Sunteți pe pagina 1din 44

1

00:00:13,816 --> 00:00:16,283


În regulã, bãieþi, trebuie sã ne întoarcem.

2
00:00:16,318 --> 00:00:20,114
Doar dacã aþi descoperit ceva
care pare cutremurãtor pentru Pãmânt,...

3
00:00:20,149 --> 00:00:22,289
... sunt gata sã plec de aici.

4
00:00:22,324 --> 00:00:26,787
Dar practic abia am ajuns. Nici nu ºtim
ce ne poate oferi planeta asta.

5
00:00:26,822 --> 00:00:28,746
Copaci ºi muºchi.

6
00:00:28,747 --> 00:00:31,132
La câteva mile de Poartã da, dar...

7
00:00:31,167 --> 00:00:35,546
Cãpitane, ai descoperit ceva activitate
radio în ultimele 24 de ore ?

8
00:00:35,581 --> 00:00:38,591
Sau ceva urme chimice care ar putea
indicã o civilizaþie ?

9
00:00:38,626 --> 00:00:39,591
Nimic, domnule.

10
00:00:39,592 --> 00:00:42,428
Ah... ! Ah !

11
00:00:42,553 --> 00:00:47,016
Pregãtiþi-vã pentru o inspecþie aerianã.
Oricât de mult mi-ar plãcea o ploaie,...

12
00:00:47,051 --> 00:00:49,101
O'Neill.

1
13
00:00:54,940 --> 00:00:57,401
Ajutaþi-mã...

14
00:00:59,236 --> 00:01:02,656
dacã mã gãsesc... Taldor...

15
00:01:02,781 --> 00:01:04,867
- Cine ?
- Taldor.

16
00:01:04,909 --> 00:01:06,994
Dacã mã gãsesc acum...

17
00:01:07,036 --> 00:01:08,578
Daniel ?

18
00:01:08,579 --> 00:01:11,665
Taldor... habar nu am.

19
00:01:11,790 --> 00:01:13,959
Dacã mã gãsesc pe mine,
vã vor gãsi ºi pe voi.

20
00:01:13,994 --> 00:01:16,086
Taldor e un om rãu ?

21
00:01:16,212 --> 00:01:18,087
În jurul nostru.

22
00:01:18,088 --> 00:01:22,051
Bine, bine, suntem înconjuraþi de Taldor.

23
00:01:22,176 --> 00:01:24,470
Bine, relaxeazã-te.

24
00:01:24,505 --> 00:01:26,764
Hai cu noi. Sã mergem !

25

2
00:01:29,892 --> 00:01:31,559
În regulã,...

26
00:01:31,560 --> 00:01:34,647
fiþi atenþi la Taldor, cred.

27
00:01:44,531 --> 00:01:45,865
Taldor.

28
00:01:45,866 --> 00:01:48,118
Ce naiba e aia ?

29
00:01:49,203 --> 00:01:51,288
A venit dupã noi.

30
00:01:51,372 --> 00:01:53,457
Ce ?!

31
00:02:04,760 --> 00:02:06,845
Sunteþi bine ?

32
00:02:07,137 --> 00:02:09,223
Sunteþi prizonieri.

33
00:02:09,306 --> 00:02:12,685
ªi tu eºti... ?

34
00:02:12,810 --> 00:02:15,646
Dreptate.
Taldor înseamnã dreptate.

35
00:02:15,771 --> 00:02:17,856
Tocmai mi-am dat seama.

36
00:02:18,399 --> 00:02:21,735
Aþi încãlcat pãmânturile strãvechi.

37
00:02:21,860 --> 00:02:25,405
Uite, noi nu am vrut sã încãlcãm
aceste pãmânturi.

3
38
00:02:25,440 --> 00:02:28,951
Suntem exploratori. Am venit
prin Poarta de pe Pãmânt.

39
00:02:29,076 --> 00:02:33,330
Nu conteazã cine sunteþi.
L-aþi ajutat pe Roshure.

40
00:02:33,455 --> 00:02:35,206
Ce ? Pe cine ?
Pe tipul ãsta ?

41
00:02:35,207 --> 00:02:36,791
Da ?

42
00:02:36,792 --> 00:02:39,169
Înseamnã cã sunteþi pãrtaºi la crimele lui.

43
00:02:39,204 --> 00:02:41,255
Ce crime ?

44
00:02:41,338 --> 00:02:43,297
A omorât pe cineva.

45
00:02:43,298 --> 00:02:45,384
Bine, uite...

46
00:02:45,467 --> 00:02:48,185
nu ºtiam nimic despre nici o... crimã.

47
00:02:48,220 --> 00:02:52,474
Fugea de ceva. S-a oprit sã ne cearã ajutor.
ªi l-am ajutat.

48
00:02:52,509 --> 00:02:55,060
Pentru crimã de trecere ilegalã,...

49
00:02:55,144 --> 00:02:59,440
- Vrea cineva sã intervinã ?

4
- De a ajuta un criminal,...

50
00:02:59,565 --> 00:03:03,318
Nu aveam nici o intenþie sã intervenim
în sistemul vostru de justiþie.

51
00:03:03,353 --> 00:03:05,988
De a avea arme pe pãmântul sacru,...

52
00:03:06,023 --> 00:03:08,407
Suntem antrenaþi sã ne apãrãm.

53
00:03:08,532 --> 00:03:11,368
Veþi fi trimiºi prin Poartã...

54
00:03:13,620 --> 00:03:15,079
Mulþumesc.

55
00:03:15,080 --> 00:03:17,207
În închisoarea Hadante...

56
00:03:17,332 --> 00:03:22,379
Oh, nu, nu, nu, nu.
E o neînþelegere !

57
00:03:22,504 --> 00:03:24,923
Pentru tot restul vieþii voastre.

58
00:04:37,204 --> 00:04:38,871
Urgh !

59
00:04:38,872 --> 00:04:40,958
Agh !

60
00:04:45,671 --> 00:04:47,756
Hey !

61
00:04:55,264 --> 00:04:56,847
Ei bine,...

5
62
00:04:56,848 --> 00:04:58,934
e o treabã nasoalã.

63
00:05:18,036 --> 00:05:21,164
- De ce fluierã ?
- O'Neill.

64
00:05:24,710 --> 00:05:27,087
- Oh, Dumnezeule !
- Ce ?

65
00:05:29,840 --> 00:05:32,009
Rãnile sunt cauterizate.

66
00:05:32,134 --> 00:05:33,676
Da. ªi ?

67
00:05:33,677 --> 00:05:37,139
ªi oricine ar fi fost, trebuie sã
fi stat lângã Poartã când s-a deschis.

68
00:05:37,174 --> 00:05:39,683
A fost dezintegrat de vortex.

69
00:05:39,808 --> 00:05:42,561
De ce ar face cineva asta ?

70
00:05:47,566 --> 00:05:49,533
E ok.

71
00:05:49,568 --> 00:05:53,488
Nu vrem sã-þi facem rãu.
Te rog. Vrem doar sã vorbim cu tine.

72
00:05:53,523 --> 00:05:56,366
E în regulã. Vrem doar sã-þi vorbim.

73
00:05:56,491 --> 00:05:58,577
Cãpitane Carter !

6
74
00:05:59,286 --> 00:06:01,120
Agh !

75
00:06:01,121 --> 00:06:03,206
Vishnoor !

76
00:06:19,931 --> 00:06:22,893
Aþi fost trimiºi prin marele cerc.

77
00:06:23,018 --> 00:06:24,477
Da, dar...

78
00:06:24,478 --> 00:06:28,690
Sentinþa voastrã este închisoare pe viaþã,
altfel nu aþi fi aici.

79
00:06:28,725 --> 00:06:30,232
Eu sunt Linea.

80
00:06:30,233 --> 00:06:33,744
Eu sunt Daniel. Dansul e Jack,
Cpt Carter ºi Teal'c.

81
00:06:33,779 --> 00:06:39,367
Dacã sunteþi cea care a oprit atacul,
atunci cred cã vã datorãm mulþumiri.

82
00:06:40,535 --> 00:06:43,622
Femeia asta e sub protecþia mea.

83
00:06:44,831 --> 00:06:48,793
- Nu va fi luatã de nici un bãrbat.
- E în regulã.

84
00:06:50,337 --> 00:06:52,464
E clar, Vishnoor ?

85
00:06:55,425 --> 00:06:57,511
E clar ?

7
86
00:07:04,059 --> 00:07:05,726
Ce spuneai ?

87
00:07:05,727 --> 00:07:07,645
Uh,...

88
00:07:07,646 --> 00:07:10,440
cã pot sã am grijã de mine ºi singurã.

89
00:07:10,475 --> 00:07:12,526
Nu vreau sã te jignesc,...

90
00:07:12,609 --> 00:07:16,363
dar ºtiu ce înseamnã sã fii
o femeie în Hadante.

91
00:07:21,535 --> 00:07:25,455
Chiar dacã nu înseamnã
prea mult, bine aþi venit.

92
00:07:26,289 --> 00:07:28,750
Oh, scuzã-mã, dar...

93
00:07:28,875 --> 00:07:34,047
Daniel, cred cã atât ai sã primeºti
de la comitetul de întâmpinare.

94
00:07:34,172 --> 00:07:36,258
E totul în regulã ?

95
00:07:36,341 --> 00:07:38,426
Da, domnule.

96
00:07:39,511 --> 00:07:42,597
Bine copii, asta e situaþia noastrã.

97
00:07:42,722 --> 00:07:44,849
De ce avem nevoie ?

98

8
00:07:44,975 --> 00:07:47,101
Ar fi frumos sã avem un dispozitiv
prin care sã formãm acasã.

99
00:07:47,102 --> 00:07:50,271
Sã presupunem cã nu gãsim aºa ceva.
Ce facem atunci ?

100
00:07:50,306 --> 00:07:53,406
Energie, sã eliberãm inelul
superconductiv cãtre Poartã.

101
00:07:53,441 --> 00:07:57,237
- Aºa vom forma adresa manual.
- A mai funcþionat ºi înainte.

102
00:07:57,272 --> 00:08:00,699
Deci vom cãuta o sursã de energie.

103
00:08:00,824 --> 00:08:04,577
Teal'c, ia-þi un aer
înfricoºãtor ºi ia poziþie.

104
00:08:18,550 --> 00:08:19,758
Uh,...

105
00:08:19,759 --> 00:08:21,845
suntem cu el.

106
00:08:30,520 --> 00:08:33,189
Parcã am fi în Botany Bay.

107
00:08:33,314 --> 00:08:35,400
Ce ?

108
00:08:35,483 --> 00:08:38,444
Oh, denumirea originalã
pentru Portul Sydney.

109
00:08:38,479 --> 00:08:41,371
Când Marea Britanie

9
a colonizat Australia,...

110
00:08:41,406 --> 00:08:45,201
au transformat-o într-o închisoare.
Era la jumãtate de lume distanþã.

111
00:08:45,236 --> 00:08:48,204
Desigur, asta, e probabil mai
mult decât atât.

112
00:08:48,239 --> 00:08:50,749
E în regulã Daniel.
E în regulã.

113
00:08:54,377 --> 00:08:58,590
Poate cã Taldor crede cã prin Poarta
se poate ajunge doar aici.

114
00:08:58,625 --> 00:09:01,009
Indiferent ce anume e "aici".

115
00:09:16,941 --> 00:09:19,027
Primiþi un dar.

116
00:09:19,152 --> 00:09:22,697
- L-ai omorât ?
- Nu, nu, nu, nu eu.

117
00:09:22,822 --> 00:09:24,949
S-a sinucis. Nu l-am omorât eu.

118
00:09:24,984 --> 00:09:27,035
Mda...

119
00:09:30,622 --> 00:09:32,206
Uite.

120
00:09:32,207 --> 00:09:35,543
- Pentru tine
- ªi ce vrei în schimb ?

10
121
00:09:35,668 --> 00:09:39,297
Ca ºi Linea. Un dar...
pentru cea protejatã.

122
00:09:44,260 --> 00:09:46,346
Eºti foarte puternic, nu ?

123
00:09:46,429 --> 00:09:48,515
Da.

124
00:09:48,598 --> 00:09:52,101
Poate îl provoci pe Vishnoor.
Poate o sã câºtigi.

125
00:09:52,136 --> 00:09:54,854
Poate... o sã fiu prietenul tãu.

126
00:09:56,231 --> 00:09:58,316
Poate nu.

127
00:10:06,282 --> 00:10:08,368
Bine.

128
00:10:09,953 --> 00:10:13,665
Daniel, tu ºi cu Teal'c cercetaþi zona.

129
00:10:13,790 --> 00:10:16,417
Eu ºi cu Carter vom avea o discuþie cu... ?

130
00:10:16,452 --> 00:10:18,043
Linea.

131
00:10:18,044 --> 00:10:20,053
Aºa.

132
00:10:20,088 --> 00:10:24,717
Ceva produce energie ºi se pare
cã dansa conduce aici. Bine ?

133

11
00:10:28,263 --> 00:10:30,348
Daniel.

134
00:10:32,308 --> 00:10:35,812
Trebuie sã ai încredere
în mine de data asta.

135
00:10:36,479 --> 00:10:40,775
Semnele de slãbiciune nu sunt
un lucru bun în închisoare.

136
00:10:43,403 --> 00:10:46,281
Domnule, fãrã transmiþãtoarele noastre...

137
00:10:46,406 --> 00:10:50,535
Generalul Hammond va trimite încã o echipã
SG când va observã cã întârziem.

138
00:10:50,570 --> 00:10:53,037
Ajutaþi-mã, vã rog ! Mã urmãresc !

139
00:10:53,072 --> 00:10:55,123
Pleacã !

140
00:10:59,919 --> 00:11:02,005
Pleacã de aici !

141
00:11:02,505 --> 00:11:07,218
- Ce crezi cã îi vor face ?
- Nu e problema noastrã, cãpitane.

142
00:11:18,229 --> 00:11:21,357
E semnalul lui SG-3, domnule.

143
00:11:21,482 --> 00:11:25,361
Sã sperãm cã i-au gãsit pe SG1.
Deschideþi irisul.

144
00:11:37,707 --> 00:11:41,294
Sã vinã direct la raport
în camera de debriefing.

12
145
00:11:41,329 --> 00:11:43,379
Da, domnule.

146
00:11:53,431 --> 00:11:57,602
Mai devreme sau mai târziu toþi
noii sosiþi ajung aici.

147
00:11:59,020 --> 00:12:02,148
Nu sunteþi dintr-o insula-stat
de sub conducerea lui Taldor ?

148
00:12:02,183 --> 00:12:03,690
Cum ?

149
00:12:03,691 --> 00:12:05,777
Nu, suntem de pe Pãmânt.

150
00:12:06,652 --> 00:12:08,738
Pãmântul e...

151
00:12:09,530 --> 00:12:11,616
E departe de aici.

152
00:12:11,741 --> 00:12:16,996
Înseamnã cã sunteþi dintr-un loc
despre care nu am nici o cunoºtinþã.

153
00:12:17,789 --> 00:12:19,874
Ai intenþia sã mã provoci ?

154
00:12:19,999 --> 00:12:22,752
Tot ce vrem este sã plecãm de aici.

155
00:12:25,671 --> 00:12:29,008
Sã plecaþi ?
Suntem departe sub pãmânt.

156
00:12:29,133 --> 00:12:34,847
Înþeleg cã marele cerc v-a

13
transportat dintr-o altã lume.

157
00:12:34,972 --> 00:12:38,184
Una care era plinã de viaþã,
dar acum nu mai e.

158
00:12:38,219 --> 00:12:41,854
Acest loc, vechi de mii de ani,...

159
00:12:41,979 --> 00:12:44,065
e tot ce a mai rãmas.

160
00:12:45,691 --> 00:12:48,194
De aceea Taldor l-a transformat
într-o închisoare.

161
00:12:48,229 --> 00:12:49,945
Nu i-au gãsit altã folosinþã.

162
00:12:49,946 --> 00:12:54,388
În concluzie, prin Poarta e unica metodã
de a intrã sau de a ieºi.

163
00:12:54,423 --> 00:12:58,795
Mulþi de aici cred cã atunci când soseºte
un prizonier prin Poartã...

164
00:12:58,830 --> 00:13:04,710
pot fi prinºi de undele marelui cerc
ºi se vor întoarce pe partea cealaltã.

165
00:13:04,836 --> 00:13:07,088
De fapt,...

166
00:13:09,215 --> 00:13:11,300
mor.

167
00:13:12,218 --> 00:13:16,097
Vezi, când tu te referi la
"undele marelui cerc"...

14
168
00:13:16,180 --> 00:13:20,226
... e de fapt un vortex instabil
care este produs când se deschide Poarta.

169
00:13:20,261 --> 00:13:23,437
Orice este în zonã, este dezintegrat.

170
00:13:23,563 --> 00:13:27,483
Am vãzut o pereche de picioare
fumegânde când am ajuns aici.

171
00:13:27,518 --> 00:13:31,404
Sunt douã modalitãþi ºi doar douã,
de a controla o societate.

172
00:13:31,439 --> 00:13:33,531
Prin fricã ºi prin speranþã.

173
00:13:34,407 --> 00:13:37,041
În locul ãsta, frica e la ordinea zilei.

174
00:13:37,076 --> 00:13:41,455
Posibilitatea evadãrii, chiar dacã
este fondatã sau nu, ne dã speranþã.

175
00:13:41,490 --> 00:13:44,458
Aºa cã... fãrã speranþã,...

176
00:13:44,584 --> 00:13:47,420
oamenii ãºtia se sinucid ?

177
00:13:47,545 --> 00:13:50,047
Dacã ei cred cã astfel pot scãpa,...

178
00:13:50,082 --> 00:13:52,550
cine sunt eu sã spun cã nu e aºa ?

179
00:13:52,800 --> 00:13:54,927
Noi avem o metodã mai bunã.

15
180
00:13:55,052 --> 00:13:57,138
ªi ce vreþi de la mine ?

181
00:13:58,889 --> 00:14:00,933
Avem nevoie de energie.

182
00:14:00,975 --> 00:14:04,854
Sunt mai multe forme de energie, dragã.
Unele mai subtile decât altele.

183
00:14:04,889 --> 00:14:08,274
Deocamdatã vrem doar energie electricã.

184
00:14:08,399 --> 00:14:11,235
Deci fiecare avem ce doreºte celãlalt.

185
00:14:18,659 --> 00:14:22,767
ªi v-au dat armele ºi transmiþãtoarele
lui SG1 fãrã alte explicaþii ?

186
00:14:22,802 --> 00:14:26,876
Mi-au spus doar cã au fost acuzaþi de
crimã ºi aruncaþi în închisoare.

187
00:14:26,911 --> 00:14:28,793
Ce crimã ?

188
00:14:28,794 --> 00:14:31,296
Au spus cã nu e problema
mea ºi m-au alungat.

189
00:14:31,331 --> 00:14:33,799
Am vrut sã-mi iau oamenii
ºi sã mã întorc, dar...

190
00:14:33,834 --> 00:14:36,559
Ai fãcut bine cã te-ai întors la bazã.

191
00:14:36,594 --> 00:14:41,731
Din câte îmi spui a devenit o problemã

16
diplomaticã. E treaba lui SG-9.

192
00:14:41,766 --> 00:14:47,813
Întotdeauna am crezut cã cea mai bunã
metodã de a primi informaþii, este sã dai.

193
00:14:47,848 --> 00:14:50,191
Aceºtia sunt activatorii mei.

194
00:15:02,745 --> 00:15:05,206
E o... reacþie chimicã ?

195
00:15:05,331 --> 00:15:07,416
Mult mai mult de atât.

196
00:15:11,587 --> 00:15:14,965
Lichidul se infiltreazã în
miezul radacinei...

197
00:15:15,091 --> 00:15:18,928
ºi lasa materia organicã dinãuntru
sã reacþioneze la un nivel normal.

198
00:15:18,963 --> 00:15:20,553
Normal însemnând... ?

199
00:15:20,554 --> 00:15:23,933
Ceea ce noi nu vedem,
dar care se întâmplã.

200
00:15:24,517 --> 00:15:26,602
- Subatomic.
- Aha.

201
00:15:28,521 --> 00:15:32,441
Vorbim despre bazele organice
ale fuziunii la rece ?

202
00:15:32,983 --> 00:15:35,194
Nu cunosc terminologia voastrã.

17
203
00:15:35,236 --> 00:15:39,323
Ceea ce tu numeºti baze,
noi îi denumim atomi.

204
00:15:39,448 --> 00:15:45,037
Grupuri de protoni, neutroni ºi electroni.
Elementele de bazã ale întregii materii.

205
00:15:45,072 --> 00:15:51,085
Activatoarele mele agita aceste materiale
ºi le combinã cu celulele radacinei.

206
00:15:51,210 --> 00:15:53,963
Când materialul se formeazã,
este degajatã energie,...

207
00:15:53,998 --> 00:15:56,924
curgând prin cârceii plantei.

208
00:15:57,049 --> 00:15:59,760
Colonele, asta e fuziune la rece.

209
00:15:59,885 --> 00:16:03,931
Oricare ar fi mineralele organice folosite,
reacþioneazã ca un catalizator,...

210
00:16:03,966 --> 00:16:07,181
ºi face ca atomii din substanþele ei
sã fuzioneze împreunã.

211
00:16:07,216 --> 00:16:10,396
Dacã am avea aºa ceva pe Pãmânt,
am putea elimina poluarea.

212
00:16:10,431 --> 00:16:12,898
Cãpitane, înapoi la bazã.

213
00:16:13,023 --> 00:16:16,402
Este destulã energie
ca sã porneascã Poarta ?

18
214
00:16:19,071 --> 00:16:21,156
S-ar putea.

215
00:16:21,824 --> 00:16:24,743
Activaþi marele cerc din partea asta ?

216
00:16:24,869 --> 00:16:27,746
Sunt miliarde de permutãri.

217
00:16:27,872 --> 00:16:29,957
Nu se poate calcula.

218
00:16:31,083 --> 00:16:33,627
De fapt, ea ºi-a dat seama cum.

219
00:16:34,503 --> 00:16:37,214
- Tu ?
- Mai degrabã a fost muncã în echipã.

220
00:16:37,249 --> 00:16:38,256
Cum ?

221
00:16:38,257 --> 00:16:39,757
Ei bine...

222
00:16:39,758 --> 00:16:41,844
Sã-þi spun cum facem.

223
00:16:42,887 --> 00:16:45,723
Ne dai energia de care avem nevoie...

224
00:16:45,890 --> 00:16:47,975
ºi te vom lua cu noi.

225
00:16:48,058 --> 00:16:50,352
ªi pe urmã îmi veþi
împãrtãºi informaþiile ?

226
00:16:50,387 --> 00:16:52,479

19
Ne-am înþeles.

227
00:16:55,316 --> 00:16:58,110
Teal'c, cred cã e de-ajuns.

228
00:16:58,235 --> 00:17:03,449
Dacã mai încerci sã mã rãneºti pe mine
sau pe însoþitorii mei,...

229
00:17:03,574 --> 00:17:05,909
o sã-mi pierd rãbdarea.

230
00:17:09,246 --> 00:17:10,955
Teal'c...

231
00:17:10,956 --> 00:17:13,042
Îþi faci prieteni ?

232
00:17:13,125 --> 00:17:15,336
Nu am gãsit nimic folositor.

233
00:17:15,461 --> 00:17:19,923
Sunt destul de sigur cã aceste rãmãºiþe
sunt de la un terminal al Porþii...

234
00:17:19,958 --> 00:17:22,141
probabil vechi de 1500 de ani.

235
00:17:22,176 --> 00:17:25,554
Cu siguranþã e mai vechi decât
civilizaþia umanã.

236
00:17:25,589 --> 00:17:29,099
Nu prea ne e de mare ajutor.

237
00:17:29,767 --> 00:17:31,900
Poate am gãsit ce avem nevoie.

238
00:17:31,935 --> 00:17:36,398
Linea are o sursã de energie. ªi nu orice

20
fel de sursa. E incredibil.

239
00:17:36,433 --> 00:17:38,776
ªi v-o dã aºa pur ºi simplu ?

240
00:17:41,695 --> 00:17:43,781
Dacã o luãm cu noi.

241
00:17:44,573 --> 00:17:48,014
Putem sã facem asta ?
Nu ºtim de ce se aflã aici.

242
00:17:48,049 --> 00:17:51,420
- Noi de ce ne aflãm aici ?
- Mersul gaiþelor, cred.

243
00:17:51,455 --> 00:17:56,960
Probabil Linea a fãcut ceva pentru
cã a câºtigat respectul prizonierilor.

244
00:17:57,086 --> 00:18:01,423
Când l-a avertizat pe tipul ãla sã nu se
atingã de Sam, i-am citit frica în ochi...

245
00:18:01,458 --> 00:18:03,383
nu respect.

246
00:18:03,384 --> 00:18:08,055
Bãnuiesc cã nu ai mai fost
prin închisori pânã acum.

247
00:18:08,180 --> 00:18:10,766
Da. ªi tu ai fost ?

248
00:18:13,435 --> 00:18:15,521
Ei bine, da.

249
00:18:15,604 --> 00:18:19,525
Orice loc ca asta are propriile reguli.
Nu trebuie sã le înþelegi.

21
250
00:18:19,560 --> 00:18:23,654
E clar cã Linea a fãcut orice
ca sã supravieþuiascã...

251
00:18:23,737 --> 00:18:25,823
la fel cum facem ºi noi.

252
00:18:25,906 --> 00:18:28,075
Cã veni vorba...

253
00:18:28,200 --> 00:18:33,413
Colonele, vorbim despre activarea unui
dispozitiv extraterestru cu un altul.

254
00:18:33,448 --> 00:18:36,208
Nu e ca ºi cum ai conecta câteva fire.

255
00:18:36,243 --> 00:18:38,418
Sã o iau ca pe un "poate" ?

256
00:18:38,752 --> 00:18:44,424
Fãrã transmiþãtoare tot nu ne putem
întoarce pe Pãmânt. Irisul va fi închis.

257
00:18:45,092 --> 00:18:51,098
Daniel, tu ºtii mai multe adrese decât noi.
Gândeºte-te la alternative.

258
00:18:53,392 --> 00:18:55,519
Vine.

259
00:19:06,196 --> 00:19:08,282
Tu mãnânci ultimul.

260
00:20:01,835 --> 00:20:03,921
Mulþumesc, Vishnoor.

261
00:21:10,612 --> 00:21:14,783
Domnule, SG-1 a încãlcat legea pe P3X-775.

22
262
00:21:15,534 --> 00:21:18,703
Nu trebuie sã fim de acord cu asta,
dar ar trebui sã le respectãm decizia.

263
00:21:18,738 --> 00:21:21,456
Se pare cã au fãcut o greºealã.

264
00:21:21,581 --> 00:21:23,924
Am încercat sã le explicãm, domnule.

265
00:21:23,959 --> 00:21:28,672
Pe Pãmânt, ca ºi complice al unui criminal,
fãrã sã ºtii, nu primeºti aceeaºi pedeapsã.

266
00:21:28,707 --> 00:21:32,134
Oricum, Taldor, corpul judiciar,...

267
00:21:32,259 --> 00:21:34,553
nu este deloc tolerant.

268
00:21:34,678 --> 00:21:36,470
Nu se fac apeluri.

269
00:21:36,471 --> 00:21:40,225
În mare parte toate delictele sunt
pedepsite cu închisoare pe viaþã.

270
00:21:40,260 --> 00:21:42,101
Nu prea sunã a Dreptate.

271
00:21:42,102 --> 00:21:45,856
Poate cã nu, dar realitatea arata
cã nu au mai avut nici o crimã.

272
00:21:45,891 --> 00:21:49,574
Doar crime pasionale.
ªi ocazional câte un sociopat.

273
00:21:49,609 --> 00:21:53,363
- Dle general, SG-3 e pregãtitã sã plece !

23
- Nu, domnule !

274
00:21:53,398 --> 00:21:56,324
Cu tot respectul, forþa nu
e o soluþie, domnule !

275
00:21:56,359 --> 00:21:58,542
Sunt mult mai avansaþi decât noi.

276
00:21:58,577 --> 00:22:02,789
Nu am reuºi sã-i salvãm pe SG-1 ºi
i-am transforma în inamicii noºtri.

277
00:22:02,824 --> 00:22:06,626
- Deja ºi-au fãcut un inamic.
- Nu sunt de acord.

278
00:22:07,002 --> 00:22:10,380
Domnule, sunt deschiºi sã coopereze cu noi.

279
00:22:10,505 --> 00:22:13,515
Data viitoare, membrii Taldor îºi vor
arãta fetele.

280
00:22:13,550 --> 00:22:16,518
Domnule, e o nebunie. Lãsaþi-mã sã
mã întorc cu echipa mea.

281
00:22:16,553 --> 00:22:22,309
Maior, mâine la ora 08.00 echipa ta are
misiune de recunoaºtere pe P2A-509.

282
00:22:22,350 --> 00:22:25,020
Mã aºtept sã fiþi pregãtiþi pentru misiune.

283
00:22:25,055 --> 00:22:27,105
Da, sã trãiþi.

284
00:22:27,189 --> 00:22:30,734
Maior Kovacek, întoarce-te pe 3X-775.

24
285
00:22:30,859 --> 00:22:33,111
Anunþã-i cã vrem sã tratãm.

286
00:22:34,196 --> 00:22:37,657
Mai bine, le voi spune chiar eu.

287
00:23:07,270 --> 00:23:08,896
O tratez înainte sã o mãnânc.

288
00:23:08,897 --> 00:23:12,943
E mai bunã decât ce iei
de pe fundul butoiului.

289
00:23:13,151 --> 00:23:14,652
Mulþumesc.

290
00:23:14,653 --> 00:23:16,780
Am venit sã te întreb ceva.

291
00:23:16,905 --> 00:23:19,282
- Despre crimã mea ?
- Da.

292
00:23:20,700 --> 00:23:25,914
A fost un experiment cu consecinþe
tragice. Au murit oameni.

293
00:23:26,039 --> 00:23:29,084
- Câþi oameni ?
- Mii.

294
00:23:29,209 --> 00:23:32,963
A început ca o molimã printre oamenii
care v-au trimis aici.

295
00:23:32,998 --> 00:23:36,341
Nu aveau destul timp.
Mi-am oferit ajutorul.

296
00:23:36,633 --> 00:23:40,303

25
În loc sã opreascã boalã,...

297
00:23:40,428 --> 00:23:44,391
- medicamentul meu i-a accelerat efectele.
- ªi au dat vina pe tine ?

298
00:23:44,426 --> 00:23:45,891
Da.

299
00:23:45,892 --> 00:23:49,562
Nu sunt surprinsã.
Nici noi nu avem ce cauta aici.

300
00:23:49,597 --> 00:23:51,940
Sã nu crezi cã sunt nevinovatã.

301
00:23:52,899 --> 00:23:56,486
Vrei sã spui cã þi-ai asumat
responsabilitatea acþiunilor tale.

302
00:23:56,521 --> 00:23:58,571
Da.

303
00:24:01,866 --> 00:24:04,536
M-am hotãrât sã vã accept oferta.

304
00:24:04,661 --> 00:24:05,911
Minunat.

305
00:24:05,912 --> 00:24:07,997
Îl voi anunþa pe colonel.

306
00:24:08,081 --> 00:24:12,669
Aþi modificat balanþa puterii aici.
Nu îmi daþi altã alternativã.

307
00:24:12,704 --> 00:24:14,503
Nu înþeleg.

308
00:24:14,504 --> 00:24:19,759

26
Nu mai e mult pânã când Vishnoor ºi adepþii
lui îi vor provoca pe prietenii tãi.

309
00:24:19,794 --> 00:24:21,510
Îi voi avertiza. Mulþumesc.

310
00:24:21,511 --> 00:24:24,973
Sã le spui ºi cã dacã dau greº...

311
00:24:25,098 --> 00:24:28,101
nu vor trãi sã mai încerce o datã.

312
00:24:30,145 --> 00:24:32,230
Bine.

313
00:24:35,984 --> 00:24:37,693
Sã ne grãbim, domnule.

314
00:24:37,694 --> 00:24:42,073
Taldor crede cã punctualitatea este
emblema comportamentului unei civilizaþii.

315
00:24:42,108 --> 00:24:46,369
Vom fi transportaþi pânã la sosirea pe
tal'al, încãperea unde vom vorbi.

316
00:24:46,404 --> 00:24:50,790
Odatã ajunºi, Taldor îºi vor
arãta sau nu feþele lor reale.

317
00:24:50,825 --> 00:24:54,210
- De ce ?
- Sã fiu politicos, sunt xenofobi.

318
00:24:54,335 --> 00:24:58,151
- De fapt sunt niºte aroganþi, egoiºti...
- Am prins ideea.

319
00:24:58,186 --> 00:25:01,968
Dar se pare cã doresc sã menþinem
un contact diplomatic.

27
320
00:25:02,003 --> 00:25:06,306
Trimiºi special, plecãm când sunteþi gata.

321
00:25:17,233 --> 00:25:19,319
Pornim.

322
00:25:19,444 --> 00:25:22,572
Din moment ce e pentru prima oarã pt dvs,
sã vã dau câteva sfaturi:

323
00:25:22,607 --> 00:25:26,040
E mai bine sã expiraþi înainte de a
trece în marele orizont.

324
00:25:26,075 --> 00:25:30,705
Instinctul e sã inspiri când ajungi
pe partea cealaltã. Aºa cã...

325
00:25:30,740 --> 00:25:33,791
Cred cã o sã-mi dau seamã pe parcurs.

326
00:25:34,417 --> 00:25:37,128
Eºti sigur cã ai format adresa corectã ?

327
00:25:37,163 --> 00:25:39,214
Da, domnule.

328
00:25:42,759 --> 00:25:45,511
Câte nu fac eu pentru oamenii ãºtia.

329
00:25:50,725 --> 00:25:53,811
Aºa deci, Cimmeria iese din calcul.
La fel ºi Chulak.

330
00:25:53,846 --> 00:25:55,437
Cãpitane ?

331
00:25:55,438 --> 00:25:58,649
A spus cã ne dã energie

28
dac-o luãm cu noi

332
00:25:58,684 --> 00:26:01,826
E bine, dar mai avem nevoie de
o destinaþie.

333
00:26:01,861 --> 00:26:07,700
P3A-707 s-ar putea sã meargã, dar nu
aº putea sã spun cât vom sta acolo...

334
00:26:08,368 --> 00:26:10,495
Pentru numele lui Dumnezeu...

335
00:26:10,536 --> 00:26:12,622
Sã mergem.

336
00:26:19,587 --> 00:26:21,254
Ce se întâmplã ?

337
00:26:21,255 --> 00:26:23,640
Cred cã e o modalitate de evadare.

338
00:26:23,675 --> 00:26:26,636
- Scuzaþi-mã ! Ascultaþi-mã !
- Daniel !

339
00:26:30,098 --> 00:26:32,183
Aºa nu o sã vã salvaþi.

340
00:26:32,558 --> 00:26:34,644
Daniel, pleacã de acolo.

341
00:26:34,769 --> 00:26:38,773
- Nu vei scãpa. O sã mori !
- Dã-te din calea mea !

342
00:26:58,209 --> 00:27:00,670
Cum îndrãzneºti sã intervii ?

343
00:27:01,838 --> 00:27:06,300

29
Încercam sã le salvez vieþile.
Acum au murit.

344
00:27:06,426 --> 00:27:09,929
Nu au plecat nicãieri. Sunt morþi !

345
00:27:10,054 --> 00:27:12,140
Vishnoor !

346
00:27:14,434 --> 00:27:16,519
Lasã-l.

347
00:27:17,311 --> 00:27:19,397
Mã provoacã.

348
00:27:19,772 --> 00:27:21,739
Accept.

349
00:27:21,774 --> 00:27:24,235
Roshure ºi-a irosit viaþa.

350
00:27:24,360 --> 00:27:26,446
Era viaþa lui.

351
00:27:26,571 --> 00:27:28,447
Regulile sunt reguli.

352
00:27:28,448 --> 00:27:30,950
Chiar ºi eu trebuie sã mã supun.

353
00:27:42,128 --> 00:27:44,380
Linea, poþi sã opreºti asta !

354
00:27:44,505 --> 00:27:47,258
Þi-am spus cã asta se va întâmpla.

355
00:27:49,385 --> 00:27:51,471
Teal'c !

356

30
00:27:51,512 --> 00:27:53,556
Teal'c !

357
00:28:24,962 --> 00:28:27,632
Mai e în viaþã... abia.

358
00:28:34,597 --> 00:28:36,807
Sunteþi foarte punctuali.

359
00:28:36,933 --> 00:28:38,350
Mulþumesc.

360
00:28:38,351 --> 00:28:40,310
Eºti generalul Hammond ?

361
00:28:40,311 --> 00:28:45,024
Da. Eu sunt responsabil pentru oamenii
care i-aþi trimis în închisoare.

362
00:28:45,059 --> 00:28:47,360
Prin cuvântul "responsabil",...

363
00:28:47,485 --> 00:28:52,114
generalul nu îºi asumã responsabilitatea
pentru acþiunile SG-1.

364
00:28:52,240 --> 00:28:55,284
Îmi pare rãu, domnule. Nu vreau sã ajungeþi
ºi dumneavoastrã în închisoare.

365
00:28:55,319 --> 00:29:00,289
Dimpotrivã, mã consider bucuros
responsabil de cele întâmplate.

366
00:29:00,414 --> 00:29:03,459
Eu le-am ordonat sã vinã
pe planeta asta.

367
00:29:03,494 --> 00:29:05,586
Admiþi cã eºti vinovat ?

31
368
00:29:05,711 --> 00:29:07,797
- Nu.
- Ba da.

369
00:29:07,880 --> 00:29:12,677
De fapt, dacã mã veþi trimite
sã iau locul celor din SG-1...

370
00:29:12,802 --> 00:29:15,429
Le-ai ordonat sã ajute un criminal ?

371
00:29:15,464 --> 00:29:16,972
Nu.

372
00:29:16,973 --> 00:29:20,518
- Atunci nu eºti vinovat.
- Nevinovat.

373
00:29:20,643 --> 00:29:23,813
Se respinge prezumþia de vinovãþie.

374
00:29:23,938 --> 00:29:26,816
Dacã oamenii mei nu sunt eliberaþi,...

375
00:29:26,941 --> 00:29:32,863
închiderea oamenilor din SG-1 va
fi consideratã o acþiune ostilã.

376
00:29:32,989 --> 00:29:37,868
Relaþiile de pace dintre planetele
noastre se vor încheia aici...

377
00:29:37,994 --> 00:29:39,661
chiar acum.

378
00:29:39,662 --> 00:29:42,999
- Legea noastrã e permanentã !
- Legea voastrã nu e dreaptã !

379
00:29:43,034 --> 00:29:45,793

32
- Nu sunt sigur cã...
- Ce va fi ?

380
00:29:45,918 --> 00:29:49,296
- Nu e posibil sã îi eliberãm.
- De ce ?

381
00:29:49,331 --> 00:29:52,675
Nu se poate întoarce nimeni din Hadante.

382
00:29:58,347 --> 00:29:59,889
Acolo.

383
00:29:59,890 --> 00:30:01,976
Am fãcut tot ce am putut.

384
00:30:06,480 --> 00:30:08,733
Nu înþeleg ce s-a întâmplat.

385
00:30:08,858 --> 00:30:10,943
Prietenul vostru a triumfat.

386
00:30:16,490 --> 00:30:18,784
- Cum te numeºti ?
- Simian.

387
00:30:18,909 --> 00:30:20,995
Am luat mâncare.

388
00:30:21,078 --> 00:30:23,372
Îmi era foame...

389
00:30:23,497 --> 00:30:25,708
M-au trimis aici

390
00:30:25,833 --> 00:30:27,459
Stai liniºtit...

391
00:30:27,460 --> 00:30:29,545
Stai.

33
392
00:30:29,920 --> 00:30:32,006
E orb.

393
00:30:32,089 --> 00:30:34,717
Da, dar nu a fost aºa tot timpul.

394
00:30:35,468 --> 00:30:38,095
Am orbit câte puþin în fiecare zi.

395
00:30:40,473 --> 00:30:42,558
O sã te doarã un pic.

396
00:31:13,839 --> 00:31:15,925
Ochii lui vãd acum.

397
00:31:19,512 --> 00:31:21,597
Cu plãcere.

398
00:31:21,680 --> 00:31:23,933
Nu pare prea recunoscãtor.

399
00:31:25,434 --> 00:31:27,520
Daniel ?

400
00:31:29,104 --> 00:31:32,233
Ce s-a întâmplat ?

401
00:31:33,192 --> 00:31:36,695
În sfârºit ai câºtigat o bãtaie,
Danny bãiete.

402
00:31:36,946 --> 00:31:40,032
Nu prea îmi amintesc sã fi ridicat mâna.

403
00:31:40,157 --> 00:31:42,743
Nici eu, dar trebuie sã o fi fãcut.

404
00:31:42,778 --> 00:31:44,828

34
P2A-509.

405
00:31:48,207 --> 00:31:50,841
Ai suferit un mic accident la creier
între timp ?

406
00:31:50,876 --> 00:31:55,923
Nu,... SG-3 era programatã
sã plece în misiune pe P2A-509.

407
00:31:56,048 --> 00:31:59,016
Generalul Hammond ne-a spus
când am vorbit ultima oarã cu el.

408
00:31:59,051 --> 00:32:02,888
Ne întâlnim cu SG-3 ºi folosim
transmiþãtoarele lor ca sã ajungem acasã.

409
00:32:02,923 --> 00:32:05,099
ªi tocmai þi-ai dat seama ?

410
00:32:05,224 --> 00:32:08,602
Nu, mi-am dat seama
în timp ce mã sufocam.

411
00:32:08,644 --> 00:32:11,105
Atunci vom încerca pe P2A-509.

412
00:32:11,355 --> 00:32:15,734
Linea ? Trimit mâncarea...
ºi folosesc cuvântul ãsta larg...

413
00:32:15,776 --> 00:32:18,570
Vine prin poarta la un interval regulat ?

414
00:32:18,605 --> 00:32:20,655
În fiecare zi la aceeaºi orã.

415
00:32:20,656 --> 00:32:23,742
Bine. Ãsta e momentul. O sã funcþioneze ?

35
416
00:32:23,867 --> 00:32:29,581
Pornim poarta ºi formãm manual adresa
în timp ce ceilalþi prizonieri mãnâncã.

417
00:32:57,276 --> 00:32:59,319
Ce mai aºteaptã ?

418
00:32:59,361 --> 00:33:01,864
Ei cred cã tu l-ai omorât pe Vishnoor.

419
00:33:01,899 --> 00:33:03,949
Trebuie sã împarþi mâncarea.

420
00:33:35,731 --> 00:33:37,816
Ei primii.

421
00:34:01,423 --> 00:34:03,509
Mersi.

422
00:34:16,688 --> 00:34:19,733
Bine, cred cã...

423
00:35:22,504 --> 00:35:24,590
Gata, asta e.

424
00:35:25,465 --> 00:35:27,551
Adresa ?

425
00:35:57,289 --> 00:35:58,914
Pleacã !

426
00:35:58,915 --> 00:36:01,001
Pleacã !

427
00:36:17,434 --> 00:36:19,519
Oh !

428
00:36:41,041 --> 00:36:43,752
De unde, în numele cerului, veniþi ?

36
429
00:36:43,794 --> 00:36:46,338
Din închisoare.
Tocmai am evadat.

430
00:36:46,463 --> 00:36:50,258
Cum ? Transmiþãtoarele voastre
ne-au fost înapoiate.

431
00:36:50,383 --> 00:36:53,887
SG-9 ºi cu mine ne-am petrecut ultimele
douã zile încercând sã vã eliberãm.

432
00:36:53,922 --> 00:36:55,931
Fãrã noroc, aº adãuga.

433
00:36:55,972 --> 00:36:59,017
De fapt ne-am întors de pe P2A-509.

434
00:36:59,142 --> 00:37:02,152
Daniel ºi-a amintit cã SG-3
va fi acolo, domnule.

435
00:37:02,187 --> 00:37:06,149
Maiorul Warren ne-a gãsit ºi ne-a dat
un transmiþãtor sã deschidem irisul.

436
00:37:06,184 --> 00:37:08,693
- Pot sã vã întreb cine... ?
- Oh, îmi pare rãu.

437
00:37:08,728 --> 00:37:11,571
Generale Hammond, dânsa e Linea.

438
00:37:12,447 --> 00:37:14,664
Nu am fi reuºit sã scãpãm
dacã nu era ea.

439
00:37:14,699 --> 00:37:19,079
Înseamnã cã vã sunt dator, doamnã.
Bine aþi venit la SGC.

37
440
00:37:19,120 --> 00:37:21,665
Nu am vãzut niciodatã un astfel de loc.

441
00:37:21,700 --> 00:37:23,290
Pare aºa de strãin.

442
00:37:23,291 --> 00:37:28,547
Aºa a fost ºi pentru mine.
Cu timpul mi-a devenit o a doua... casa.

443
00:37:31,007 --> 00:37:36,116
Generale Hammond, cu permisiunea dvs,
aº dori sã o gãzduim în baza pe Lineea.

444
00:37:36,151 --> 00:37:41,226
Ne-a învãþat lucruri foarte folositoare.
Am adus mostre cu rãdãcina ei...

445
00:37:41,261 --> 00:37:43,520
O sã am în vedere, cãpitane.

446
00:37:43,645 --> 00:37:47,857
Acum aº vrea sã mergeþi la infirmerie,
la fel ºi invitatul vostru.

447
00:37:47,892 --> 00:37:52,070
- Ne scuzaþi, dnã. E doar pentru precauþie.
- ªi eu aº face la fel.

448
00:37:52,105 --> 00:37:55,073
O sã îmi daþi raportul dupã ce vã odihniþi.

449
00:37:55,108 --> 00:37:57,158
Haide cu mine.

450
00:37:57,200 --> 00:37:59,286
Linea,...

451
00:37:59,744 --> 00:38:01,830

38
mulþumesc.

452
00:38:06,543 --> 00:38:09,504
Mi-ai vorbit despre o maºinã
care stocheazã informaþii.

453
00:38:09,539 --> 00:38:11,590
Da. Uite.

454
00:38:15,594 --> 00:38:19,097
Ai vreo modalitate sã
reprezinþi bazele ?

455
00:38:19,222 --> 00:38:21,474
Moleculele ºi atomii ? Da.

456
00:38:22,350 --> 00:38:24,436
Aici, stai jos.

457
00:38:25,937 --> 00:38:27,688
Foloseºte asta.

458
00:38:27,689 --> 00:38:32,902
Dacã îþi dau structura de bazã a
activatorilor mei, îi poþi fabrica ?

459
00:38:35,113 --> 00:38:40,160
Asta pânã când Daniel s-a bãtut
cu un tip mare ºi împuþit.

460
00:38:40,285 --> 00:38:42,370
Chiar a ºi câºtigat.

461
00:38:43,788 --> 00:38:45,874
Intrã.

462
00:38:48,835 --> 00:38:52,422
L-am gãsit ascunzându-se lângã bazã.
Trebuie sã auziþi ce spune.

463

39
00:38:52,457 --> 00:38:55,216
Generale, asta e...

464
00:38:55,342 --> 00:38:58,511
fostul orb despre care vorbeam.

465
00:39:00,347 --> 00:39:02,891
Primul lucru care l-am vãzut ?

466
00:39:02,932 --> 00:39:05,435
- Distrugãtoarea de Lumi.
- Cum ?

467
00:39:05,560 --> 00:39:08,938
A creat o boalã.
O chema Linea.

468
00:39:09,064 --> 00:39:11,149
Ea... Distrugãtoarea.

469
00:39:14,319 --> 00:39:17,739
I-a spus lui Carter cã a avut loc o molimã.

470
00:39:18,615 --> 00:39:20,074
S-a oferit sã ajute.

471
00:39:20,075 --> 00:39:22,160
Nu sã ajute.

472
00:39:22,535 --> 00:39:24,621
Ea a început-o.

473
00:39:31,211 --> 00:39:35,048
ªi sistemul ãsta de Porþi
cuprinde mii de planete ?

474
00:39:35,090 --> 00:39:39,260
Teoretic chiar ºi mai multe.
Avem o hartã cu câteva sute deja.

475

40
00:39:39,295 --> 00:39:42,312
Deocamdatã am vizitat doar o parte din ele.

476
00:39:42,347 --> 00:39:45,350
Majoritatea planetelor din aceastã
reþea e favorabilã vieþii umane.

477
00:39:45,385 --> 00:39:48,311
ªi unde sunt menþinute aceste informaþii ?

478
00:39:48,346 --> 00:39:50,643
În computere. Vino sã-þi arãt.

479
00:39:50,678 --> 00:39:52,941
Îþi rãmân datoare, Samantha.

480
00:39:53,066 --> 00:39:55,610
Nu o sã uit asta.

481
00:39:57,445 --> 00:39:59,989
Statul nostru era în rãzboi.

482
00:40:00,115 --> 00:40:04,410
Ea a creat o boalã. Una de care
nu se putea îmbolnãvi.

483
00:40:04,536 --> 00:40:07,080
O boalã gravã.

484
00:40:07,205 --> 00:40:09,290
Zi mai departe.

485
00:40:11,584 --> 00:40:13,968
Jumãtate din poporul nostru a murit.

486
00:40:14,003 --> 00:40:17,089
Apoi a venit ea. A promis
cã o sã-i salveze pe ceilalþi.

487
00:40:17,124 --> 00:40:20,176

41
Pânã atunci molima s-a rãspândit
de la insula la insulã.

488
00:40:20,211 --> 00:40:24,222
Pânã a fost prinsã, a distrus
jumãtate din planetã.

489
00:40:54,836 --> 00:40:59,382
- Ce se întâmplã ?
- A fost o activare neautorizatã a Porþii.

490
00:41:01,634 --> 00:41:04,721
Anulaþi numãrãtoarea inversã.
Sã meargã o echipã în camera Porþii.

491
00:41:04,756 --> 00:41:05,721
E blocatã.

492
00:41:05,722 --> 00:41:09,475
Deblocheaz-o. Colonele,
treceþi pe comenzi manuale.

493
00:41:13,897 --> 00:41:17,692
- Unde e Linea ?
- Când ne-am revenit, a dispãrut.

494
00:41:18,401 --> 00:41:20,368
A fost activatã gaura de vierme.

495
00:41:20,403 --> 00:41:23,698
- Þi-ai pierdut conºtiinþa ?
- Doar pentru câteva minute.

496
00:41:23,733 --> 00:41:27,285
Comanda de anulare nu funcþioneazã.

497
00:41:31,623 --> 00:41:34,250
Îndepãrteazã-te de Poartã !
Închideþi-o.

498
00:41:34,285 --> 00:41:36,628

42
Autodistrugere în 30 de secunde.

499
00:41:39,005 --> 00:41:41,466
Nu ne primeºte parolele, domnule.

500
00:41:42,383 --> 00:41:43,884
Închideþi irisul !

501
00:41:43,885 --> 00:41:46,888
Autodistrugere în 20 de secunde.

502
00:41:47,013 --> 00:41:50,016
Încercaþi sã închideþi tot sistemul.

503
00:41:50,141 --> 00:41:53,936
Nu putem, domnule. A intrat în computer.
A luat coordonatele.

504
00:41:53,971 --> 00:41:57,398
Autodistrugere în 10 secunde.

505
00:41:59,150 --> 00:42:02,737
- Nouã, opt, ºapte...
- Parola a fost ºtearsã.

506
00:42:03,988 --> 00:42:05,781
Nu are nici un sens.

507
00:42:05,782 --> 00:42:08,409
Trei, doi,...

508
00:42:08,534 --> 00:42:10,620
... unu.

509
00:42:12,455 --> 00:42:14,540
Aºteptaþi.

510
00:42:19,712 --> 00:42:22,277
Formeazã din nou coordonatele alea.

43
511
00:42:22,312 --> 00:42:24,842
Cer permisiunea sã merg dupã ea...

512
00:42:24,877 --> 00:42:26,928
Întreg sistemul s-a oprit.

513
00:42:28,763 --> 00:42:30,848
Porniþi-l din nou.

514
00:42:31,724 --> 00:42:33,810
Colonele ?

515
00:42:47,031 --> 00:42:48,907
Am lãsat-o sã scape.

516
00:42:48,908 --> 00:42:51,369
Distrugãtoarea de Lumi.

517
00:42:58,793 --> 00:43:03,214
Titrare: - = T I G R U T Z U = -

44