Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 1

Completând rebusul următor, pe verticala A - B, veţi descoperi numele unui cunoscut


autor român.

1. Numele localităţii unde a avut loc ȋntâmplarea cu gâştele.


2. Gâştele veneau ȋn casă pentru a face.....
3. Cameră sau....
4. Pui de raţă sau de gâscă.
5. Luna martie este ȋn anotimpul.......
6. După ce termină ouăle, gâştele .........
7. Numele fetiţei din povestea cu gâştele.
8. Cioc sau.....
9. Prietena lui Patrocle.

ANEXA 2
MIHAIL SADOVEANU

REŢINE
!

(1880-1961)

Remarcabilul scriitor Mihail Sadoveanu s-a născut la 5 noiembrie 1880 la


Paşcani, ca fiu al avocatului Alexandru Sadoveanu şi al Profirei Ursachi. A
urmat cursurile şcolii primare în oraşul natal, gimnaziul la Fălticeni, iar liceul la
Iaşi.
Mihail Sadoveanu s-a căsătorit cu Ecaterina Bâlu ( 1901 ) cu care a avut
11 copii, iar în anul 1904 s-a mutat la Bucureşti. Din nefericire, la 19 octombrie
1961 , acesta moare. În cinstea sa, George Călinescu scrie în memorabila
Cronică a optimistului:

Omul de toate zilele s-a mistuit lăsând în locu-i simulacrele sale de piatră
şi de bronz. Ce-a fost al fiecăruia dintre noi a devenit al tuturor, el e acum
numai al poporului dintru care a ieşit.

Mihail Sadoveanu a publicat peste 100 de volume, printre care amintim:

 Dumbrava minunată
 Baltagul
 Un om necăjit
 Hanu Ancuţei
 Împărăţia apelor
Anexa 3

D I A M A NTU L

Completaţi ȋmpreună cu colegul de bancă diamantul cuvântului ,,ȋnvăţător” :

1- cuvântul
2- cuvinte-însușiri (adjective)
3- cuvinte-acțiuni (verbe)
4- o propoziție
5- un cuvânt generalizator
ANEXA 4

Fişă de evaluare
1. Alegeţi, colorând bulina, variantele corespunzătoare conţinutului povestirii ,, Domnu’
Trandafir”:
Povestitorul este:
Ȋntâmplarea s-a petrecut:
o domnu’ Trandafir; o cu puţin timp ȋn urmă;
o fiul domnului Trandafir ; o ȋn timp ce povesteşte;
o un fost elev al domnului Trandafir. o demult, când povestitorul era copil.

Domnu’ Trandafir este personajul principal pentru că:


o povestitorul ȋl iubeşte foarte mult;
o se află ȋn centrul povestirii;
o a fost un ȋnvăţător foarte bun.

2. Ȋnlocuiţi cuvintele subliniate cu


sinonimele lor:
 Domnu’ priveghea la descărcatul unui 3. Adevărat sau fals?
car cu fân.
 Domnu’ Trandafir era un om bine
(........................................)
făcut. A/F
 El făcea ceea ce socotea că trebuie să
facă.  Ȋnvăţătorul supraveghea cositul ierbii
(.................) din grădină. A/F
 ...trece ȋnainte şi pofteşte pe străini ȋn
clasă.  Unul dintre străini era un inspector
(.................) şcolar. A/F

 Descritori de performanţă
NR.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITEM

Stabileşte răspunsul corect Stabileşte răspunsul corect Stabileşte răspunsul corect


1.
pentru toate cele 3 cerinţe. pentru 2 cerinţe. pentru 1 cerinţe.

Stabileşte valoarea de adevăr Stabileşte valoarea de Stabileşte valoarea de adevăr


2.
a tuturor propoziţiilor date. adevăr în două cazuri. într-un singur caz.

3. Precizează cuvinte cu sens Precizează cuvinte cu sens Precizează cuvinte cu sens


asemănător pentru toate cele asemănător pentru 2 dintre asemănător pentru unul dintre
3 cuvinte subliniate. cuvintele subliniate. cuvintele subliniate.
Fişă de evaluare
4. Alegeţi, colorând bulina, variantele corespunzătoare conţinutului povestirii ,, Domnu’
Trandafir”:
Povestitorul este: Ȋntâmplarea s-a petrecut:
o cu puţin timp ȋn urmă;
o domnu’ Trandafir; o ȋn timp ce povesteşte;
o fiul domnului Trandafir ; o demult, când povestitorul era copil.
o un fost elev al domnului Trandafir.

Domnu’ Trandafir este personajul principal pentru că:


o povestitorul ȋl iubeşte foarte mult;
o se află ȋn centrul povestirii;
o a fost un ȋnvăţător foarte bun.

5. Ȋnlocuiţi cuvintele subliniate cu (.............................)


sinonimele lor:
 Domnu’ priveghea la descărcatul unui
6. Adevărat sau fals?
car cu fân.
(.............................................)  Domnu’ Trandafir era un om bine
făcut. A/F
 El făcea ceea ce socotea că trebuie să
 Ȋnvăţătorul supraveghea cositul ierbii
facă.
din grădină. A/F
(..............................)
 Unul dintre străini era un inspector
 ...trece ȋnainte şi pofteşte pe străini ȋn şcolar. A/F
clasă.

Fişă de evaluare
1. Alegeţi, colorând bulina, variantele corespunzătoare conţinutului povestirii ,, Domnu’
Trandafir”:
Povestitorul este: Ȋntâmplarea s-a petrecut:
o cu puţin timp ȋn urmă;
o domnu’ Trandafir; o ȋn timp ce povesteşte;
o fiul domnului Trandafir ; o demult, când povestitorul era copil
o un fost elev al domnului Trandafir.

Domnu’ Trandafir este personajul principal pentru că:


o povestitorul ȋl iubeşte foarte mult;
o se află ȋn centrul povestirii;
o a fost un ȋnvăţător foarte bun.
2. Ȋnlocuiţi cuvintele subliniate cu
sinonimele lor:
 Domnu’ priveghea la descărcatul unui
car cu fân. (......................................)
 El făcea ceea ce socotea că trebuie să
facă.
(......................................
)
 ...trece ȋnainte şi pofteşte pe străini ȋn
clasă.
(.....................................
...)

3. Adevărat sau fals?

 Domnu’ Trandafir era un om bine


făcut. A/F

 Ȋnvăţătorul supraveghea cositul ierbii


din grădină. A/F

 Unul dintre străini era un inspector şcol