Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Albert Ciurea


Cap. Stanculescu, 145200 Turnu Magurele (România)
0727432601
ciureaalbert422@yahoo.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2016–Prezent Diploma 10 clase


Colegiul National Unirea, Turnu Magurele (România)

27/4/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Curriculum vitae Albert Ciurea

2008–2016 Diploma 8 clase


Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran, Turnu Magurele (România)

27/4/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae Albert Ciurea

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B2 B1 B1 B2 B2
franceză A2 A2 A1 A2 A1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare Am reusit sa imi imbunatatesc competentele in comuicare prin participarea ca voluntar in cadrul
proiectului Meet. Acest proiect avea la baza invitarea oamenilor la prelegeri despre sanatate.

Permis de conducere B1, B, BE

27/4/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3