Sunteți pe pagina 1din 41

1

00:00:40,596 --> 00:00:42,681


Sã mergem, cãpitane !

2
00:00:42,723 --> 00:00:46,018
- Se întorc navele alea !
- Omul ãsta e în viaþã !

3
00:00:46,053 --> 00:00:48,103
Nu mai putem aºtepta !

4
00:00:55,361 --> 00:00:58,030
OK, sã mergem ! Haideþi !

5
00:00:58,280 --> 00:01:01,492
Nu intraþi în panicã ! Vã scoatem
imediat de aici.

6
00:01:01,527 --> 00:01:04,161
Nu vã opriþi !

7
00:01:06,455 --> 00:01:08,331
Teal'c !

8
00:01:08,332 --> 00:01:11,001
Trebuie sã mã întorc dupã Carter.

9
00:01:12,086 --> 00:01:14,171
Ajutor !

10
00:01:20,761 --> 00:01:23,222
Du-te ! L-am luat eu !
Medic !

11
00:01:25,224 --> 00:01:28,018
E în viaþã, dar o sã-ºi doreascã
sã nu fi fost.

12
00:01:28,053 --> 00:01:30,270
Sã-l scoatem de aici.

1
13
00:01:49,415 --> 00:01:50,998
Carter !

14
00:01:50,999 --> 00:01:53,669
Trebuie sã mergem !

15
00:01:55,462 --> 00:01:57,548
- Te simþi bine ?
- Da.

16
00:01:57,589 --> 00:01:59,842
Sã-l scoatem de aici. Haide !

17
00:01:59,967 --> 00:02:04,012
E mort. A fãcut un fel de crizã.
ªi-a muºcat limba.

18
00:02:14,148 --> 00:02:16,817
Þineþi-l ridicat.

19
00:02:20,738 --> 00:02:22,196
Nu !

20
00:02:22,197 --> 00:02:25,791
Vreau sã instalaþi carantinã pânã
când vor fi examinatii oamenii aceºtia !

21
00:02:25,826 --> 00:02:31,373
- Unde sunt col. O'Neill ºi ceilalþi ?
- Chiar în spatele meu. ªi câþiva Jaffa.

22
00:02:31,408 --> 00:02:33,459
Închideþi-o !

23
00:02:43,051 --> 00:02:44,719
Carter,...

24
00:02:44,720 --> 00:02:46,637
... eºti bine ?

2
25
00:02:46,638 --> 00:02:48,724
Da, bine.

26
00:02:49,183 --> 00:02:51,268
Mersi.

27
00:03:55,874 --> 00:03:58,501
Nu au mai avut loc intervenþii Goa'uld...

28
00:03:58,536 --> 00:04:01,129
... de trei secole.
Nasyanii sunt un...

29
00:04:01,164 --> 00:04:03,590
... popor foarte paºnic.

30
00:04:03,715 --> 00:04:05,891
Erau dornici sã formãm o alianþã...

31
00:04:05,926 --> 00:04:08,470
... ºi ne-au ajutat sã ridicãm un
avanpost pentru cercetãri.

32
00:04:08,505 --> 00:04:10,179
Nu am fost avertizaþi.

33
00:04:10,180 --> 00:04:13,600
Nici mãcar nu am observat nava-mamã
când au atacat planoarele.

34
00:04:13,635 --> 00:04:16,561
E normal pentru Goa'uld sã aparã aºa...

35
00:04:16,603 --> 00:04:19,690
... ºi sã distrugã un popor paºnic
fãrã nici un motiv, nu ?

36
00:04:19,725 --> 00:04:21,823
În trecut a existat un motiv.

3
37
00:04:21,858 --> 00:04:25,529
Ei atacã civilizaþii a cãror tehnologie
reprezintã o ameninþare,...

38
00:04:25,564 --> 00:04:28,031
dar aici nu a fost cazul.

39
00:04:28,156 --> 00:04:31,785
- Poate au aflat cã eram noi acolo.
- Cum puteau sã afle ?

40
00:04:31,820 --> 00:04:35,128
Mi se pare mai important
de ce le-ar pãsa ?

41
00:04:35,163 --> 00:04:39,710
Poate erau îngrijoraþi cã tocmai
l-am distrus pe Aphopis.

42
00:04:39,835 --> 00:04:43,964
Adevãrul e cã încã nu înþelegem prea
multe despre societatea lor.

43
00:04:43,999 --> 00:04:48,093
Am vãzut cum Goa'uld au distrus
civilizaþii fãrã nici un motiv,...

44
00:04:48,128 --> 00:04:50,644
doar din simplul fapt cã le face plãcere.

45
00:04:50,679 --> 00:04:53,397
Deci, ce... ?
Nasya era urmãtoarea pe listã ?

46
00:04:53,432 --> 00:04:56,525
Aº fi vrut sã fie aºa de simplu,
dar nu putem sã-i subestimãm.

47
00:04:56,560 --> 00:05:02,566
Poate nu þi-au spus ce motive au, Teal'c.
La urma urmei eºti un simplu Jaffa.

4
48
00:05:04,192 --> 00:05:09,156
Adicã Apophis nu era obligat
sã-i explice totul lui Teal'c,...

49
00:05:09,281 --> 00:05:12,242
chiar dacã era mâna lui dreaptã.

50
00:05:12,367 --> 00:05:14,995
- Sau nu ?
- E adevãrat.

51
00:05:15,120 --> 00:05:16,746
Sunt de acord cu Sam.

52
00:05:16,747 --> 00:05:20,959
Goa'uld sunt mult mai complexi
decât credem noi.

53
00:05:21,084 --> 00:05:25,505
Cu cât înþelegi mai bine duºmanul,
cu atât eºti mai pregãtit pentru conflict.

54
00:05:25,540 --> 00:05:27,089
Exact.

55
00:05:27,090 --> 00:05:29,766
Care e situaþia
supravieþuitorilor nasyieni ?

56
00:05:29,801 --> 00:05:33,103
Am reuºit sã salvãm 237 de persoane.
Sunt destul de arºi.

57
00:05:33,138 --> 00:05:37,058
O mare parte a fost transferatã la
spitalul academiei forþelor aeriene.

58
00:05:37,093 --> 00:05:39,018
Restul aºteaptã sã fie mutaþi.

5
59
00:05:39,019 --> 00:05:40,936
Continuaþi.

60
00:05:40,937 --> 00:05:46,401
Domnule, cred cã e important sã aflãm
de ce Nasya era una din þintele Goa'uld.

61
00:05:46,436 --> 00:05:49,821
De acord. Dar prioritatea este sã-i mutãm.

62
00:05:51,406 --> 00:05:55,327
Cele mai noi echipe SG,
de la 10 la 12, vã vor ajuta.

63
00:05:55,362 --> 00:05:57,412
Sunteþi liberi.

64
00:06:00,165 --> 00:06:02,299
Oh, Carter, nu-mi place sã fiu bãgãcios,...

65
00:06:02,334 --> 00:06:05,712
... dar buna doctoriþa Fraiser a spus
cã încã nu te-ai prezentat la control.

66
00:06:05,747 --> 00:06:11,092
Mã duc chiar acum. Nu vrem sã încãlcãm
protocolul. Nu-i aºa, colonele ?

67
00:06:23,647 --> 00:06:26,525
Îmi pare rãu cã trebuie sã faci asta.

68
00:06:29,152 --> 00:06:31,238
În regulã, deschide.

69
00:06:36,117 --> 00:06:39,329
- Te-a durut în gât în ultima vreme ?
- Un pic. De ce ?

70
00:06:39,364 --> 00:06:43,500
Ai o micã iritaþie.

6
O sã încerc sã te curãþ.

71
00:06:46,086 --> 00:06:48,171
Deschide.

72
00:06:50,507 --> 00:06:53,260
Cassandra a întrebat despre tine.

73
00:06:53,385 --> 00:06:55,052
Cassandra ?

74
00:06:55,053 --> 00:06:58,431
Da ! Am fost aºa de ocupatã în ultima vreme.

75
00:06:59,432 --> 00:07:00,808
Te înþelege.

76
00:07:00,809 --> 00:07:05,188
- OK ! Sã mã anunþi dacã se înrãutãþeºte !
- Pot sã plec mâine ?

77
00:07:05,223 --> 00:07:09,276
- Cãutãm noi locaþii.
- În regulã.

78
00:07:09,401 --> 00:07:14,489
Cassandra va fi la mine mâine.
Vii sã petreci ceva timp cu ea împreunã ?

79
00:07:14,524 --> 00:07:16,574
- Voi veni.
- Bine.

80
00:07:26,584 --> 00:07:30,380
Pcientul are arsuri de gradul 3
pe 80% din suprafaþa corpului.

81
00:07:30,415 --> 00:07:33,216
Pânã acum, nici un semn de infecþie.

82

7
00:07:33,341 --> 00:07:35,427
Incredibil.

83
00:07:36,386 --> 00:07:38,471
Bunã.

84
00:07:39,806 --> 00:07:42,809
- E unul din nasyanii pe care i-am salvat ?
- Da.

85
00:07:42,844 --> 00:07:45,186
Ar trebui sã fie mort.

86
00:07:45,311 --> 00:07:47,062
Cassandra e în biroul meu.

87
00:07:47,063 --> 00:07:50,525
Încã mai am de lucru,
dar ºtii unde e, nu ?

88
00:08:21,973 --> 00:08:23,432
Bunã !

89
00:08:23,433 --> 00:08:25,518
Sam !

90
00:08:28,563 --> 00:08:30,648
Frumoasã picturã.

91
00:08:30,690 --> 00:08:34,736
Chiar îþi place ? Profesoara mea
îmi spune cã am talent.

92
00:08:34,771 --> 00:08:36,612
Îmi place.

93
00:08:36,613 --> 00:08:39,866
- Mi-a fost dor de tine.
ªtiu, îmi pare rãu. Am fost aºa de ocupatã.

94

8
00:08:39,901 --> 00:08:41,951
Foarte ocupatã.

95
00:08:49,542 --> 00:08:51,753
Cassandra, ce s-a întâmplat ?

96
00:09:03,181 --> 00:09:05,642
Va fi mai uºor pentru nasyani...

97
00:09:05,809 --> 00:09:09,395
dacã ar fi fost o civilizaþie activa
dispusã sã coopereze.

98
00:09:09,430 --> 00:09:11,988
Cred cã cei de pe P3X-422 vor fi...

99
00:09:12,023 --> 00:09:15,902
Colonel O'Neill,
un telefon urgent pt dvs, domnule.

100
00:09:17,403 --> 00:09:19,489
Da

101
00:09:19,697 --> 00:09:22,207
Mulþumesc cã ai venit aºa de repede.

102
00:09:22,242 --> 00:09:26,246
- Ce se întâmplã cu ea ?
- Nu ºtiu. Nu vrea sã vorbeascã cu mine.

103
00:09:26,281 --> 00:09:29,374
A spus cã vrea sã te vadã doar pe tine.

104
00:09:32,961 --> 00:09:34,086
Cassandra ?

105
00:09:34,087 --> 00:09:38,716
Sunt eu, dragã. L-am adus
pe col. O'Neill cu mine.

106

9
00:09:52,272 --> 00:09:54,357
Bunã.

107
00:10:09,497 --> 00:10:14,711
Janet spune cã ai fost un pic supãratã
de când a fost Sam pe aici.

108
00:10:22,593 --> 00:10:24,637
Ce s-a întâmplat ?

109
00:10:24,679 --> 00:10:27,682
Mi-a zis cã mã omoarã dacã spun cuiva.

110
00:10:29,142 --> 00:10:32,645
Nu vrei sã spui cã te omoarã cu adevãrat ?

111
00:10:34,939 --> 00:10:38,318
- Nu, mã îndoiesc.
- A spus cã aºa va face.

112
00:10:40,695 --> 00:10:42,237
Cass,...

113
00:10:42,238 --> 00:10:46,117
Sam te iubeºte. Nu te-ar
rãni niciodatã.

114
00:10:46,242 --> 00:10:48,328
O va face acum.

115
00:10:53,041 --> 00:10:55,126
De ce ?

116
00:11:01,632 --> 00:11:03,718
E un Goa'uld.

117
00:11:07,346 --> 00:11:11,184
Unde e colonelul ?
Trebuie sã plecãm în 5 minute.

118

10
00:11:11,309 --> 00:11:13,603
A spus sã ne întâlnim în faþa Porþii.

119
00:11:13,638 --> 00:11:15,688
Atunci, dã-i bãtaie !

120
00:11:19,525 --> 00:11:21,611
Ce a fost asta ?

121
00:11:32,205 --> 00:11:34,457
Unde e col O'Neill ?

122
00:11:35,875 --> 00:11:38,252
Staþi pe loc. Suntem în aºteptare.

123
00:11:38,287 --> 00:11:41,005
- De ce ?
- Nu ºtiu.

124
00:11:41,130 --> 00:11:43,216
O problemã la computer.

125
00:11:48,429 --> 00:11:50,515
Ce naiba a fost asta ?

126
00:11:52,683 --> 00:11:56,062
A fost destul cât sã
doboare ºi un elefant.

127
00:11:58,105 --> 00:11:59,940
Deschideþi Poarta !

128
00:11:59,941 --> 00:12:02,068
Jack, ce se întâmplã ?

129
00:12:02,193 --> 00:12:04,779
Deschideþi poartã acum !

130
00:12:05,780 --> 00:12:07,865
Vã ordon !

11
131
00:12:14,121 --> 00:12:16,207
Doamne...

132
00:12:16,666 --> 00:12:20,253
Deschideþi poarta, ori vom muri cu toþii !

133
00:12:21,838 --> 00:12:24,048
Lãsaþi armele ! Teal'c !

134
00:12:26,551 --> 00:12:31,889
- Pot sã o nimeresc, domnule !
- ªi ce se întâmplã dacã scapã grenada ?

135
00:12:37,937 --> 00:12:41,023
Nimeni nu va deschide Poarta !

136
00:12:42,024 --> 00:12:44,110
Vom trãi cu toþii,...

137
00:12:44,193 --> 00:12:47,655
... sau vom muri cu toþii chiar aici.

138
00:12:49,115 --> 00:12:51,534
Lasã-mã sã plec ! Trebuie sã plec !

139
00:12:51,569 --> 00:12:53,661
Nu o sã se întâmple asta.

140
00:13:00,251 --> 00:13:02,336
Uºurel.

141
00:13:18,519 --> 00:13:20,605
Nu am ºtiut !

142
00:13:20,646 --> 00:13:24,775
Nu am fost sigur pânã când
nu a început sã se agite.

143

12
00:13:24,817 --> 00:13:27,465
Cassie a fost cea care a suspectat-o.

144
00:13:27,500 --> 00:13:30,114
Cassandra mai are naqahdah în sânge.

145
00:13:30,197 --> 00:13:34,535
Poate s-a produs o reacþie care îi
permite sã îi simtã pe Goa'uld.

146
00:13:34,570 --> 00:13:37,121
Cum naiba a ajuns în cpt Carter ?

147
00:13:37,246 --> 00:13:38,913
Nu ºtiu, domnule.

148
00:13:38,914 --> 00:13:42,752
Am examinat-o pe cpt. Carter.
Nu avea nici un semn vizibil al intrãrii.

149
00:13:42,787 --> 00:13:46,881
Avea o micã iritaþie în gât.
Putea sã fie orice.

150
00:13:47,006 --> 00:13:50,092
Spui cã i-a intrat prin gurã ?

151
00:13:50,217 --> 00:13:52,803
Parazitul s-a ataºat de creier.

152
00:13:52,928 --> 00:13:56,557
Þesutul moale din gât e un bun loc
de plecare.

153
00:13:57,850 --> 00:14:00,192
Oh, stai o clipã. Stai o clipã.

154
00:14:00,227 --> 00:14:04,572
Oh, Doamne ! Îi fãcea respiraþie
gurã la gura unui individ.

13
155
00:14:04,607 --> 00:14:09,758
Era murdarã de sânge, dar a spus
cã omul ºi-a muºcat limbã înainte sã moarã.

156
00:14:09,793 --> 00:14:15,249
Dacã un Goa'uld poate sã infecteze un om
fãrã sã lase nici o urmã vizibilã...

157
00:14:15,284 --> 00:14:20,706
... ar trebui sã testãm personalul cu
ultrasunete sau sã le facem un MRI.

158
00:14:20,831 --> 00:14:25,086
Sã ne asigurãm cã nu au mai intrat ºi alþi
Goa'uld prin Poartã.

159
00:14:25,121 --> 00:14:28,506
Ce cautã un Goa'uld în corpul
unui Nasyan ?

160
00:14:28,631 --> 00:14:31,967
Nu am observat cã vreunul din ei s-ar
purta ca un Goa'uld.

161
00:14:32,002 --> 00:14:35,154
Poate a fost o înscenare.
Au încercat sã aducã aici un spion.

162
00:14:35,189 --> 00:14:38,437
E posibil cã Goa'uld-ul din
interiorul lui cpt. Carter...

163
00:14:38,472 --> 00:14:41,434
... sã fi montat în bazã un
dispozitiv de distrugere.

164
00:14:41,469 --> 00:14:44,830
Dacã e vre-o ameninþare aici,
aº vrea sã fie gãsitã.

165
00:14:44,865 --> 00:14:48,192

14
Teal'c, vreau sã ne ajuþi.
Tu ºtii ce sã cãutãm.

166
00:14:49,401 --> 00:14:51,862
Ce ne facem cu Sam ?

167
00:14:53,322 --> 00:14:56,408
O sã scoatem drãcia aia din ea !

168
00:14:56,534 --> 00:14:58,786
Asta nu a mers cu Kawalski.

169
00:14:58,911 --> 00:15:03,290
ªi dacã vreun individ de la NID, cum ar fi
col Maybourne, descoperã...

170
00:15:03,325 --> 00:15:05,751
Nu o sã afle nimic !

171
00:15:05,876 --> 00:15:07,710
Nu-i aºa generale ?

172
00:15:07,711 --> 00:15:11,382
De acord. Încã nu am de gând
sã o pãrãsesc pe cpt. Carter.

173
00:15:11,417 --> 00:15:14,343
Dar pânã mi se prezintã
o soluþie viabilã,...

174
00:15:14,378 --> 00:15:17,346
... poþi sã interoghezi prizonierul.

175
00:15:17,471 --> 00:15:21,350
Domnule, nu cred cã chestia aia
din capul ei îmi va spune ceva.

176
00:15:21,385 --> 00:15:25,604
Colonele, trebuie sã ºtim ce cauta
Goa'uld-ul ãla aici.

15
177
00:15:27,231 --> 00:15:29,316
Da, domnule.

178
00:15:34,905 --> 00:15:37,575
Îmi cer scuze cã te deranjez.

179
00:15:40,786 --> 00:15:43,372
Vom face un test rapid.

180
00:15:49,253 --> 00:15:53,257
Acum sã mai dãm jos din
bandajele astea !

181
00:15:58,971 --> 00:16:01,056
Oh.

182
00:16:05,603 --> 00:16:07,688
Scuzã-mã.

183
00:16:08,939 --> 00:16:11,775
Lumea voastrã e uimitoare.

184
00:16:11,900 --> 00:16:16,280
Poate fi.
Eu sunt Daniel.

185
00:16:16,405 --> 00:16:19,742
Eºti unul din cei care
ne-au salvat.

186
00:16:19,867 --> 00:16:21,367
Da.

187
00:16:21,368 --> 00:16:24,642
Vã suntem datori cu mii de mulþumiri.

188
00:16:24,677 --> 00:16:27,916
Vrei... vrei sã vorbim un minut ?

189

16
00:16:38,302 --> 00:16:40,387
Colonel O'Neill.

190
00:16:42,723 --> 00:16:46,018
Credeam cã ajuþi la
curãþarea bazei.

191
00:16:46,143 --> 00:16:48,228
Mã duc acum.

192
00:16:59,198 --> 00:17:01,283
E greu.

193
00:17:08,082 --> 00:17:10,376
Da.

194
00:17:13,879 --> 00:17:16,382
Atacã-i ego-ul.

195
00:17:16,507 --> 00:17:18,592
Fã-l sã parã un prost.

196
00:17:18,675 --> 00:17:23,055
Poate îþi va dezvãlui lucruri prin
care sã-þi arate cât e de puternic.

197
00:17:23,090 --> 00:17:27,142
Haide, Teal'c.
Sunt mai deºtepþi de atât.

198
00:17:27,351 --> 00:17:30,277
Am vãzut multe strategii ale Goa'uld
care au fost dezvãluite,...

199
00:17:30,312 --> 00:17:34,233
ºi multe victorii sigure au fost pierdute
datoritã aroganþei Goa'uld.

200
00:17:34,268 --> 00:17:36,902
E cea mai mare slãbiciune a lor.

17
201
00:17:47,037 --> 00:17:49,123
Da.

202
00:17:50,749 --> 00:17:52,835
Colonel O'Neill.

203
00:17:55,796 --> 00:17:59,716
Când vorbeºti cu ea,
nu te gândi cã þi-e prietenã.

204
00:18:03,137 --> 00:18:05,222
Cum sã fac asta ?

205
00:18:39,840 --> 00:18:42,509
Deci,...

206
00:18:42,634 --> 00:18:45,679
noi doi trebuie sã avem o micã discuþie.

207
00:18:48,056 --> 00:18:50,267
Chiar ai fãcut-o de oaie.

208
00:18:50,392 --> 00:18:52,477
Adicã ai fãcut-o latã.

209
00:18:53,729 --> 00:18:55,939
Eºti slab.

210
00:18:56,064 --> 00:18:57,815
Cine e în spatele gratiilor ?

211
00:18:57,816 --> 00:19:00,360
Tacticile voastre nu vor funcþiona.

212
00:19:03,030 --> 00:19:05,115
Nu mã crezi ?

213
00:19:05,198 --> 00:19:07,409
Trebuie sã mã laºi sã plec.

18
214
00:19:07,534 --> 00:19:09,620
Ei bine...

215
00:19:11,288 --> 00:19:12,413
Nu.

216
00:19:12,414 --> 00:19:15,709
Habar nu ai ce se întâmplã.

217
00:19:21,089 --> 00:19:24,176
ªi bãnuiesc cã nu ai chef sã-mi spui.

218
00:19:26,637 --> 00:19:31,183
Asta e o pozã a omului din care
vine Goa'uld-ul.

219
00:19:38,649 --> 00:19:40,859
E soþul meu.

220
00:19:40,984 --> 00:19:43,862
Un alt nasyan l-a recunoscut.

221
00:19:43,987 --> 00:19:46,698
Am gãsit asta în arhiva video.

222
00:19:46,733 --> 00:19:49,409
ªi era ceva în interiorul lui ?

223
00:19:49,534 --> 00:19:52,287
ªtiu cã þi-e greu.

224
00:19:54,956 --> 00:19:58,460
ªi eu mi-am pierdut soþia
din cauza Goa'uld.

225
00:19:59,336 --> 00:20:01,421
Îmi pare rãu.

226

19
00:20:06,009 --> 00:20:09,061
Trebuie sã ºtiu dacã ai
observat ceva diferit...

227
00:20:09,096 --> 00:20:12,849
în comportamentul soþului tãu în
ultima vreme. Orice.

228
00:20:12,884 --> 00:20:16,061
S-a rãnit ?
Sau avea cicatrici noi ?

229
00:20:17,604 --> 00:20:19,689
Stai.

230
00:20:20,440 --> 00:20:22,024
Aici.

231
00:20:22,025 --> 00:20:24,236
Dar s-a întâmplat cu câteva luni în urmã.

232
00:20:24,271 --> 00:20:26,321
Câteva luni ?

233
00:20:27,072 --> 00:20:29,908
ªi nu ai observat nimic de atunci ?

234
00:20:30,033 --> 00:20:33,829
Nu s-a purtat ciudat, violent ?

235
00:20:33,954 --> 00:20:36,081
Nu-i strãluceau ochii ?

236
00:20:39,418 --> 00:20:41,503
Îmi pare rãu.

237
00:20:44,673 --> 00:20:46,758
Te las sã te odihneºti.

238
00:22:45,710 --> 00:22:48,380

20
Dã-mi drumul.

239
00:22:50,048 --> 00:22:52,717
Lasã-mã sã plec prin Poartã.

240
00:22:52,884 --> 00:22:57,263
Voi gãsi o altã gazdã ºi îþi voi
trimite înapoi prietenã.

241
00:22:57,347 --> 00:22:59,432
Poþi sã faci asta ?

242
00:23:00,642 --> 00:23:03,478
Sã pãrãseºti o gazdã fãrã sã o omori ?

243
00:23:03,513 --> 00:23:04,895
Da.

244
00:23:04,896 --> 00:23:07,440
E posibil, dar nu e uºor.

245
00:23:07,565 --> 00:23:10,255
Aº putea muri, dar îþi promit
cã o sã încerc.

246
00:23:10,290 --> 00:23:13,703
Nasyanul a murit dupã ce ai
ieºit din el.

247
00:23:13,738 --> 00:23:17,117
Mai întâi a murit el. De aceea
l-am pãrãsit.

248
00:23:17,242 --> 00:23:20,036
Era peste puterile mele
sã îl vindec.

249
00:23:20,071 --> 00:23:22,122
Ce cãutai în el ?

250

21
00:23:24,708 --> 00:23:27,258
Mintea lui Carter va rãmâne intactã.

251
00:23:27,293 --> 00:23:30,880
Se va întoarce la voi la fel
cum era înainte.

252
00:23:33,133 --> 00:23:35,392
ªtii cã nu pot avea încredere în tine.

253
00:23:35,427 --> 00:23:38,680
Aº fi putut sã vã omor pe toþi
când m-aþi oprit sã plec.

254
00:23:38,715 --> 00:23:40,597
Nici tu nu vrei sã mori.

255
00:23:40,598 --> 00:23:43,643
Ei nu m-ar fi omorât.
Sunt prea valoros.

256
00:23:43,678 --> 00:23:46,396
Exact de asta nu te lãsãm sã pleci.

257
00:23:49,983 --> 00:23:52,110
Nu v-am fãcut nici un rãu.

258
00:23:52,152 --> 00:23:56,072
Dar nu mi-aþi fi dat drumul
nici dacã mã credeaþi.

259
00:23:56,107 --> 00:23:58,158
Oh, Doamne !

260
00:23:58,241 --> 00:24:00,326
Îþi spune adevãrul !

261
00:24:00,452 --> 00:24:02,537
Te rog, Jack !

262

22
00:24:06,082 --> 00:24:10,420
Nu, Jack, te rog ! Nu mã lãsa, te rog !
Dã-mi o ºansã.

263
00:24:10,920 --> 00:24:12,504
Nu mã pãrãsi !

264
00:24:12,505 --> 00:24:14,591
Te rog !

265
00:24:19,179 --> 00:24:21,264
Ce trebuie sã fac ?

266
00:24:53,463 --> 00:24:55,715
Ai vrut sã mã vezi ?

267
00:24:55,840 --> 00:24:59,385
Jaffa, trebuie sã-i cinvingi pe
oameni sã mã elibereze.

268
00:24:59,420 --> 00:25:02,805
- Nu îþi vor da drumul.
- Sunt impresionabili.

269
00:25:02,847 --> 00:25:05,982
Pãmântenii au devenit puternici
de când conduc Goa'uld.

270
00:25:06,017 --> 00:25:09,979
Lorzii Sistemului nu vor permite
ca acest lucru sã nu fie verificat.

271
00:25:10,014 --> 00:25:14,376
Pot sã le dau oamenilor informaþii
care sã-i ajute sã se apere.

272
00:25:14,411 --> 00:25:18,738
Sunt mult mai puternici decât crezi.
Le-au împiedicat deja un atac.

273
00:25:18,863 --> 00:25:23,034

23
- Se plãnuieºte un atac mult mai puternic.
- Nu sunt proºti !

274
00:25:23,069 --> 00:25:27,246
Cred cã te afli aici sã plantezi
sãmânþa distrugerii.

275
00:25:27,372 --> 00:25:30,124
Nu toþi Goa'uld sunt la fel.

276
00:25:30,249 --> 00:25:34,212
Sunt câþiva care se opun
Lorzilor Sistemului ºi tehnicilor lor.

277
00:25:34,247 --> 00:25:36,422
Cred cã ai auzit de Tok'ra.

278
00:25:37,882 --> 00:25:40,016
Orice Goa'uld cauta puterea...

279
00:25:40,051 --> 00:25:43,262
ºi îºi va înºela ºi fratele sã
o obþinã.

280
00:25:43,388 --> 00:25:45,897
Alþii cauta puterea pentru un scop mãreþ.

281
00:25:45,932 --> 00:25:50,019
Nu toþi Goa'uld sunt duºmanii
acestei planete.

282
00:25:50,144 --> 00:25:53,272
Tok'ra existã, indiferent ce
þi-a zis Aphopis.

283
00:25:53,307 --> 00:25:56,401
- Trebuie sã întâlnesc unul.
- Tocmai ai fãcut-o.

284
00:25:56,436 --> 00:25:59,278
Sunt Jolinar din Malk-shur.

24
285
00:26:16,963 --> 00:26:19,048
Oh, scuzã-mã.

286
00:26:19,090 --> 00:26:21,467
Am vrut sã o verific pe Talia.

287
00:26:23,678 --> 00:26:25,429
Cum se simte ?

288
00:26:25,430 --> 00:26:27,515
E bine.

289
00:26:42,905 --> 00:26:44,991
- Rita ?
- Da ?

290
00:26:45,116 --> 00:26:47,208
- L-ai vãzut pe dr. Jacobs ?
- Nu

291
00:26:47,243 --> 00:26:52,707
Ce ºtii de mostrã de sânge de la
pacientul 412 ?

292
00:26:53,499 --> 00:26:56,002
- Uite-o aici.
- Bine. Mulþumesc.

293
00:27:08,097 --> 00:27:10,183
Dr Jacobs !

294
00:27:12,143 --> 00:27:14,228
Existã o legendã veche...

295
00:27:14,312 --> 00:27:18,399
... privind un grup de Goa'uld
care s-au opus Lorzilor Sistemului.

296
00:27:18,434 --> 00:27:20,693

25
Acest grup e numit Tok'ra.

297
00:27:20,818 --> 00:27:26,699
Goa'uld-ul ãsta, Jolinar din Malk-shur
pretinde cã face parte din acest grup.

298
00:27:26,741 --> 00:27:29,744
Poþi fi sigur cã e cine spune cã e ?

299
00:27:31,954 --> 00:27:33,246
Nu.

300
00:27:33,247 --> 00:27:37,585
Din nefericire nu avem
acte sã ne identificãm.

301
00:27:41,756 --> 00:27:46,385
OK. Sã încercãm sã avem un
pic de încredere reciprocã, bine ?

302
00:27:47,595 --> 00:27:51,682
Unul din nasyanii pe care i-am adus
era ars foarte grav,...

303
00:27:51,717 --> 00:27:56,062
dar nu ºtiu cum, s-a dat jos
din pat ºi a dispãrut.

304
00:27:56,187 --> 00:27:58,606
Cine e ?

305
00:28:01,108 --> 00:28:03,194
Trebuie sã fie Ashrak.

306
00:28:05,029 --> 00:28:07,281
Înseamnã vânãtor.

307
00:28:08,157 --> 00:28:09,282
Un Goa'uld ?

308

26
00:28:09,283 --> 00:28:10,408
Da.

309
00:28:10,409 --> 00:28:14,872
Un asasin dintre cei mai buni care
ascultã de ordinele Lorzilor Sistemului.

310
00:28:14,907 --> 00:28:16,958
Pe cine vrea sã omoare ?

311
00:28:18,459 --> 00:28:20,544
Pe mine.

312
00:28:22,880 --> 00:28:25,466
Nasyanul care lipseºte un Ashrek.

313
00:28:25,591 --> 00:28:29,845
Un asasin Goa'uld trimis de Lorzii
Sistemului sã îl omoare pe Jolinar.

314
00:28:29,880 --> 00:28:32,223
Asta e numele Goa'uld-ului din Sam ?

315
00:28:32,258 --> 00:28:33,932
Da.

316
00:28:33,933 --> 00:28:36,936
Jolinar a încercat mai demult sã îi
înfrângã pe Lorzi...

317
00:28:36,971 --> 00:28:38,812
dar a fost învins de Aphopis.

318
00:28:38,813 --> 00:28:42,114
A scãpat în timp ce armatã
lui era mãcelãritã.

319
00:28:42,149 --> 00:28:46,195
Se pare cã acest Jolimar e cãutat
în oraºul Goa'uld.

27
320
00:28:46,320 --> 00:28:49,865
Susþine cã face parte din Tok'ra.

321
00:28:49,991 --> 00:28:52,410
Miºcarea de rezistenþã.

322
00:28:53,953 --> 00:28:58,541
Tok'ra e o micã alianþa formatã din Goa'uld
care se opun Lorzilor Sistemului.

323
00:28:58,576 --> 00:29:01,175
Maestrul meu Bra'tac mi-a mai
vorbit de ei.

324
00:29:01,210 --> 00:29:06,215
Goa'uld-ul din Sam poate sã mintã.
A spus o poveste ca sã câºtige încredere.

325
00:29:06,250 --> 00:29:08,551
E chiar o poveste încâlcitã.

326
00:29:08,676 --> 00:29:11,227
Nu am gãsit nimic în
urma cãutãrii în bazã.

327
00:29:11,262 --> 00:29:15,328
Nimic ciudat cu computerul.
Nu gãsim nici o urmã de sabotaj.

328
00:29:15,363 --> 00:29:19,395
De asta nu ºi-a dat nimeni seama cã
Jolinar e un Goa'uld.

329
00:29:19,430 --> 00:29:21,737
Se ascundea în corpul nasyanului.

330
00:29:21,772 --> 00:29:23,990
Pânã când ar fi fost doborât de Ashrak.

331
00:29:24,025 --> 00:29:27,903

28
Când a realizat cã îl putem ajuta
sã fugã prin Poartã...

332
00:29:27,938 --> 00:29:30,698
A improvizat.

333
00:29:30,823 --> 00:29:32,490
Deci, care e situaþia ?

334
00:29:32,491 --> 00:29:35,035
În concluzie, domnule ?

335
00:29:35,161 --> 00:29:40,249
S-ar putea sã avem un Goa'ul pe aici
care are misiunea sã o omoare pe Carter.

336
00:29:40,284 --> 00:29:42,960
ªi nici mãcar nu ºtim cum aratã.

337
00:29:46,547 --> 00:29:49,091
Breºã de securitate la nivelul 1.

338
00:29:49,216 --> 00:29:53,345
Personalul autorizat sã se prezinte
la postul desemnat.

339
00:29:53,471 --> 00:29:56,188
- Scuzã-mã.
- Da, doctore. Ce s-a întâmplat ?

340
00:29:56,223 --> 00:30:01,270
- Îi trimiteþi pe oamenii ãºtia acasã ?
- Da, poþi sã spui ºi asta.

341
00:30:17,745 --> 00:30:19,704
Daniel Jackson.

342
00:30:19,705 --> 00:30:21,539
Da.

343

29
00:30:21,540 --> 00:30:25,920
Þii la Samantha Carter la fel de mult cã
O'Neill sau Teal'c ?

344
00:30:25,955 --> 00:30:27,504
Da.

345
00:30:27,505 --> 00:30:30,431
Cu toate astea, e prima oarã
când vii sã mã vezi.

346
00:30:30,466 --> 00:30:35,554
Am venit sã vãd dacã ne poþi da
o descriere a lui Ashrak.

347
00:30:35,679 --> 00:30:39,350
Îl voi cunoaºte doar în momentul
în care mã va tortura de moarte,...

348
00:30:39,385 --> 00:30:42,269
omorându-þi ºi prietena în acelaºi timp.

349
00:30:42,304 --> 00:30:44,730
Nu are cum sã intre aici.

350
00:30:44,855 --> 00:30:47,942
Nu eºti prost, Daniel.
ªi nici eu.

351
00:30:48,067 --> 00:30:51,070
Nu ºtie cu siguranþã cã te
afli pe planeta asta...

352
00:30:51,105 --> 00:30:54,156
-... lãsat singur în bazã.
- E un Goa'uld.

353
00:30:54,191 --> 00:30:56,367
Mã va gãsi. E ceea ce face.

354
00:30:56,492 --> 00:31:01,789

30
Dacã mã lãsaþi sã plec, e singura
ºansã sã o salvaþi pe Samantha.

355
00:31:01,914 --> 00:31:04,542
Atunci, îmi pare rãu.

356
00:31:09,922 --> 00:31:12,007
Îmi pare rãu, Sam.

357
00:31:14,635 --> 00:31:18,973
Dacã rãmân în viaþã vã pot fi un
aliat important. Mort nu vã sunt cu folos.

358
00:31:19,008 --> 00:31:22,142
Trebuie sã ne dai ceva mai mult
decât niºte promisiuni.

359
00:31:22,177 --> 00:31:24,228
Pot sã þi-o aduc înapoi.

360
00:31:26,105 --> 00:31:28,315
Nu te putem lãsa sã pleci.

361
00:31:28,440 --> 00:31:30,526
Nu vorbesc despre Samantha.

362
00:31:32,278 --> 00:31:34,363
Ci despre Sha're.

363
00:31:38,284 --> 00:31:40,369
ªtiu unde se afla.

364
00:31:57,094 --> 00:31:58,428
Cine eºti ?

365
00:31:58,429 --> 00:32:01,640
- John Adams.
- Nu eºti John...

366
00:32:10,983 --> 00:32:14,868

31
Daniel, e o ºmecherie.
Se joacã cu slãbiciunea ta cea mai mare.

367
00:32:14,903 --> 00:32:19,074
Se poate. Dar ãsta poate fi singura
ºansã sã o aducem pe Sam înapoi.

368
00:32:19,109 --> 00:32:21,160
Îl cred pe Jolinar.

369
00:32:23,037 --> 00:32:25,289
Mi-a spus despre Rezistenþa.

370
00:32:25,414 --> 00:32:29,918
Nu sunt ca ceilalþi Goa'uld.
Nu intra în gazde împotriva voinþei lor.

371
00:32:29,953 --> 00:32:31,461
Mda,...

372
00:32:31,462 --> 00:32:33,929
cum s-a întâmplat cu Carter ºi cu nasyanul.

373
00:32:33,964 --> 00:32:36,633
Nu. Nu a avut altã alegere.
Vrea sã iasã din Carter.

374
00:32:36,668 --> 00:32:39,570
Dacã nu intra în gazde,
cum supravieþuiesc ?

375
00:32:39,605 --> 00:32:42,438
Îi aleg pe oamenii care sunt pe moarte...

376
00:32:42,473 --> 00:32:45,934
... ºi care vor sã îºi continue viaþã
ºi sã coexiste cu Goa'uld.

377
00:32:45,969 --> 00:32:49,038
Jolinar spune cã e o relaþie
care dã roade.

32
378
00:32:49,073 --> 00:32:52,107
Îmi pare rãu.
ªtiu ce înseamnã pentru tine.

379
00:32:52,232 --> 00:32:56,236
Dar nu o sã am niciodatã încredere
într-un Goa'uld.

380
00:32:58,155 --> 00:33:00,240
Hammond.

381
00:33:03,869 --> 00:33:07,998
Primul grup de nasyani a sosit
de la spital.

382
00:33:12,836 --> 00:33:14,922
Du-te, soldat.

383
00:33:24,306 --> 00:33:26,642
Ce naiba e aia ?

384
00:33:28,018 --> 00:33:30,103
E un inel.

385
00:33:32,189 --> 00:33:34,691
Vrei sã te uiþi mai de aproape ?

386
00:33:37,653 --> 00:33:39,738
O zi bunã, amirale.

387
00:33:48,372 --> 00:33:49,956
Bãieþi.

388
00:33:49,957 --> 00:33:52,042
Pe loc repaus.

389
00:33:52,876 --> 00:33:55,093
Nu-i nici un motiv sã vã îngrijoraþi.

33
390
00:33:55,128 --> 00:33:58,090
Va fi o echipã care vã aºteaptã
pe cealaltã parte.

391
00:33:58,125 --> 00:34:00,175
Simbolul unu blocat.

392
00:34:13,814 --> 00:34:17,901
Camera de control. Dle, e de la infirmerie.
Spun cã e important.

393
00:34:17,936 --> 00:34:20,028
Simbolul cinci codat.

394
00:34:20,153 --> 00:34:21,862
Mulþumesc.

395
00:34:21,863 --> 00:34:25,367
ªoferul camionului care
i-a adus pe nasyani...

396
00:34:25,409 --> 00:34:28,710
s-a prezentat la infirmerie.
Spune cã a leºinat.

397
00:34:28,745 --> 00:34:33,041
Nu-ºi aminteºte sã fi condus de la spital
pânã la bazã.

398
00:34:34,584 --> 00:34:37,379
Arãta camera 1-6 Delta, te rog.

399
00:34:42,926 --> 00:34:45,178
Teal'c, sã mergem acolo.

400
00:34:45,304 --> 00:34:47,389
Simbolul ºase codat.

401
00:34:48,557 --> 00:34:52,894
Aici Hammond. Paza de la nivelul 16

34
sã se prezinte la camera Delta.

402
00:34:52,929 --> 00:34:55,480
Simbolul ºapte codat.

403
00:35:10,454 --> 00:35:15,000
Ce arme interesante folosesc oamenii.

404
00:35:23,759 --> 00:35:26,053
Kree shac, Jolinar.

405
00:35:27,471 --> 00:35:31,433
Prin decretul Lorzilor Sistemului,
vei muri fãrã onoare,...

406
00:35:31,468 --> 00:35:33,643
de puterea lui Harakash.

407
00:35:33,769 --> 00:35:35,519
Ascultã ce-þi spun.

408
00:35:35,520 --> 00:35:38,440
Zilele Lorzilor Sistemului sunt numãrate.

409
00:35:38,523 --> 00:35:40,657
Spune-le cã am murit cu speranþã.

410
00:35:40,692 --> 00:35:44,237
Moartea mea îi va întãrâta pe
cei din Tok'ra.

411
00:35:57,334 --> 00:35:59,419
Pe aici ! Pe aici !

412
00:36:06,593 --> 00:36:09,262
E moartã. Sã mergem !

413
00:36:13,642 --> 00:36:17,270
Colonele !
Prizonierul ºi douã gãrzi sunt morþi !

35
414
00:36:24,402 --> 00:36:26,488
útia doi sunt morþi.

415
00:36:26,571 --> 00:36:28,657
Sam ! Sam !

416
00:36:29,366 --> 00:36:30,866
Sam !

417
00:36:30,867 --> 00:36:33,662
Teal'c, adu imediat o echipã de medici !

418
00:36:33,697 --> 00:36:35,747
Haide, Sam.

419
00:36:39,000 --> 00:36:41,169
Sã o punem pe masã.

420
00:36:41,294 --> 00:36:44,548
Vreau sã faceþi un EKG ºi un EEG, imediat !

421
00:36:44,583 --> 00:36:47,592
OK, la semnalul meu.
Trei, doi, unu !

422
00:36:48,510 --> 00:36:51,096
- Bine. Unde e perfuzia ?
- Am gãsit-o.

423
00:36:51,131 --> 00:36:53,181
Un miligram.

424
00:36:53,723 --> 00:36:56,184
Am pus perfuzia.

425
00:36:58,520 --> 00:37:00,605
Mulþumesc...

426

36
00:37:00,689 --> 00:37:03,865
... pentru tot ce a fãcut poporul vostru
pentru noi.

427
00:37:03,900 --> 00:37:07,654
- O sã fii în regulã.
- Sper cã ºi prietena ta va fi bine.

428
00:37:07,689 --> 00:37:09,621
Pulsul e neregulat.

429
00:37:09,656 --> 00:37:13,201
Avem rezultatele de la EEG.
Ce sunt astea ?

430
00:37:13,326 --> 00:37:15,077
Aratã ca niºte interferenþe.

431
00:37:15,078 --> 00:37:17,162
- Douã semnale.
- Izoleaza-le.

432
00:37:17,163 --> 00:37:20,417
Am descoperit unde cerebrale
de la parazit.

433
00:37:40,353 --> 00:37:42,439
Te ºtiu de undeva.

434
00:37:44,774 --> 00:37:46,692
Oh, Doamne.

435
00:37:46,693 --> 00:37:49,654
Nu încercaþi sã mã opriþi sau îl omor.

436
00:37:56,369 --> 00:37:58,455
Doctore ?

437
00:37:58,496 --> 00:38:02,479
Nu ºtiu. Nu am mai fost în situaþia
asta pânã acum.

37
438
00:38:02,514 --> 00:38:06,463
Se pare cã Goa'uld-ul moare
ºi o ia ºi pe Carter cu el.

439
00:38:08,757 --> 00:38:12,344
- Dã-i drumul ºi nu vei fi rãnit.
- Deschideþi-o, acum.

440
00:38:12,379 --> 00:38:14,769
Nu putem face asta. Dã-i drumul.

441
00:38:14,804 --> 00:38:17,766
Deschideþi din nou Poarta, altfel moare.

442
00:38:20,685 --> 00:38:23,146
Parazitul îºi pierde puterile.

443
00:38:23,271 --> 00:38:26,858
Alertã. Intrus. Cod roºu !

444
00:38:27,734 --> 00:38:31,237
Nivelul energiei parazitului
e în scãdere.

445
00:38:31,446 --> 00:38:33,615
- Nu te vor lãsa sã pleci.
- Liniºte !

446
00:38:33,650 --> 00:38:35,700
Deschideþi Poarta !

447
00:38:38,411 --> 00:38:41,831
Încãrcaþi la 40 de jouli.

448
00:38:48,588 --> 00:38:50,799
Îmi pare rãu, Daniel Jackson.

449
00:39:06,689 --> 00:39:08,775
Eºti rãnit ?

38
450
00:39:08,858 --> 00:39:10,944
Ce întrebarea prosteascã !

451
00:39:11,027 --> 00:39:13,113
Dar îþi mulþumesc.

452
00:39:13,196 --> 00:39:14,780
Cred.

453
00:39:14,781 --> 00:39:16,866
Cu plãcere.

454
00:39:16,950 --> 00:39:19,452
Numai sã nu o mai faci vreodatã.

455
00:39:22,330 --> 00:39:24,415
Parazitul a murit.

456
00:39:31,172 --> 00:39:36,427
Mai încearcã un miligram de epi.
Pe urma pregãteºte-te pt defibrilare.

457
00:39:37,679 --> 00:39:39,596
Nu mai trebuie defibrilata.

458
00:39:39,597 --> 00:39:41,850
Are puls.

459
00:39:48,731 --> 00:39:50,817
Slab, dar stabil.

460
00:40:08,334 --> 00:40:10,420
Ai reuºit, Sam.

461
00:40:10,503 --> 00:40:12,589
Ai învins.

462
00:40:18,720 --> 00:40:20,805

39
Nu am fost eu.

463
00:40:20,889 --> 00:40:22,347
Ba da, tu.

464
00:40:22,348 --> 00:40:24,726
Rezistã. L-ai bãtut.

465
00:40:26,728 --> 00:40:29,939
Goa'uld-ul ºi-a dat viaþa pentru mine.

466
00:40:30,064 --> 00:40:32,150
El m-a salvat.

467
00:41:10,938 --> 00:41:13,816
Bunã, Sam. Cum te simþi ?

468
00:41:22,825 --> 00:41:24,911
E la fel.

469
00:41:27,205 --> 00:41:31,334
Janet a spus cã Goa'uld-ul a ieºit
dupã ce a murit.

470
00:41:32,502 --> 00:41:35,171
Aºa e. Um...

471
00:41:35,296 --> 00:41:38,966
A... a murit ºi corpul ei l-a absorbit.

472
00:41:39,092 --> 00:41:41,677
E vechea Samantha Carter.

473
00:41:41,803 --> 00:41:44,555
Aceeaºi persoanã pe care o ºtim.

474
00:41:45,181 --> 00:41:48,768
Cassie, e un pic tristã acum.

475

40
00:41:50,228 --> 00:41:53,940
Dar cred cã se va înveseli
când te va vedea.

476
00:41:55,942 --> 00:41:58,027
Haide.

477
00:42:30,685 --> 00:42:32,854
Sam, sunt eu.

478
00:42:45,491 --> 00:42:48,119
O sã fii bine.

479
00:42:58,379 --> 00:43:03,092
Titrare: - = T I G R U T Z U = -

41