Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2017-2018

Disciplina: MATEMATICĂ

Numele şi prenumele elevului: ........................................................................................

Clasa: A III A

Data susţinerii testului: .................................................. Timpul efectiv de lucru este 45 minute

1.Completează șirul cu încă 5 numere:

a) 196, 197, 198, ..........., ............., ............., .............., .............. .

b) 740, 730, 720, ..........., ............., ............., .............., .............. .

c) 203, 205, 207, ..........., ............., ............., .............., .............. .

2. Ordonează numerele:

a) crescător: 242, 567, 139, 48, 195, 956; ..........., ............., ............., ............., .............., .............. .

b) descrescător: 904, 152, 590, 79, 341, 314; ..........., ............., ............., ............., .............., .............. .

c) toate numerele pare cu cifra sutelor 8 și a zecilor 9; ............., ............., ............., .............., .............. .

3. Calculează și fă proba prin operația inversă:

a) 143 + 315 = ............ c) 8 x 3 = .............

............................................ ............................................

b) 456 – 123 = ............. d) 54 : 6 = .............

............................................ ............................................

4. Află:

a) produsul numerelor 8 și 7; ..............................................

b) câtul numerelor 32 și 8; ...............................................


c) numărul de 7ori mai mic decât 28; ...............................................

d) numărul cu 421 mai mic decât 700; ...............................................

e) numărul cu 359 mai mare decât cel mai mic număr par de 3
cifre; ...............................................

5. Află diferența dintre suma numerelor 348 și 93 și numărul de 3 ori mai mic decât
18.

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..................................................................................................................
6. Află numărul necunoscut:

127 + a = 234 b - 273 = 227 c:9=7


...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

7. Trasează o linie de la figura geometrică la denumirea corectă:


Triunghi Cilindru

Pătrat Cuboid

Cerc Cub

Dreptunghi

Con

8. Completează spațiile punctate pentru a forma propoziții adevărate:


a ) Unitatea principală de măsură pentru capacitate este ................................ .
b) Cântarul este instrumentul pe care îl folosim pentru a afla .........................
corpurilor.
c)Anul are ..........luni. Ziua are ...........ore.

9. Cristian are o colecție de 10 timbre. Isabel are de 8 ori mai multe, iar Gabriela are
cu 29 mai puține decât Isabel.
Câte timbre are colecția lor în total?
Rezolvare:

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...............
Cum te simți? Încercuiește imaginea care se potrivește stării tale!

Descriptori de performanță:

10 puncte din oficiu,


Item 1 = 15 p – 1 p / număr corect;
a) 199, 200, 201, 202, 203;
b) 710, 700, 690, 680, 670;
c) 209, 211, 213, 215, 217;

Item 2 = 17 p - 1 p / număr corect;


a) 48, 139, 195,242, 567, 956;
b) 904, 590, 341, 314, 152, 79;
c) 890, 892, 894, 896, 898;

Item 3 = 12 p - 1 p pentru fiecare calcul corect și 1p/ operație inversă corectă


(3p/ a; =458( 1p) și scăderea (2p)
3p/ b; =333(1p) și adunarea (2p)
3p/ c; =24 (1p ) și împărțirea (2p)
3p/ d); =9 (1p) și înmulțirea ( 2 p)

Item 4 = 7 p - 1 p pentru fiecare calcul corect și 1p/ operație corectă sau


recunoașterea numărului 102;
a) 56; b) 4; c) 4; d)279; e) 102 (1p) și 102 + 359 = 461 (2p)

Item 5 = 6 p - 1 p pentru fiecare calcul corect și 1p/ operație corectă;


348 + 93 = 441 (2p), 18: 3 = 6 (2p) și 441 – 6 = 435 (2p)

Item 6 = 6 p - 1p/ operație corectă și 1p pentru fiecare răspuns corect


(a = 107; b=500 ; c =63;) ;

Item 7 = 7 p - 1 p pentru fiecare corespondență corectă;

Item 8 = 4 p- 1 p pentru fiecare propoziție completată corect;


Litrul, greutatea ( sau masa), 12 luni, 24 ore

Item 9 = 16 p - 1p/ operație corectă, 1 p pentru fiecare calcul corect și 3p/


fiecare intrebare sau explicație corectă
8 x 10 = 80 (2p) - timbre Isabel ( 3p )
80 – 29 = 51 (2p) -timbre Gabriela ( 3p )
10 + 80 + 51 = 141 (3p) - timbre total ( 3p )
Bibliografie:
Radu, Alina, Exerciții și probleme de matematică – Clasa a III-a – Portofoliul de
evaluare al elevului, Grup Editorial Art, 2015. ( Prelucrare test inițial)