Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

PROIECT ATRAGERE FONDURI EUROPENE

Profesor: C. Bragaru Student:Radu Lavinia


Proiect atragere fonduri europene
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CLUJ

Prezentare generală
Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Cluj”, este finanţat de Uniunea Europeană, în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.
Axa Prioritara 3: Imbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.1: „Reabilitarea/ modernizarea/
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

Valoare şi durată
Valoarea totală a proiectului este 72.665.199,08 lei, din care:
• 57.418.838,96 lei- finanţare nerambursabilă [UE + Guvernul
României];
• 1.182.128,04- contribuţia Consiliului judeţean Cluj;
• 14.064.232,08 lei TVA
• Durata proiectului este de 43 de luni de la semnarea contractului
de finanţare nerambursabilă
• Perioada de implementare 10.12.2014- 09.07.2018.
Obiective
• Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor
de sănătate din judeţul Cluj, pentru asigurarea unui acces egal al
cetăţenilor la servicii de sănătate calitative şi eficiente.
• Obiectiv specific: Consolidarea, reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj, în scopul creşterii
calităţii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă oferite
cetăţenilor din judeţul Cluj.

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI - Populaţia judeţului Cluj ce necesită


servicii medicale de urgenţă - aproximativ 37.000 persoane/an,
conform datelor statistice.
BENEFICIARI DIRECŢI
• 37.000 de pacienţi ai Spitalului judeţean Cluj/an;
• 80.000 pacienţi/an consultaţi în spital în sistem ambulatoriu;
• personalul medical al Spitalului judeţean de urgenţă Cluj (116
medici, 418 personal medical cu sudii medii);
• Spitalul judeţean de urgenţă Cluj.
BENEFICIARI INDIRECŢI
• Ministerul Sănătăţii;
• Operatorii economici din construcţii.

Activităţi
• Realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru depunerea
proiectului
• Proiectare şi asistenţă tehnică proiectant
• Lucrări de reabilitare şi modernizare:
– Consolidarea corpurilor de clădire A şi B
– Reabilitarea termică a corpurilor A şi B
– Modernizarea corpurilor A, B şi C (lucrări de arhitectură şi
instalaţii)
• Achiziţia şi instalarea dotărilor (mobilier şi echipamente medicale)
• Instruirea personalului medical
• Achiziţie servicii - inspector de şantier
• Monitorizare, evaluare
• Informare şi publicitate

Rezultate principale (I)


• Lucrări de reabilitare şi modernizare pe 3 corpuri de clădire ale
Spitalului judeţean: corp A+B = 10.075 mp; corp C = 854,87 mp
(parter şi etaj I);
• Lucrări instalaţii: centrale tratare aer; staţie de oxigen; instalaţie
domotică; instalaţii încălzire, sanitară, climatizare CT; instalaţie
detectare şi alarmare incendiu; hidranţi interiori; instalaţii
anunţare la pat; instalaţii tratare ape reziduale; refacere instalaţii
sanitare, încălzire, electrice, fluide medicale;
5 persoane instruite cu privire la utilizarea instalaţiei domotice
Rezultate principale (II)
• 123 echipamente medicale achiziţionate şi instalate, pentru:
blocul operator, laboratorul de endoscopie digestivă, ortopedie,
neurologie, pneumoftoziologie, laboratoare analize, anatomie
patologică, cardiologie, fizioterapie, ORL, oftalmologie,
ginecologie, radiologie, anestezie- terapie intensivă;
• Mobilier medical achiziţionat: 497 paturi cu noptiere, 30 seturi
sisteme separatoare paturi, 1 sistem mână curentă (protecţie
pereţi, uşi şi indicator accese);
• 50 persoane instruite cu privire la utilizarea echipamentelor noi;
• se vor monta console pentru fluide medicale la paturi.
Descrierea principalelor lucrări
Lucrări de arhitectură
• reabilitarea termică a corpurilor de clădire A şi B ;
• înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare (ferestre din
tâmplărie PVC cu geam termopan, restul tâmplarie din aluminiu);
• înlocuirea izolaţiei la acoperişul terasă ;
• înlocuirea finisajelor interioare ;
• compartimentarea spaţiilor interioare (saloane cu max 5 paturi şi
baie);
• refuncţionalizarea zonei de acces UPU, pentru a permite intrarea
ambulanţelor;
• amenajarea spaţiului pentru computer tomograf , în corpul C, etaj
1;
• construirea unui lift exterior ;
• înlocuirea ascensoarelor existente cu unele noi (4 lifturi şi un
microlift);
• montarea unui lift exterior pentru accesul pacienţilor din zona
UPU direct în secţiile de pe fiecare nivel;
• realizarea unei scari exterioare pentru evacuare în caz de
incendiu.
Instalaţii electrice
a) – instalaţii pentru iluminat normal şi prize monofazice;
b) – instalaţii pentru iluminat exterior;
c) – instalaţii de curenţi slabi – telefonie, IT, CATV, comandă la pat;
d) – instalaţii de iluminat de siguranţă;
e) – instalaţii de semnalizare incendii;
f) – instalaţii de forţă ;
g) – instalaţii de protecţie;
h) – instalaţii de alimentare cu energie electrică.

BENEFICII PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI (I)


• Creşterea calităţii serviciile de asistenţă medicală de urgenţă;
• Ameliorarea stării de sănătate a cetăţenilor judeţului;
• Imbunătăţirea condiţiilor de spitalizare şi creşterea confortului
pacienţilor;
• Crearea condiţiilor pentru atragerea şi păstrarea personalului
medical;
• Reducerea cheltuielilor spitalului prin economii de energie;
• Imbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare;
Imbunătăţirea indicatorilor de eficienţă

BENEFICII PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI (II)


• Crearea premiselor pentru prelungirea duratei medii de viaţă,
duratei de viaţă activă prin facilitarea accesului la servicii medicale
de calitate;
• Crearea premiselor pentru accelerarea reinserţiei pe piaţa muncii
a bolnavilor, prin reducerea duratei medii de spitalizare;
• Reducerea presiunii exercitate de cheltuielile pentru sănătate
asupra bugetului local;
• Revigorarea pieţei construcţiilor şi a echipamentelor medicale;
• Revigorarea pieţei locale a muncii, prin crearea de locuri
temporare de muncă pe perioada lucrărilor.