Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II (15 puncte)


Rezolvaţi următoarea problemă:
În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată
se cunosc: r = 2 Ω , R2 = 3 Ω , R3 = 18 Ω . Valoarea intensităţii indicate
de ampermetrul ideal (R A ≅ 0 ) este I 2 = 0,5 A şi valoarea tensiunii
indicate de voltmetrul ideal (RV → ∞ ) este U 1 = 3 V . Rezistenţa
electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. Determinaţi:
a. rezistenţa electrică a rezistorului R1 ;
b. tensiunea electrică între punctele M şi N;
c. intensitatea curentului prin generator;
d. rezistenţa echivalentă a grupării formate din rezistorii R1 , R 2 , R3 ;
e. tensiunea electromotoare a generatorului.