Sunteți pe pagina 1din 2

1.

SCOP
Procedura descrie modul in care sunt identificate, tratate si eliminate neconformitatile sistemului de management de mediu.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica de catre persoanele implicate in procesul de identificare si tratare a neconformitatilor.
3. DEFINITII / PRESCURTARI
Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte. AcŃiune corectivă - acŃiune întreprinsă pentru eliminarea cauzei
neconformităŃii detectate. AcŃiune preventivă - acŃiune pentru a elimina cauza unei neconformităŃi potenŃiale.
4. RESPONSABILITATI - RMM: analizeaza neconformitatea Sistemului de Management de Mediu si decide daca este reala;
initiaza actiuni corective/preventive in cazul unor neconformitati reale.
- Angajatii: raporteaza RMM toate neconformitatile aparute sau potentiale in legatura cu mediul.
5. DOCUMENTE AFERENTE

Durata
Cod Denumire document Tip de Unde se pastreaza Arhivare
pastrare
Actiuni Corective Procedura - RMM 5 ani

FPG015-01 Registru de AcŃiune Corectiva/Preventiva Formular - RMM 5 ani

Elaborat Verificat Aprobat


Functie/Nume Semnatura Functie/Nume Semnatura Functie/Nume Semnatura
RMM RMM Director General
6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA Mediu:

Neconformitate
Situatii in care poate fi identificat o
neconformitate: - situatii de
urgenta - control operational -
masurare si monitorizare -
evaluarea conformarii - audit Se identifica o neconformitate Neconformitattile pot fi identificate de
(intern / extern) - sesizari de la existenta sau potentiala. angajati sau de alte parti interesate.
parti interesate - alte situatii

Angajatii comunica RMM neconformitatea verbal.


Identificatorul problemei comunica
Neconformitratile depistate de alte parti
neconformitatea catre RMM. interesate sunt comunicate verbal sau in scris

RMM completeaza Registrul de Registru Actiuni


Actiuni Corective pentru Corective/Preventive
neconformitatea identificata

RMM analizeaza neconformitatea Registru Actiuni Corective


si determina cauza acesteia

RMM stabileste daca trebuie


initiate actiuni corective /
preventive

Neconformitate
NU STOP
reala?

DA
Actiune Corectiva

Actiuni corective