Sunteți pe pagina 1din 1

 Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitor genuri de activitate de întreprinzător, ţinându-se

cont de interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi teritoriilor


concrete ale ţării.
 Participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor sau
care sunt orientate spre înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă,
ce nu sunt determinate de normele dreptului public.
 Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea
cooperării acestora cu organele de stat.
 Organizarea învăţământului profesional şi ridicării calificării de întreprinzător a membrilor
săi.
 Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea de consultanţă.
 Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi
servicii.
 Stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii
comportării membrilor săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri.
 Formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională.
 Alte obiective ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

Serviciile CCI a Republicii Moldova

1. Târguri, expoziții, concursuri:


2. Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova”;
3. Expoziția ”Moldova prezintă” peste hotare;
4. Concursuri: 
o ”Marca comercială a anului”,
o Premiul pentru realizări în domeniu;
o ”Polobocul de aur”.
5. Standuri de țară la expoziții internaționale.

Misiuni economice:

1. Mese rotunde; 
2. Vizite de afaceri în ţară şi peste hotare;
3. StabilIirea contactelor comerciale între agenţii economici ș.a.;
4. Colaborarea cu Camerele de Comerţ şi Industrie din străinătate şi cu organizaţiile
internaţionale de profil.

12,13Rolul acordurilor interguvernamentale în promovarea diplomației economice

Acordurile şi Programele interguvernamentale pe palier elconomic constituie baza juridică


prin care se realizează diferite proiecte şi schimburieconomice, comericiale sau de experință
dintre reprezenții autorităților dar și a mediului de afaceri. Acordul este o înţelegere
internaţională semnată în numele sau din împuternicirea guvernului şi care, de obicei, nu
trebuie să fie ratificată. Prin acord se reglementează probleme concrete ale relaţiilor dintre
state, îmbrăţişând o sferă foarte largă de aspecte. Acordul comercial – reglementează
schimburile comerciale între state; Acordul de credit – reglementează condiţiile în care este
acordat şi se restituie creditul; Acordul de plăţi – reglementează modul de efectuare a plăţilor
între state; Acordul economic – este o înţelegere cu privire la acordarea de ajutor tehnic ori
pentru efectuarea de schimb de experienţă în toate domeniile economiei.Alte categorii de
acorduri:culturale, de frontieră, de transporturi etc. Tot prin acord se pot constitui înţelegerile
regionale. Unele ţări au stabilit prin acorduri unele forme de