Sunteți pe pagina 1din 2

DISCIPLINA:ADMINISTRAREA FIRMEI

PROF.FEHER CRISTINA
FISA DE LUCRU

Numele si prenumele………………………………………………………..Data………............
Activitati de invatare
Surse străine de finantare

Activitatea nr 1
Firma voastră de exerciţiu primeşte un credit in valoare de 200.000 lei, pe o perioadă de 5 ani, pentru care se percepe o
dobândă anuală simplă de 10%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe egale anuale.
Se cere:
a. rata anuală şi totală ;
b. dobânda de plata anuală şi totală;
c. anuitatea anuală şi totală a împrumutului.

Anul Creditul de Dobânda Dobânda Rata anuală Anuitatea anuală


rambursat anuală anuală
(%) - lei -

Total

Activitatea nr 2
O banca acordă un credit in valoare de 300.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 12,5%, în regim de
dobândă compusă.
1. Să se determine suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârşitul perioadei de creditare.
2. Calculati suma finala pe care ar trebui sa o ramburseza daca ar opta pentru dobanda simpla. Comparati cu rezultatul anterior.

Activitatea nr 3
O societate comercială emite în data de 1.01.2012, 2500 obligaţiuni, cu o dobandă anuală de 10 %, valoarea nominală a
unei obligaţiuni fiind de 25 lei, durata de rambursare a împrumutului fiind de 5 ani. Imprumutul este rambursat în tranșe egale.
Se cere determinarea anuităţilor (amortizare anuală + dobândă) aferente fiecărui an, conform duratei de rambursare,
datele calculate urmând a fi trecute şi în tabelul următor:

Anul Imprumut de Dobânda Amortizări anuale Anuităţi anuale


rambursat constante

Total