Sunteți pe pagina 1din 2

Răzvrătirea este în mare măsură concentrată în jurul limbii

- Zac Poonen

În Apocalipsa 13:5-6, citim: „I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i
s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a
început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul
şi pe cei ce locuiesc în cer.”

Observaţi apariţia cuvântului „gură” de mai multe ori în acest capitol – „o gură
ca o gură de leu” (versetul 2). Lauda omului pentru Dumnezeu este exprimată
prin gura lui. Şi răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu se exprimă tot prin
gura lui. Se spune în Proverbe 18:21: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii”.

Când omul s-a răzvrătit la turnul Babel, Dumnezeu a adus confuzie printre
oameni prin intermediul limbii. Iată unul din motivele pentru care, în ziua de
Rusalii, când Dumnezeu a refăcut confuzia cauzată de răzvrătirea omului, prin
umplerea oamenilor cu Duhul Sfânt, acei oameni au vorbit în limbi
necunoscute. Acela a fost reversul lui Babel. Dumnezeu salva oamenii din
spiritul de răzvrătire prin care Satan conduce umanitatea. Dar, în zilele din
urmă, Satan urmează să manifeste această răzvrătire la maximum prin gura lui
Antihrist.

Majoritatea credincioşilor nu sunt prudenţi în privinţa cuvintelor pe care le scot


pe gură. Fiecare cuvânt pe care-l rostim este ca o rachetă lansată. Poţi regreta
ceea ce ai vorbit şi să-ţi spui: „O, cât aş vrea să-mi pot lua înapoi acele vorbe”.
Dar, odată ce le-ai rostit sau le-ai scris, este prea târziu. S-au dus în spaţiu. Nu
poţi decât să fii atent cu următoarea rachetă pe care o trimiţi. Nu mai poţi face
nimic cu vorbele pe care deja le-ai lansat. Isus a spus: „Vă spun că, în ziua
judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor (fiecare cuvânt
uşuratic scos din gură), pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36). Şi aceasta din
cauză că răzvrătirea este în mare măsură axată în jurul limbii; iar noi înfrângem
acel spirit prin spiritul de laudă şi de supunere şi de recunoştinţă faţă de
Dumnezeu şi prin spiritul bunei-cuviinţe şi al bunătăţii ieşit de pe limbile
noastre, când oamenii ne blestemă şi ne vorbesc de rău.

De trei ori este menţionată gura lui Antihrist (Apocalipsa 13:2,5,6). În Daniel 7,
găsim de asemenea mai multe despre vorbirea lui Antihrist: „o gură..., care
vorbea cu trufie… Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie, pe
care le rostea cornul acela... El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt”
(Daniel 7:8,11,25).

Spiritul răzvrătirii în om se manifestă în plinătatea lui prin gura acestuia, iar


gura vorbeşte din ceea ce umple inima (Matei 12:34). Dacă inima e plină cu
Duhul Sfânt, atunci din gură vor ieşi cuvinte date de Duhul Sfânt – fie într-o
limbă necunoscută sau într-una cunoscută. Însă, dacă nu eşti plin cu Duhul
Sfânt şi alt duh te conduce, atunci acel alt spirit se va manifesta - în limbi sau în
limbaj cunoscut. În inimile noastre trebuie să zdrobim acel spirit de răzvrătire,
dacă e ca limbile noastre să fie curate. De aceea ni se spune că „un duh blând şi
liniştit” este de mare preţ în ochii lui Dumnezeu (1 Petru 3:4).

Traducerea în limba română: Maria Magdalena