Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Definiți termenul diplomație economică


Este funcţia de politică externă care asigură conformitatea demersurilor de politică externă cu
obiectivele de promovare a bunăstării economice a cetăţenilor unei ţări. Are ca obiectiv utilizarea
instrumentelor de politică externă pentru susţinerea intereselor economice ale întreprinzătorilor
moldoveni şi ale Republicii Moldova.
Diplomaţia economică asigură un cadru eficient de cooperare instituţională în vederea realizării unor
demersuri concertate de promovare a obiectivelor economice ale Republicii Moldova în străinătate şi,
respectiv, de sprijinire a atragerii de investiţii străine în Republica Moldova.
Principalele atribuţii vizează apărarea intereselor economice moldoveneşti în străinătate; sprijinirea şi
promovarea obiectivelor de securitate energetică; cooperarea cu organizaţii economice internaţionale;
cooperarea inter-instituţională pe linie economică; oferirea de expertiză economică în cadrul MAEIE.

5. Definiți relațiile economice bilaterale, exemple

Relaţiile economice internaţionale reprezintă ansamblul raporturilor structurilor şi tranzacţiilor


economice dintre agenţii economici aparţinând unor state, care include: comerţul internaţional,
cooperare în producţie şi tehnico-ştiinţifică, relaţii financiar-valutare şi de credit, relaţii din sfera
producţiei şi a cercetării ştiinţifice. Relaţiile economice internaţionale au un caracter dinamic,
multiplicându-se şi diversificându-se sub influenţa unui ansamblu de factori tehnico-ştiinţifici,
financiari, ecologici, manageriali interni şi externi. Ele se desfăşoară într-un cadru multilateral sau
bilateral, în concordanţă cu normele şi principiile convenite de parteneri, sau care ghidează activitatea
organizaţiilor specializate internaţionale regionale sau cele cu vocaţie universală, îndeosebi cele din
sistemul O.N.U.
Bilateral: MD-Belorus, export vin din struguri, alcool etilic nematurat... legume; MD-China
import, export; MD-Germania- vin, MD-Ro

Multilaterale:
6 Estimați rolul relațiilor economice bilaterale și multilaterale în promovarea imaginii țării în relațiile
economice internaționale
Republica Moldova în aspect bilateral şi multilateral, are drept scop colaborarea internaţională
cu mai mulți parteneri, ceea ce reprezintă un factor important în modernizarea societăţii,
precum şi dimensiuni privind asigurarea securităţii naţionale a ţării noastre în contextul
transformărilor relaţiilor internaţionale.
Diplomaţia se realizează prin negocieri, vizite, conferinţe şi consfătuiri bilaterale şi
multilaterale, corespondenţe diplomatice, participarea la lucrările organizaţiilor internaţionale.
Direcţii principale a politicii externe, indică la trei dimensiuni: 1. Dezvoltarea relaţiilor
bilaterale interstatale, în care drept prioritare sunt considerate relaţiile cu ţările CSI, dar şi cu
România, precum şi cu ţările occidentale, cele baltice şi de pe alte continente. 2. Dezvoltarea
relaţiilor multilaterale interstatale, care prevede o colaborare activă a Republicii Moldova cu
ONU şi cu agenţiile sale specializate (FMI, Banca Mondială, PNUD, UNESCO etc.), precum
şi cu OSCE şi Consiliul Europei. Totodată, integrarea treptată în Uniunea Europeană a fost
declarată un obiectiv major şi de perspectivă al politicii externe a Republicii Moldova. Se mai
accentuează că ţara noastră va coopera şi în cadrul „Parteneriatului pentru