Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II (15 puncte)


Rezolvaţi următoarea problemă:
In circuitul din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 22 V , rezistenţa internă r = 1 Ω , iar
rezistorii din circuit au rezistenţele electrice R 1 = R 4 = 3,3 Ω , R 2 = R 3 = 2Ω , R 5 = R 6 = 3Ω . Determinaţi:
a. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului exterior;
b. intensitatea curentului electric I1 prin rezistorul R1 ;
c. intensitatea curentului electric indicat de un ampermetru
ideal (R A ≅ 0 ) conectat în serie cu rezistorul R 2 ;
d. tensiunea electrică la bornele grupării paralel.