Sunteți pe pagina 1din 1

Dinamica capitalului propriu al B.C. "Victoriabank" S.A.

în perioada 2016-2017 (mii lei)


16000000

14491341
14000000

12612722
12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2285177 2466281
2150055
2000000
1868129

250000
10250 156797 250000
10250 195976 140000
0
2016 2017

Capital social Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve


Dividente intermediare Total capital Total pasiv