Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Stiinte juridice si Stiinte Economice Brasov


Program de studii : Management

Evaluare pe parcurs 2

la disciplina: Management financiar

Tema: Aplicatii practice. Calculul ratelor si interpretarea ratelor financiare

Titular disciplina: Prof.dr. Elena Doval


Titular seminarii: Lect.univ.dr. Oriana Negulescu

Student
Suciu Alexandra
An II, forma de invatamant:ZI
email: .sandra_totyo@yahoo.com
telefon:0758134353
Localitate de domiciliu Sfantu
Gheorghe jud CV
Loc de munca: Politia Locala Sfantu
Gheorghe
Pe baza datelor din situaţiile financiare, prezentate în tabelul de mai jos, calculaţi şi
analizaţi principalele rate financiare! Analizaţi şi comentaţi rezultatele obţinute!

Indicatori N-1 N
Active imobilizate 20100 5000
Ative circulante 14600 11300
• Stocuri 9200 7000
•Creanţe 3100 2800
•Casa şi conturi la bănci 2300 1500
Datorii curente
6500 5250
• Credite pe termen scurt
5000 4000
• Datorii comerciale
• Alte datorii curente 950 700
Credite pe termen 550 550
lung Capitaluri proprii 10000 -
• Capital social 18200 1105
• Rezerve 18000 0
200 10850
200
Vânzări 8500 6900
Cheltuieli, din care: 5250 3025
Cheltuieli cu materiile prime 4950 2700
Profit brut 3250 3875
Impozit pe profit 520 620
Profit net 2730 3255

Rezolvare:

Rate financiare N-1 N


Rata venitului pe capitalul angajat % 30 62
Rata veniturilor din vânzări % 38 56
Gradul de îndatorare 91 48
Lichiditatea curentă 2,25 2,15
Lichiditatea imediată 0,83 0,82
Solvabilitate patrimonială 52 68
Solvabilitate generală 2,1 3,1
Durata de încasare a creanţelor 133 148
Durata de plată a datoriilor 70 95
Ponderea creanţelor în activele circulante 21 25
Ponderea stocurilor în activele circulante 63 21
NFR 5800 4550

Analizând ratele financiare, am observat o îmbunătăţire a situaţiei anului recent încheiat spre
deosebire de anul precedent.
Lichiditatea curentă înregistrează valori peste cele recomandate ca fiind acceptabile, astfel
incat datoriile curente pot fi acoperite pe seama activelor circulante.
Solvabilitatea prezintă valori bune, firma e capabilă sa si faca obligaţiilor de plată. Perioada
de rambursare a datoriilor este mai mică decât perioada de recuperare a creanţelor.
Fondurile financiare sunt blocate în stocuri, datorită ponderii mari pe care aceste o deţin în
activele circulante.