Sunteți pe pagina 1din 4

ESEU

Identificați particularitățile
societății moldovenești din perspectica
caracteristicilor tradiționale, industriale,
postindustriale.

Elaborat de
Mandalac Virginia, gr. PP31R
Societatea reprezintă teritoriul în care ae loc o integrare permanentă , avînd la
bază o stabilitate , o conștiință colectivă , voință colectivă și care funcționează
autonom.
Dezvoltarea societății civile are o importanță mare pentru sistemul de valori
fundamentale ale popoarelor, statului și nu în ultimul rînd pentru încurajarea
oamenilor de a se integra în procesul de dezvoltare .
În Republica Moldova dezvoltarea sistenului asociativ scoate în evidență
drepturile constituționale ale cetățenilor, primesc libertatea de exprimare, libertatea
de a alege...datorită acesteia cetățenii contribuie ți ei la îmbunătățirea traiului.
Republica Moldova este o societate agrar industrială, agricultura fiind unul
dintre pilonii tradiționali pentru economia țării.
De exemplu în sec. IX putem afirma că agricultura avea o pondere de 90 la 100
în viața fiecarui, deaorece practic muncind pămîntul se hrăneau. Societatea se baza
pe această particularitate, Moldova avea exporturi colosale, cetățenii străini erau
uimiți de voința popurului de a munci, de pămînturile bogate în ceornoziom. Odată
cu schimbarea , adică cu dezvoltarea îndrustriei ceea ce la început erau o bucurie
pentru oameni căci le se va ușura munca, apar probleme ca șomajul, nu deodată,
dar treptat...Oamenii unul cîte unul, încetul cu încetul au migrat...pămîntul era dat
la lideri unde pînă și azi produc doar ceea ce este venit pentru ei...
Un studiu realizat de Banca Mondială, arată însă că agricultura din Republica
Moldova este ineficientă, în 2011 sectorul a înregistrat o productivitate scăzută,
investițiile în domeniu au fost mici, iar costurile exagerate. Productivitatea
sectorului este de 2 ori mai mică decît în media europeană.
Pe lîngă agricultură, industria tot mai mult își pune amprenta în societatea
moldovenească, poate că pe lîngă minusurile care le are , oricum nu putem să
mergem înainte fără să ne dezvoltăm , fară să creștem..că de altfel tot om rămîne la
trasul săpei, și uscatul tutunului ca pe vremuri, de aceea trebuie să fim în pas cu
lumea mondială.

Voi da un exemplu expus de Biroul Nașional de Statistică pe anul 20018.


Industria Republicii Moldova a înregistrat o creștere de aproape opt la sută în
primele patru luni ale anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut,
această creștere se datorează dezvoltării industriei prelucrătoare și a sectorului
energetic.
Datele mai arată că, în lunile ianuarie - aprilie, au fost fabricate mai multe
echipamente electrice decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este vorba despre o
creștere de aproape 47 la sută. Iar remorci și semiremorci s-au produs cu aproape
42 de procente mai multe. O creștere cu 27 de procente s-a înregistrat și în
domeniul prelucrării lemnului, iar cei care au prelucrat piele au avut o creștere a
producției cu 26 la sută. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, producția
în industria metalurgică s-a majorat cu aproape 22 de procente. De asemenea, au
fost fabricate mai multe produse textile și hârtie. În acest sector, creșterea este de
20 de procente.
Tot în primele patru luni ale anului, a crescut și producția de băuturi cu 11
procente.
Putem spune că de cînd a apărut industria ea mereu este în dezvoltare, poate de
exemplu în unele perioade sî fie mai scăzută , în alte mai bine crescute...dar merge
spre perioada postindustrială.
În această perioadă se vede la fel o creștere în caliatate vieții în Republica
Moldova. Sunt deschise diferite uzini ca : cea din Cimişlia fiind una dintre cele
mai ecologice şi moderne uzine de producere a asfaltului din întreaga Europă.
Fabrica poate produce până la 250 de tone de asfalt într-o singură oră, sau Fabrică
DRÄXLMAIER.
Moldova ca și alte state tinde spre păstrarea ecologiei, de aceea am început să
promovăm mașinile electrice de aici putem afirma că :
 Numărul automobilelor electrice înmatriculate în Moldova a crescut de circa
4 ori în ultimele 12 luni – de la 54 la peste 200.
 20 de staţii de încărcare a automobilelor electrice sunt în prezent pe teritoriul
R. Moldova, marea majoritate fiind instalate în Chişinău. Dintre acestea, 12
sunt staţii publice de încărcare.
 Alte 20 de staţii publice de încărcare au fost instalate pe teritoriul R.
Moldova până la finele acestui anului 2019.
O caracteristică specific pentru acestă perioadă ar fi roboții. Ei devin ajutor
pentru noi, însă această dezvoltare rapidă ma sperie puțin, deoarece poate pare din
fantasm dar roboții cum sar zice ne hipnotizează. Da ne este bine cîn aun aspirator
robot singur face curat, cînd se descarcă singur se duce la încărcat, sau sa facă
cafea…oh e bine nu, și încă în pat s-o aducă, dar unde oare o să ajungem cu toate
astea, cînd se va face tot în locul nostru? Oare nu vom devein legume? Oare nu
vom fi dominați? Oare nu vom fi noi cei stăpîniți de roboți?
Poate ar trebuii sa prețuim ce avem.