Sunteți pe pagina 1din 43

1

00:00:06,116 --> 00:00:08,743


În episodul anterior...

2
00:00:08,868 --> 00:00:11,704
S-a terminat, Jack.
Gata cu amânãrile, gata cu inversãrile...

3
00:00:11,739 --> 00:00:13,580
... gata cu audierile.

4
00:00:13,581 --> 00:00:17,752
Poarta stelarã va fi îngropatã,
la propriu ºi la figurat.

5
00:00:17,787 --> 00:00:20,011
Ar trebui sã încercãm sã deschidem Poarta.

6
00:00:20,046 --> 00:00:22,757
Vom apãrea în faþa Curþii Marþiale
în secunda în care ne vom întoarce

7
00:00:22,792 --> 00:00:24,843
Dacã ne vom întoarce.

8
00:00:28,763 --> 00:00:31,307
Suntem pe o navã de luptã ºi
ne îndreptãm cãtre Pãmânt

9
00:00:31,342 --> 00:00:33,935
Marele rãzboinic, Klorel.

10
00:00:34,060 --> 00:00:37,313
- O sã îl iau pe Skaara.
- Sunteþi sigur ?

11
00:00:37,348 --> 00:00:40,567
E ca ºi cum aþi încerca
sã-l luaþi pe Apophis.

12
00:00:41,526 --> 00:00:44,786

1
Vei avea ºansa sã-þi vezi casa
pentru ultima oarã...

13
00:00:44,821 --> 00:00:49,951
... înainte ca tu ºi toatã lumea
de pe planeta ta sã fiþi distruºi.

14
00:00:53,121 --> 00:00:55,206
Skaara !

15
00:00:57,125 --> 00:00:59,961
ªi acum, continuarea.

16
00:01:16,060 --> 00:01:18,646
- Captain Carter ?
- Domnule ?

17
00:01:18,771 --> 00:01:21,364
Avem destul C4 sã facem o spãrturã ?

18
00:01:21,399 --> 00:01:24,694
Încãrcãturile ar trebui sã
producã ºi explozii secundare.

19
00:01:24,729 --> 00:01:28,031
Deci... da, domnule.
Vor face o spãrturã adevãratã !

20
00:01:28,066 --> 00:01:29,198
Mulþumesc.

21
00:01:29,199 --> 00:01:33,036
- Dacã aº avea timp suficient, aº gãsi...
- Nu !

22
00:01:33,161 --> 00:01:35,503
Le vor sosi întãririle în orice clipã.

23
00:01:35,538 --> 00:01:38,958
Fiþi pregãtiþi sã detonaþi
încãrcãtura la ordinul meu

2
24
00:01:38,993 --> 00:01:40,167
Dã, domnule.

25
00:01:40,168 --> 00:01:41,501
Staþi...

26
00:01:41,502 --> 00:01:44,881
Daniel, dacã nu îi oprim acum,
nu îi vom mai opri niciodatã.

27
00:01:44,916 --> 00:01:46,966
Da, ºtiu asta.

28
00:01:51,763 --> 00:01:55,266
Sã facem o explozie cât mai mare, ok ?

29
00:02:01,189 --> 00:02:03,983
Sunt gata ºi aºtept ordinul dvs.

30
00:02:05,318 --> 00:02:06,443
OK.

31
00:02:06,444 --> 00:02:11,366
Presupun cã acum e momentul
sã spun ceva profund.

32
00:02:17,038 --> 00:02:20,500
Nu-mi vine nimic în minte.
Sã-i dãm drumul.

33
00:02:23,169 --> 00:02:24,252
O'Neill,...

34
00:02:24,253 --> 00:02:27,090
... Se apropie nava lui Apophis.

35
00:02:27,882 --> 00:02:32,595
Am auzit cã s-a reunit cu Klorel
dupã ce a ieºit din umbrã.

3
36
00:02:34,430 --> 00:02:35,514
Teal'c,...

37
00:02:35,515 --> 00:02:38,351
... dacã vom distruge
nava asta, îi vom opri ?

38
00:02:38,386 --> 00:02:39,976
Nu.

39
00:02:39,977 --> 00:02:42,772
Nava lui Aphopis are scuturi defensive.

40
00:02:42,814 --> 00:02:45,525
Va putea sã vã distrugã ºi oraºele.

41
00:02:48,986 --> 00:02:51,989
Spune-mi cã bomba are cronometru.

42
00:02:52,115 --> 00:02:53,657
Da.

43
00:02:53,658 --> 00:02:55,785
- Bine. Cât timp mai avem ?
- 24 de ore.

44
00:02:55,820 --> 00:02:57,369
24 de ore ?!

45
00:02:57,370 --> 00:02:59,997
La acel moment, domnule,
credeam cã vom fi la ani luminã distanþã.

46
00:03:00,032 --> 00:03:02,166
Aºteptaþi o clipã !

47
00:03:02,291 --> 00:03:07,171
Teal'c, mai este altã cale sã
ieºim de aici ?

4
48
00:03:07,296 --> 00:03:09,382
Nici una.

49
00:03:09,632 --> 00:03:11,718
Adaposti-va.

50
00:03:14,470 --> 00:03:17,765
Începe sã devinã o zi proastã.

51
00:03:27,024 --> 00:03:29,110
Of !

52
00:04:56,113 --> 00:04:58,199
O'Neill ?

53
00:05:03,996 --> 00:05:06,082
Teal'c...

54
00:05:06,165 --> 00:05:08,250
Aah...

55
00:05:15,299 --> 00:05:17,385
Teal'c,...

56
00:05:17,802 --> 00:05:19,386
... nu vãd nimic.

57
00:05:19,387 --> 00:05:22,723
ªi eu sunt orb. Va trece în curând.

58
00:05:22,848 --> 00:05:25,142
Ce naiba a fost aia ?

59
00:05:25,267 --> 00:05:26,935
O grenadã shock Goa'uld.

60
00:05:26,936 --> 00:05:30,564
Deºi este extrem de dureroasã,

5
efectele ei sunt temporare.

61
00:05:30,599 --> 00:05:32,650
E bine sã aud asta.

62
00:05:33,484 --> 00:05:34,776
Ow !

63
00:05:34,777 --> 00:05:36,653
O Doamne !

64
00:05:36,654 --> 00:05:38,739
Colonele ?

65
00:05:38,823 --> 00:05:41,033
Mã scuzaþi domnule. E aºa de întuneric.

66
00:05:41,068 --> 00:05:43,119
Oh... Carter !

67
00:05:44,286 --> 00:05:47,707
E în regulã. Îmi place atitudinea ta.

68
00:05:47,832 --> 00:05:49,959
Nu e întuneric. Suntem orbi.

69
00:05:50,167 --> 00:05:52,253
ªi am dat greº.

70
00:05:52,294 --> 00:05:55,047
Ia-o mai uºor, Daniel.

71
00:05:55,172 --> 00:05:58,008
Am fost în situaþii ºi mai rele ca asta.

72
00:05:58,043 --> 00:06:00,469
Nu, din câte ºtiu eu.

73
00:06:00,594 --> 00:06:02,680

6
Mersi, Teal'c.

74
00:06:02,763 --> 00:06:06,517
Chiar acum se pregãtesc sã distrugã
principalele oraºe de pe Pãmânt.

75
00:06:06,552 --> 00:06:09,353
O vor face de pe orbitã,
de unde nu pot fi atinºi.

76
00:06:09,388 --> 00:06:10,478
Daniel...

77
00:06:10,479 --> 00:06:14,150
Jack, am mai trecut prin asta.
Am vãzut ce se întâmplã.

78
00:06:14,185 --> 00:06:16,318
Daniel, vrei sã te relaxezi ?

79
00:06:16,360 --> 00:06:20,281
Ai mai trecut prin asta ºi ai
supravieþuit.

80
00:06:20,406 --> 00:06:24,285
Noi... avem o zi proastã.

81
00:06:25,661 --> 00:06:28,581
Colonele, cred cã încep sã vãd ceva.

82
00:06:28,706 --> 00:06:32,668
- ªi mie mi-a revenit vederea.
- Asta voiam sã aud.

83
00:06:32,710 --> 00:06:33,835
Carter,...

84
00:06:33,836 --> 00:06:37,715
... dacã vine cineva aici...

85

7
00:06:37,840 --> 00:06:40,050
... îl muºti de mânã.

86
00:06:40,176 --> 00:06:42,428
Da, domnule.

87
00:07:08,204 --> 00:07:10,289
Tal kree, shak !

88
00:07:11,540 --> 00:07:14,919
Iartã-mã stãpâne.
Nu îl voi dezamãgi pe Klorel încã o datã.

89
00:07:14,954 --> 00:07:16,044
Nu.

90
00:07:16,045 --> 00:07:18,130
Nu vei mai face asta.

91
00:07:28,140 --> 00:07:30,226
Ce naiba faci aici ?

92
00:07:30,309 --> 00:07:34,063
Mã prezint la datorie domnule.
Trebuie sã relatez Pentagonului.

93
00:07:34,098 --> 00:07:38,609
- Din ordinul cui ?
- La cererea senatorului Kinsey !

94
00:07:38,734 --> 00:07:40,861
A încercat sã vã contacteze.

95
00:07:40,903 --> 00:07:43,614
De ce nu sunt trupele
noastre în alertã maximã ?

96
00:07:43,649 --> 00:07:46,290
Dacã nu ne miºcãm acum vor
fi prinºi pe pãmânt.

8
97
00:07:46,325 --> 00:07:50,329
Pentagonul nu vrea sã atragã atenþia
Goa'uld cã ºtim de prezenþa lor.

98
00:07:50,364 --> 00:07:52,831
Lasã-mã sã ghicesc a cui
a fost ideea asta sclipitoare !

99
00:07:52,866 --> 00:07:56,001
Generale Hammond, pot sã vorbesc deschis ?

100
00:07:56,126 --> 00:08:00,339
Se pare cã mi-am pierdut respectul dvs,
domnule, din indiferent ce motiv,...

101
00:08:00,374 --> 00:08:03,467
... dar nu am fi fost în situaþia asta...

102
00:08:03,509 --> 00:08:06,393
... la începutul rãzboiului cu Goa'uld...

103
00:08:06,428 --> 00:08:09,723
... dacã mi-aþi fi ascultat sfatul
ºi aþi fi îngropaþi Poarta.

104
00:08:09,758 --> 00:08:12,142
E un apropo colonele Samuels ?

105
00:08:12,268 --> 00:08:15,145
Nu sunt aici sã vã învinuiesc domnule.

106
00:08:15,646 --> 00:08:20,192
Sunt aici sã vã ajut sã coordonaþi
atacul împotriva Goa'uld.

107
00:08:20,276 --> 00:08:23,862
Asta dacã aprobã ºi preºedintele.
E pus la curent chiar acum.

108
00:08:23,897 --> 00:08:27,157

9
- Cu ce vreþi sã atacaþi ?
- Cu o armã nouã, domnule.

109
00:08:27,192 --> 00:08:30,376
Am suprevegheat la
producerea ei în Aria 51.

110
00:08:30,411 --> 00:08:34,373
Sunt pregãtite de lansare 2 prototipuri
la baza aerianã Vandenberg.

111
00:08:34,408 --> 00:08:38,519
Dacã totul merge conform planului,
astãzi se va scrie istorie...

112
00:08:38,554 --> 00:08:42,631
... referitor la 2 strãluciri neaºteptate
care apar pe cerul nopþii.

113
00:08:42,666 --> 00:08:47,011
Lumea nu va ºti cã am fost
aºa de aproape de Armageddon.

114
00:09:07,031 --> 00:09:10,909
- Kel Klorel ?
- Fiul dvs a fost doborât de oameni.

115
00:09:11,035 --> 00:09:12,994
L-aþi pus în sarcofag ?

116
00:09:12,995 --> 00:09:15,706
Da stãpâne, dar rãnile sale sunt grave.

117
00:09:15,741 --> 00:09:17,715
Va dura ceva timp sã reînvie.

118
00:09:17,750 --> 00:09:20,878
- Ce-ai fãcut cu oamenii ?
- M-am gândit sã aºtept pânã ce Klorel...

119
00:09:20,913 --> 00:09:22,921

10
Nu !

120
00:09:22,963 --> 00:09:24,756
Executa-i acum !

121
00:09:24,757 --> 00:09:26,925
Voi avea grijã personal.

122
00:09:34,850 --> 00:09:36,935
Ne mentimem poziþia.

123
00:09:37,019 --> 00:09:40,814
Oamenii din lumea asta
nu sunt o provocare.

124
00:09:41,690 --> 00:09:44,777
ªi totuºi au gãsit calea cãtre fiul meu.

125
00:09:47,070 --> 00:09:51,700
Le vom ataca planeta
când Klorel va învia.

126
00:09:51,992 --> 00:09:55,913
Vor plãti însutit pentru insolenþa lor.

127
00:09:56,330 --> 00:09:58,415
Kel sha, Apophis.

128
00:10:08,467 --> 00:10:12,221
Amânarea neexplicatã a Goa'uld de da timp
sã ne pregãtim.

129
00:10:12,256 --> 00:10:14,598
Vom ataca în clipa când intrã pe orbitã.

130
00:10:14,633 --> 00:10:17,107
De ce e aºa de specialã arma asta ?

131
00:10:17,142 --> 00:10:22,439
De fapt e o banalã arma de rãzboi

11
Mk 12-A,...

132
00:10:22,564 --> 00:10:25,776
... dar care a fost îmbogãþitã cu
material extraterestru naqahdah.

133
00:10:25,811 --> 00:10:28,118
- Elementul din care e construitã Poarta ?
- Da, domnule.

134
00:10:28,153 --> 00:10:33,534
Un mic zãcãmânt neexplorat a fost gãsit
de cãtre SG-5 ºi adus înapoi.

135
00:10:33,659 --> 00:10:38,622
Acum rachetele ar trebui sã fie
mai puternice cu 1,000 megatone... fiecare.

136
00:10:38,657 --> 00:10:41,298
Le spunem distrugãtoarele de Goa'uld.

137
00:10:41,333 --> 00:10:46,672
Planul nostru e sã lansãm simultan cele
2 rachete în orbitã.

138
00:10:46,797 --> 00:10:50,509
Rachetele îmbogãþite cu naqahdah...

139
00:10:50,634 --> 00:10:54,346
... sunt construite din acelaºi material
ca ºi avioanele noastre Stealth,...

140
00:10:54,381 --> 00:10:57,231
... ºi nu vor fi detectate de radarele lor.

141
00:10:57,266 --> 00:11:02,104
Sã presupunem cã Goa'uld au
vreun dispozitiv de genul radarului.

142
00:11:02,688 --> 00:11:04,821
E cea mai bunã soluþie, domnule.

12
143
00:11:04,856 --> 00:11:10,779
ªi sunt sigur cã preºedintele e de acord,
altfel nu iniþia numãrãtoarea inversã.

144
00:11:11,530 --> 00:11:14,783
Momentan mai avem 3 ore.

145
00:11:15,367 --> 00:11:20,789
Ne vom opri la 2 minute, în timp
ce Goa'uld intra în raza de acþiune.

146
00:11:21,707 --> 00:11:23,792
O sã meargã, domnule.

147
00:11:23,875 --> 00:11:26,468
Goa'uld vor fi prinºi cu garda jos.

148
00:11:26,503 --> 00:11:31,049
Dacã te înºeli, toate þãrile de pe Pãmânt
vor fi prinse cu garda jos.

149
00:11:31,084 --> 00:11:33,517
Dacã era dupã mine, aº recomandã
sã avertizãm...

150
00:11:33,552 --> 00:11:37,931
Cu tot respectul, domnule, dar
nu depinde de dumneavoastrã.

151
00:11:43,353 --> 00:11:48,483
Sã privim partea bunã a lucrurilor,
nu mai îmi vãd mâna prin ceaþã.

152
00:11:52,237 --> 00:11:54,322
Teal'c ?

153
00:12:18,764 --> 00:12:20,327
Bra'tac ?

154

13
00:12:20,362 --> 00:12:21,891
Oh, Doamne !

155
00:12:21,892 --> 00:12:23,977
Proºtilor ! Hashak !

156
00:12:24,061 --> 00:12:27,856
Sunteþi sortiþi morþii.
E tot ce pot face sã vã þin în viaþã !

157
00:12:27,891 --> 00:12:31,651
ªtii prin câte am trecut sã îi
recâºtig încrederea lui Apophis...

158
00:12:31,686 --> 00:12:33,862
... ºi sã mã alãturi campaniei
lui ? Hmm ?!

159
00:12:33,897 --> 00:12:34,987
Hmm ?!

160
00:12:34,988 --> 00:12:37,074
Tek matte, Bra'tac.

161
00:12:40,368 --> 00:12:43,914
Salutãri din nou, bãtrâne prieten.

162
00:12:44,039 --> 00:12:46,583
Fiul tãu a devenit foarte puternic.

163
00:12:46,618 --> 00:12:49,127
Într-o zi va deveni un mare rãzboinic.

164
00:12:50,128 --> 00:12:52,422
Tu nu trebuia sã vii.

165
00:12:52,547 --> 00:12:54,681
Sunt alãturi de prietenii mei.

166
00:12:54,716 --> 00:12:59,221

14
Planeta asta ar putea fi singura noastrã
speranþã, în lupta cu zeii falºi.

167
00:12:59,256 --> 00:13:00,763
Da

168
00:13:00,764 --> 00:13:04,267
Oricât de patetic ar suna
în clipa de faþã...

169
00:13:06,061 --> 00:13:07,853
... sunt de acord.

170
00:13:07,854 --> 00:13:09,688
Da ?

171
00:13:09,689 --> 00:13:13,693
Aº fi putut ºi sã salvez planeta asta
dacã nu interveneai tu.

172
00:13:13,728 --> 00:13:15,779
Hey !

173
00:13:16,488 --> 00:13:19,011
Ce crezi cã încercãm noi sã facem ?

174
00:13:19,046 --> 00:13:21,535
Vorbeºti despre planeta noastrã !

175
00:13:21,576 --> 00:13:23,662
Destul, omule !

176
00:13:24,371 --> 00:13:26,330
Ãsta nu e locul unde putem vorbi.

177
00:13:26,331 --> 00:13:30,460
Am primit ordin de la Aphopis sã
vã execut !

178
00:13:33,922 --> 00:13:38,009

15
Un ordin pe care am de gând
sã nu îl iau în seamã.

179
00:13:38,385 --> 00:13:40,470
Veniþi !

180
00:13:48,478 --> 00:13:51,606
- Închide poarta, caporal !
- Da, domnule !

181
00:13:55,944 --> 00:13:58,029
Încã nu s-au miºcat ?

182
00:13:58,113 --> 00:14:00,699
Nu, domnule. Nu în ultimele 18 ore.

183
00:14:00,734 --> 00:14:03,368
Ce mai aºteaptã acolo ?

184
00:14:03,493 --> 00:14:07,830
Echipa mea de analiºti crede
cã aºteaptã sã vadã ce facem noi.

185
00:14:07,865 --> 00:14:12,168
Surprinzãtor, ruºii ºi chinezii nu au
detectat prezenþa Goa'uld.

186
00:14:12,294 --> 00:14:15,630
Bineînþeles, nu se aºteaptã.
Aºa cã, din spaþiu,...

187
00:14:15,665 --> 00:14:18,967
... vom pãrea o planetã vulnerabilã
ºi nesuspicioasa.

188
00:14:19,092 --> 00:14:22,018
I-am adus exact unde voiam, nu-i aºa ?

189
00:14:22,053 --> 00:14:25,307
Poate e un alt motiv pentru
care nu au atacat încã.

16
190
00:14:25,342 --> 00:14:28,476
Avem mai multe informaþii pe computer.

191
00:14:28,518 --> 00:14:31,646
A fost e explozie la bordul uneia din nave

192
00:14:31,771 --> 00:14:34,316
... înregistratã la ora 17.50.

193
00:14:34,441 --> 00:14:36,693
Chiar înainte sã se opreascã.

194
00:14:41,239 --> 00:14:43,325
Asta e tot ?

195
00:14:43,742 --> 00:14:48,163
Din câte ºtim, acea explozie poate sã facã
parte din funcþionarea normalã a navei.

196
00:14:48,198 --> 00:14:53,585
Dar explozia a avut loc în interiorul
navei. A fost destul de puternicã.

197
00:14:54,336 --> 00:14:56,338
Poate a fost un accident ?

198
00:14:56,373 --> 00:14:58,005
Sau un sabotaj.

199
00:14:58,006 --> 00:15:00,091
SG-1.

200
00:15:01,634 --> 00:15:02,885
Nu prea cred.

201
00:15:02,886 --> 00:15:06,598
În primul rând e imposibil
sã ajungi pe o navã.

17
202
00:15:07,474 --> 00:15:10,685
Mã scuzaþi domnule.
ªtiu cât de importantã e SG-1 pt dvs...

203
00:15:10,720 --> 00:15:13,069
... dar aveþi o gândire plinã de dorinþe.

204
00:15:13,104 --> 00:15:18,276
La fel e ºi planul tãu. Asta nu ne
împiedicã sã îl ducem la capãt.

205
00:15:18,860 --> 00:15:23,114
General Hammond, primul grup de pe
lista Alpha tocmai a sosit.

206
00:15:23,149 --> 00:15:25,200
Mulþumesc.

207
00:15:28,328 --> 00:15:30,413
Aici sunt armele voastre.

208
00:15:32,040 --> 00:15:34,125
O sã aveþi nevoie de ele.

209
00:15:34,626 --> 00:15:39,798
Um, Bra'tac, ai spus ceva despre
... salvarea lumii ?

210
00:15:39,923 --> 00:15:43,384
- Vrei sã mai detaliezi un pic ?
- Atacându-l pe Klorel...

211
00:15:43,419 --> 00:15:46,436
-... aþi fãcut sã fie imposibil.
- De ce ?

212
00:15:46,471 --> 00:15:49,599
Puterea unui faraon e mai adesea
încercatã de fii lui...

213

18
00:15:49,634 --> 00:15:51,308
... decât de inamici.

214
00:15:51,309 --> 00:15:54,277
Din moment ce am început rãzboiul
cu planeta voastrã,...

215
00:15:54,312 --> 00:15:58,775
eram gata sã-mi conduc oamenii împotriva
lui Aphopis, în numele lui Klorel.

216
00:15:58,810 --> 00:16:03,238
Apophis va crede cã atacul vostru a fost
ordonat de Klorel ºi reciproc.

217
00:16:03,273 --> 00:16:05,197
Un plan îndrãzneþ.

218
00:16:05,198 --> 00:16:08,201
Speram sã stârnesc
neîncredere între ei.

219
00:16:08,284 --> 00:16:11,579
Acum se vor uni împotriva
duºmanului comun.

220
00:16:11,704 --> 00:16:13,080
Cum se vor uni ?

221
00:16:13,081 --> 00:16:16,251
- Klorel e mort.
- Se va trezi din nou.

222
00:16:19,629 --> 00:16:21,714
Sarcofagul.

223
00:16:23,091 --> 00:16:27,554
Stai o clipã. L-ai pus în chestia
aia ca sã-l readuci la viaþã ?

224
00:16:27,589 --> 00:16:30,807

19
ªtiam cã voi amâna
atacul pânã va reveni.

225
00:16:30,932 --> 00:16:33,058
Poate când navele voastre vor
ataca, noi...

226
00:16:33,059 --> 00:16:36,312
Scuzã-mã, ai spus navele voastre ?

227
00:16:36,437 --> 00:16:38,523
Aveþi astfel de nave ?

228
00:16:39,148 --> 00:16:42,360
Ei bine... avem un numãr de... de...

229
00:16:42,485 --> 00:16:44,737
Navete.

230
00:16:45,780 --> 00:16:47,866
Aceste... navete...

231
00:16:48,783 --> 00:16:50,869
... sunt bune la atac ?

232
00:16:51,536 --> 00:16:53,621
Ei binw, da.

233
00:16:55,039 --> 00:16:56,540
Mda.

234
00:16:56,541 --> 00:16:58,626
Proastã zi.

235
00:17:02,755 --> 00:17:06,801
Doamnelor ºi domnilor,
dupã cum bine ºtiþi,...

236
00:17:06,926 --> 00:17:08,468
Simbolul patru blocat.

20
237
00:17:08,469 --> 00:17:10,555
... aceasta naþie,...

238
00:17:10,638 --> 00:17:14,309
... lumea întreagã, e în
faþã un pericol iminent.

239
00:17:15,143 --> 00:17:17,228
Simbolul 5 blocat.

240
00:17:17,437 --> 00:17:21,608
Cu toate acestea, cu toþii
v-aþi oferit voluntari pentru o misiune...

241
00:17:21,643 --> 00:17:24,652
... menitã sã salveze suflarea omeneascã.

242
00:17:24,777 --> 00:17:29,073
Aþi fost aleºi deoarece
reprezentaþi cel mai bine ce avem

243
00:17:29,108 --> 00:17:31,951
... în toate domeniile ºtiinþei.

244
00:17:32,076 --> 00:17:33,744
Simbolul ºase blocat.

245
00:17:33,745 --> 00:17:37,505
Ceea ce nu vi s-a spus,
din motive de securitate,...

246
00:17:37,540 --> 00:17:41,919
... este locul unde veþi merge,
sau cum veþi ajunge acolo.

247
00:17:42,712 --> 00:17:44,797
Simbolul ºapte blocat.

248
00:17:48,343 --> 00:17:50,636

21
Veþi trece pe acolo.

249
00:17:51,846 --> 00:17:54,105
Din moment ce treceþi prin Poartã...

250
00:17:54,140 --> 00:17:58,936
... vã veþi gãsi pe partea
cealaltã a galaxiei.

251
00:17:59,062 --> 00:18:02,148
Un loc cãruia îi spunem Alpha site.

252
00:18:03,066 --> 00:18:05,151
Dacã nu vom izbândi,...

253
00:18:05,234 --> 00:18:07,403
... voi ºi cei care vã vor urma...

254
00:18:07,438 --> 00:18:10,239
... îi veþi spune... acasã.

255
00:18:10,990 --> 00:18:13,076
O colonie nouã.

256
00:18:14,535 --> 00:18:16,621
Mergeþi cu Domnul.

257
00:18:30,009 --> 00:18:32,762
Kel mak tak, Tauri !

258
00:18:34,639 --> 00:18:38,142
Sã le ardem planeta din temelii.

259
00:18:41,979 --> 00:18:44,065
Se miºcã.

260
00:18:45,024 --> 00:18:47,109
Reporniþi numãrãtoarea inversã.

261

22
00:18:47,110 --> 00:18:49,077
Opriþi-vã când mai sunt 20 de secunde.

262
00:18:49,112 --> 00:18:53,241
Vom lansa armele în momentul
când vor intra în orbitã.

263
00:18:59,789 --> 00:19:02,667
Acceleram. Klorel s-a ridicat din morþi.

264
00:19:02,702 --> 00:19:05,002
Începe lupta.

265
00:19:05,419 --> 00:19:08,673
Dupã ce lansãm, vom distruge
tot ce putem.

266
00:19:08,714 --> 00:19:10,758
Câþi oameni ai ?

267
00:19:12,176 --> 00:19:14,262
Trei.

268
00:19:15,972 --> 00:19:17,264
Trei ?

269
00:19:17,265 --> 00:19:19,350
Cu Teal'c, patru.

270
00:19:19,475 --> 00:19:21,561
Of, bine, patru.

271
00:19:21,811 --> 00:19:25,112
Am antrenat pe aceºti rãzboinici
de când erau Chal'tii.

272
00:19:25,147 --> 00:19:29,402
Au jurat cu viaþa pentru mine.
Nu e un lucru simplu de rugat.

273

23
00:19:29,437 --> 00:19:31,487
Apreciem foarte mult.

274
00:19:31,571 --> 00:19:34,991
Dar care sunt ºansele sã distrugem
o navã ca asta...

275
00:19:35,026 --> 00:19:38,411
... cu patru oameni ºi... poate cu o navetã ?

276
00:19:38,536 --> 00:19:40,878
O navã de atac Goa'uld este înarmatã...

277
00:19:40,913 --> 00:19:44,959
... are scuturi ºi e capabilã sã lanseze
o legiune de gliders împotriva noastrã.

278
00:19:44,994 --> 00:19:46,668
Aº spune... puþine ºanse.

279
00:19:46,669 --> 00:19:50,131
OK. Spune-mi cã-s pesimist,
dar e timpul pentru un plan nou.

280
00:19:50,166 --> 00:19:53,593
Ne oferim sã ne pierdem vieþile
pentru planeta voastrã, omule.

281
00:19:53,628 --> 00:19:55,260
Nu ne poþi cere mai mult.

282
00:19:55,261 --> 00:19:58,264
Nu. Dar cred cã e o idee mai bunã
sã îi facem mai întâi pe ceilalþi...

283
00:19:58,299 --> 00:20:01,475
... sã-ºi piardã viaþa
pentru planeta lor.

284
00:20:03,978 --> 00:20:06,188
Cât timp mai este pânã explodeazã

24
încãrcãtura de C4 ?

285
00:20:06,223 --> 00:20:07,939
41 minute, domnule.

286
00:20:07,940 --> 00:20:11,819
Bun, cu o umbrã de noroc, nava
asta va exploda în mai puþin de o orã.

287
00:20:11,854 --> 00:20:15,197
Ar fi o idee mai bunã
sã ne mutãm pe cealaltã.

288
00:20:15,232 --> 00:20:17,283
Poþi face asta ?

289
00:20:38,888 --> 00:20:42,266
Sunt pe orbitã deasupra S.U.A.

290
00:20:42,391 --> 00:20:45,144
Pregãtiþi poziþia de atac,...

291
00:20:45,269 --> 00:20:49,649
... ºi anunþaþi-l pe preºedinte
cã suntem gata de lansare.

292
00:21:14,048 --> 00:21:16,592
Vandenberg raporteazã o lansare reuºitã.

293
00:21:16,627 --> 00:21:18,677
Da !

294
00:21:20,429 --> 00:21:22,772
Îmi pare rãu, domnule.
Din câte îmi dau seama,...

295
00:21:22,807 --> 00:21:26,769
... mã îndoiesc cã SG-1 se afla
la bordul vreuneia din nave.

296

25
00:21:26,804 --> 00:21:29,522
Rachete vor atinge þintele în...

297
00:21:29,647 --> 00:21:31,732
... patru minute.

298
00:21:32,441 --> 00:21:35,903
Sã transportãm oamenii ãºtia
cãtre Alpha site.

299
00:21:37,780 --> 00:21:40,414
Grupul nouã, pregãtiþi-vã sã debarcaþi.

300
00:21:40,449 --> 00:21:45,413
Sã aºteptãm rezultatele atacului,
înainte sã îi mutãm.

301
00:21:45,538 --> 00:21:48,666
- Nu prea cred.
- Poate nu va mai fi necesarã evacuarea !

302
00:21:48,701 --> 00:21:51,836
Sã te audã Dumnezeu, colonele !

303
00:21:57,133 --> 00:21:59,593
Mai aveþi din acest 4-C ?

304
00:22:00,511 --> 00:22:02,555
Se numeºte C4.

305
00:22:02,596 --> 00:22:08,227
- L-am folosit pe tot sã distrugem nava asta !
- Poate mai aveþi voi ceva.

306
00:22:08,936 --> 00:22:13,190
Va trebui sã trecem puntea aceea
când vom ajunge la ea.

307
00:22:13,274 --> 00:22:16,902
ªtii,
cliºeul ãsta... nu prea...

26
308
00:22:17,027 --> 00:22:19,113
... merge de fiecare datã.

309
00:22:20,656 --> 00:22:22,825
Rachetele s-au separat.

310
00:22:22,950 --> 00:22:24,075
Mai este un minut.

311
00:22:24,076 --> 00:22:28,956
- Alte indicaþii de contraatac ?
- Nici nu vor ºti ce i-a lovit.

312
00:22:31,417 --> 00:22:34,086
Stãpâne, au lansat arme împotriva noastrã.

313
00:22:34,121 --> 00:22:36,422
Sã vinã.

314
00:22:39,133 --> 00:22:40,758
30 secunde pânã la impact.

315
00:22:40,759 --> 00:22:43,512
Încã nu fac vreo eschiva.

316
00:22:44,180 --> 00:22:46,265
Haide.

317
00:22:54,398 --> 00:22:56,734
Se apropie armele lor, stãpâne.

318
00:22:56,859 --> 00:22:59,737
Trebuie sã activãm scutul.

319
00:23:01,113 --> 00:23:03,198
Klorel, tal shak !

320
00:23:04,408 --> 00:23:06,493

27
Tal shak !

321
00:23:14,752 --> 00:23:16,502
Impact în ºapte,...

322
00:23:16,503 --> 00:23:18,087
... ºase,...

323
00:23:18,088 --> 00:23:20,174
... cinci,...

324
00:23:29,350 --> 00:23:31,435
Ce a fost asta ?

325
00:23:31,518 --> 00:23:33,771
Ceva s-a ciocnit de scuturi.

326
00:23:35,898 --> 00:23:40,361
Rachetele au atins un câmp de energie
chiar înainte de impact.

327
00:23:40,396 --> 00:23:43,506
- Nu le-am produs nici o pierdere.
- E imposibil !

328
00:23:43,541 --> 00:23:46,617
NASA confirma cã navele
Goa'uld sunt încã acolo.

329
00:24:30,661 --> 00:24:32,245
Nu-i rãu.

330
00:24:32,246 --> 00:24:35,749
Peltak-ul e cu douã punþi mai sus.
Pe aici !

331
00:24:39,837 --> 00:24:40,962
Da, domnule.

332
00:24:40,963 --> 00:24:45,884

28
Unda de ºoc cauzatã de explozie
a afectat comunicaþiile prin satelit.

333
00:24:45,919 --> 00:24:51,890
E prea târziu sã avertizãm populaþia.
Va crea doar panicã.

334
00:24:52,015 --> 00:24:56,687
Domnule preºedinte, recomand sã pãstrãm
cele mai înalte poziþii devensive.

335
00:24:56,722 --> 00:25:00,691
Va trebui sã vã urcaþi la bordul lui
Air Force One.

336
00:25:00,858 --> 00:25:02,943
Da, domnule.

337
00:25:10,784 --> 00:25:16,290
Klorel, a sosit timpul.
Le vei arde din temelii primul oraº.

338
00:25:18,208 --> 00:25:21,802
Tatã, gazdã pe care ai ales-o
pentru mine e puternicã.

339
00:25:21,837 --> 00:25:25,591
Mi-e teamã cã am nevoie de mai mult timp
în sarcofag pentru a-mi recapãta puterile.

340
00:25:25,626 --> 00:25:28,635
Eºti destul de puternic ! Eºti fiul meu !

341
00:25:31,388 --> 00:25:33,473
Da, tatã !.

342
00:25:34,558 --> 00:25:37,269
Nu mã dezamãgi.

343
00:25:52,576 --> 00:25:53,951
Pare liber.

29
344
00:25:53,952 --> 00:25:57,581
Nu. Sunt santinele pe fiecare hol.

345
00:25:57,706 --> 00:26:01,251
- Carter, câte grenade mai ai ?
- Douã.

346
00:26:03,045 --> 00:26:05,923
- Grenade ?
- Un dispozitiv explozibil.

347
00:26:06,048 --> 00:26:08,508
Nu ! Fiþi atenþi...

348
00:26:08,634 --> 00:26:10,719
... ºi învãþaþi.

349
00:26:20,437 --> 00:26:21,938
Ough !

350
00:26:21,939 --> 00:26:24,024
Urgh !

351
00:26:26,276 --> 00:26:28,362
Hmm !

352
00:26:29,947 --> 00:26:32,032
Nu-i rãu.

353
00:26:37,037 --> 00:26:41,375
General Hammond, maiorul Castleman
raporteazã cã echipele Alpha 12 ºi 13...

354
00:26:41,410 --> 00:26:45,337
-... au fost puse la curent ºi sunt gata.
- Treceþi-i prin Poartã.

355
00:26:45,372 --> 00:26:47,422
Dle general,...

30
356
00:26:47,839 --> 00:26:51,093
... poate ar trebui sã folosim Poarta...

357
00:26:51,218 --> 00:26:53,512
... ca o platformã strategicã.

358
00:26:53,637 --> 00:26:54,762
Cum ?

359
00:26:54,763 --> 00:27:00,018
Trimiþând o bombã la coordonatele de care
vorbea Dr Jackson. Sau cãtre Chulak.

360
00:27:00,053 --> 00:27:04,439
Deja am încercat sã trimitem o echipã.
Nu o sã meargã

361
00:27:04,564 --> 00:27:10,153
ªi nu ºtiu nici un motiv pentru
care sã distrugem populaþia de pe Chulak.

362
00:27:10,821 --> 00:27:12,906
Ei bine, domnule...

363
00:27:15,117 --> 00:27:19,830
din moment ce nu mai sunt dorit
sau folositor aici,...

364
00:27:19,955 --> 00:27:22,249
cer respectuos permisiunea...

365
00:27:22,374 --> 00:27:25,001
sã însoþesc o echipã cãtre site-ul Alpha.

366
00:27:25,036 --> 00:27:27,462
Nu þi se acorda permisiunea.

367
00:27:27,587 --> 00:27:31,007
Ideea e sã îi trimitem pe cei mai buni

31
ºi mai deºtepþi.

368
00:27:31,042 --> 00:27:33,093
Când va veni timpul,...

369
00:27:33,176 --> 00:27:37,305
... vei fi alãturi de bãrbaþii ºi femeile,
apãrând aceastã bazã.

370
00:27:37,340 --> 00:27:39,181
Dar, domnule...

371
00:27:39,182 --> 00:27:43,687
Atât cer ºi de la mine.
Eºti liber !

372
00:27:56,616 --> 00:28:01,204
- În regulã, iatã ce vom face...
- Eu conduc. Voi mã urmaþi.

373
00:28:02,247 --> 00:28:04,332
Bine.

374
00:28:11,465 --> 00:28:13,550
Veþi ºti când e momentul.

375
00:28:13,592 --> 00:28:15,677
Vei merge pe acolo singur ?

376
00:28:15,802 --> 00:28:18,430
Sunt servitorul loial a lui Klorel.

377
00:28:30,817 --> 00:28:32,903
Bra'tac.

378
00:28:32,986 --> 00:28:35,071
Stãpâne, Klorel.

379
00:28:38,700 --> 00:28:39,825
Vino.

32
380
00:28:39,826 --> 00:28:42,913
Fii martorul puterii zeului tãu.

381
00:28:43,038 --> 00:28:45,457
Nu pot.

382
00:28:51,046 --> 00:28:54,799
- De ce mã sfidezi ?
- Pentru cã nu eºti un zeu.

383
00:28:55,967 --> 00:28:58,970
Eºti un parazit în trupul unui copil,...

384
00:28:59,262 --> 00:29:01,138
... ºi te dispreþuiesc

385
00:29:01,139 --> 00:29:03,600
Jaffa, kree tãi !

386
00:29:04,351 --> 00:29:06,436
Sunt zeul tãu !

387
00:29:06,978 --> 00:29:10,190
ªi îmi vei simþi furia !

388
00:29:11,358 --> 00:29:13,108
Eu...

389
00:29:13,109 --> 00:29:15,195
... voi muri...

390
00:29:15,237 --> 00:29:17,245
... liber !

391
00:29:17,280 --> 00:29:20,116
Sã mergem. Daniel, pãzeºte-ne spatele.

392
00:29:26,957 --> 00:29:29,042

33
Orgh !

393
00:29:37,634 --> 00:29:39,719
Jaffa ! Tal shak !

394
00:29:47,185 --> 00:29:49,270
Jack !

395
00:29:51,731 --> 00:29:53,817
Agh !

396
00:30:03,410 --> 00:30:05,495
Daniel...

397
00:30:06,621 --> 00:30:07,788
La naiba !

398
00:30:07,789 --> 00:30:11,501
- Oricum sunt mort. Pleacã de acolo.
- Nu te las aici !

399
00:30:11,536 --> 00:30:14,838
Oricum o sã sari în aer cu
cealaltã navã !

400
00:30:14,921 --> 00:30:17,799
Ce mai conteazã ? Pleacã !

401
00:30:20,427 --> 00:30:22,512
Pleacã odatã !

402
00:30:26,141 --> 00:30:28,643
O sã rãmân sã-þi pãzesc spatele.

403
00:30:45,410 --> 00:30:47,871
A... rãmas în urma

404
00:30:50,832 --> 00:30:52,917
Sã mergem.

34
405
00:31:14,564 --> 00:31:15,731
Jaffa !

406
00:31:15,732 --> 00:31:17,817
Haide.

407
00:31:19,027 --> 00:31:20,486
Haide !

408
00:31:20,487 --> 00:31:23,072
Dacã tragi asupra noastrã,
îl voi ucide pe Klorel !

409
00:31:23,107 --> 00:31:25,832
Bra'tac, cum îndrãzneºti sã mã trãdezi ?

410
00:31:25,867 --> 00:31:31,331
Am petrecut 133 de ani
venerându-vã pe voi, zei falºi.

411
00:31:32,373 --> 00:31:34,459
Gata !

412
00:31:47,972 --> 00:31:52,435
Colonele, C4 de pe cealaltã navã
explodeazã în ºase minute.

413
00:31:52,519 --> 00:31:54,652
Cum aruncãm în aer nava asta ?

414
00:31:54,687 --> 00:31:58,907
Când eram pe nava lui Klorel
am îndreptat-o cãtre aceastã.

415
00:31:58,942 --> 00:32:03,279
Dacã vom dezactiva generatoarele
scuturilor, amândouã navele vor exploda.

416
00:32:03,314 --> 00:32:05,823
Douã dintr-o loviturã.

35
417
00:32:05,990 --> 00:32:08,076
Pe aici.

418
00:32:26,344 --> 00:32:28,554
M-ai dezamãgit, fiule.

419
00:32:28,680 --> 00:32:31,349
Tatã, te rog...

420
00:32:31,474 --> 00:32:33,559
... iartã-mã.

421
00:32:39,232 --> 00:32:41,651
Generatoarele scuturilor au cãzut.

422
00:32:41,776 --> 00:32:44,404
Acolo, în adâncurile navei.

423
00:32:44,529 --> 00:32:48,366
Trebuie sã ne cãþãrãm câteva
punþi, pe lungimea navei.

424
00:32:48,401 --> 00:32:50,827
Apoi, luând armele, trebuie sã...

425
00:33:05,466 --> 00:33:07,552
Grenade.

426
00:33:08,511 --> 00:33:11,264
Aceastã navã nu mai e protejatã
de câmpul de energie.

427
00:33:11,299 --> 00:33:13,474
Deci, asta e ?

428
00:33:14,892 --> 00:33:16,852
Da.

429

36
00:33:16,853 --> 00:33:21,315
Cred cã ce vrea cãpitanul sã întrebe
este "ce facem acum ?"

430
00:33:21,350 --> 00:33:23,401
Acum vom muri.

431
00:33:23,484 --> 00:33:25,903
Ãsta e un plan prost.

432
00:33:26,029 --> 00:33:28,448
Unde sunt hangarele cu planoare ?

433
00:33:38,958 --> 00:33:42,170
Domnule, rapoartele spun cã navele
se apropie una de cealaltã.

434
00:33:42,205 --> 00:33:44,338
Care-i situaþia navetei Endeavor ?

435
00:33:44,373 --> 00:33:46,006
E în aºteptare.

436
00:33:46,007 --> 00:33:48,885
Trebuie sã aflãm ce se întâmplã acolo.

437
00:34:04,525 --> 00:34:05,609
Carter,...

438
00:34:05,610 --> 00:34:07,716
... noi doi vom trece primii.

439
00:34:07,751 --> 00:34:09,822
Vom ocupa poziþii... sã...

440
00:34:10,782 --> 00:34:12,282
Nu conteazã.

441
00:34:12,283 --> 00:34:14,368
Priviþi.

37
442
00:34:21,667 --> 00:34:23,753
Adãpostiþi-vã !

443
00:34:27,465 --> 00:34:30,301
Asta a fost o grenadã ! Sã mergem !

444
00:34:55,535 --> 00:34:58,204
Omule, pune asta pe tine.

445
00:34:58,788 --> 00:35:01,415
Vrei sã nu îmi mai spui "omule" ?

446
00:36:12,570 --> 00:36:14,655
Nu !

447
00:36:48,689 --> 00:36:51,609
Timpul a expirat. Trebuie sã mergem.

448
00:36:51,734 --> 00:36:54,195
Dã-i bãtaie.

449
00:37:14,548 --> 00:37:17,718
Domnule, avem mesaje
din toatã þara !

450
00:37:17,843 --> 00:37:20,846
O uriaºã minge de foc pe cerul nopþii !

451
00:37:35,152 --> 00:37:37,238
Bra'tac ?

452
00:37:37,279 --> 00:37:39,490
Bra'tac !

453
00:37:39,615 --> 00:37:41,700
Eºti bine ?

454
00:37:41,826 --> 00:37:43,911

38
Nu-i rãu.

455
00:37:43,994 --> 00:37:46,080
Pentru un moºneag.

456
00:37:50,751 --> 00:37:53,087
Colonele ? Rãspunde.

457
00:37:54,255 --> 00:37:55,630
Suntem în regulã, cãpitane.

458
00:37:55,631 --> 00:37:57,298
ªi noi la fel, domnule.

459
00:37:57,299 --> 00:38:00,678
Dar nu am câºtigat prea mult timp.
Planorul nostru e distrus.

460
00:38:00,713 --> 00:38:02,303
Sunt de aceeaºi pãrere.

461
00:38:02,304 --> 00:38:05,683
- Ne-am prãjit în explozie.
- Cãpitane...

462
00:38:05,808 --> 00:38:08,651
Nu mai avem putere
ºi avem o orbitã joasã,...

463
00:38:08,686 --> 00:38:12,147
... aºa cã nu va trece mult timp
ºi vom arde în atmosfera Pãmântului.

464
00:38:12,182 --> 00:38:13,439
Cãpitane,...

465
00:38:13,440 --> 00:38:15,526
... uitã-te un pic în sus.

466
00:38:24,243 --> 00:38:26,328

39
E frumos.

467
00:38:29,039 --> 00:38:31,125
Da, aºa e.

468
00:38:33,294 --> 00:38:35,379
Am reuºit, domnule

469
00:38:36,005 --> 00:38:38,132
Da, am reuºit.

470
00:38:42,845 --> 00:38:45,723
Sosesc cãlãtori ! Sosesc cãlãtori !

471
00:38:47,391 --> 00:38:49,560
Domnule, e semnalul lui SG-1.

472
00:38:49,595 --> 00:38:51,645
Deschideþi irisul

473
00:39:04,241 --> 00:39:06,208
Dr Jackson !

474
00:39:06,243 --> 00:39:08,620
A fost SG-1 la bordul vreuneia din nave ?

475
00:39:08,655 --> 00:39:10,706
Da.

476
00:39:11,415 --> 00:39:13,500
ªi cum aþi ajuns...

477
00:39:13,542 --> 00:39:17,129
Era o Poartã la bordul navei pe care eram,
aºa cã în momentul în care eram destul...

478
00:39:17,164 --> 00:39:20,716
de aproape, am folosit Pãmântul ca punct
de origine ºi am format adresa P3X-984.

40
479
00:39:20,751 --> 00:39:21,758
Site-ul Alpha ?

480
00:39:21,759 --> 00:39:25,012
Se numea site-ul Beta
în realitatea paralelã.

481
00:39:25,047 --> 00:39:27,097
Unde e restul SG-1 ?

482
00:39:33,270 --> 00:39:35,647
Va fi un apus frumos, domnule !

483
00:39:35,773 --> 00:39:37,740
ªtii, cãpitane,...

484
00:39:37,775 --> 00:39:42,029
... se pare cã nu a fost o zi aºa
de proastã pânã la urmã.

485
00:39:42,064 --> 00:39:44,114
Deloc.

486
00:39:48,160 --> 00:39:50,245
Vom muri frumos, Teal'c

487
00:39:50,287 --> 00:39:52,998
Mai mult decât atât, prietene.

488
00:39:54,500 --> 00:39:56,585
Vom muri liberi.

489
00:40:02,382 --> 00:40:04,468
Sau nu.

490
00:40:08,472 --> 00:40:10,557
Uh, Houston, aici Endeavor.

491
00:40:10,641 --> 00:40:12,558

41
Îi avem în vedere.

492
00:40:12,559 --> 00:40:15,229
Repet, îi avem în vedere.

493
00:40:41,338 --> 00:40:43,423
Master Bra'tac,...

494
00:40:46,176 --> 00:40:49,805
... cuvintele nu pot exprima
recunoºtinþa noastrã.

495
00:40:53,559 --> 00:40:55,894
Tu eºti Hammond, din Texas ?

496
00:40:56,019 --> 00:40:58,105
Da, eu sunt.

497
00:41:01,650 --> 00:41:03,734
Rãzboinicii tãi au luptat bine.

498
00:41:03,735 --> 00:41:08,907
Sunt sigur cã le va pãrea rãu
cã te întorci acasã aºa de repede.

499
00:41:09,575 --> 00:41:14,746
Trebuie sã mã întorc, înainte cã zvonurile
cu rãzvrãtirea noastrã sã ajungã pe Chulak.

500
00:41:14,781 --> 00:41:16,999
Locul meu e acolo.

501
00:41:39,730 --> 00:41:45,027
Pe aici, domnule. Vrem sã vã punem câteva
întrebãri înainte sã plecaþi.

502
00:41:59,207 --> 00:42:01,293
Nu-i rãu deloc.

503
00:42:03,337 --> 00:42:07,341

42
SG-1, este cineva care vrea sã vã vadã.

504
00:42:18,852 --> 00:42:20,937
Daniel.

505
00:42:30,697 --> 00:42:32,783
Maimuþa spaþialã.

506
00:42:33,909 --> 00:42:35,994
Mda !

507
00:42:58,600 --> 00:43:02,813
Titrare: - = T I G R U T Z U = -

43