Sunteți pe pagina 1din 2

MAR CMP 2020 Numele si prenumele...........................................

Sold la Sold la
ACTIV sfârșit de an CAPITAL sfârșit de an
A. ACTIVE NECURENTE (fixe) D. DATORII
I. Active fixe necorporale
- ......................................................... ................ I. Datorii necurente
- ....................................... ..........
II. Active fixe corporale - ....................................... ..........
- .......................................................... .................
- .......................................................... .................
- .......................................................... .................
II. Datorii curente
................
- ....................................................
- .......................................................... ................. ................
- .....................................................
- ......................................................... ................. ................
- ......................................................
- .......................................................... ................. ................
- ......................................................
- .......................................................... ................. ................
- ......................................................
...............
- ......................................................
III. Active fixe financiare - ......................................................
...............
.......................................................... ................ ...............
- ......................................................
...............
- ......................................................
B. ACTIVE CURENTE (circulante)
I. Stocuri
- .......................................................... ............. E. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI
- .......................................................... ............. CHELTUIELI
- .......................................................... ............. - ........................................................ ...............
- .......................................................... .............
- ......................................................... ............. F. VENITURI ÎN AVANS
............. - ....................................................... ................
- ..........................................................
............. - ........................................................ ................
- .........................................................
- ........................................................ .............
- ......................................................... ............. G. CAPITALURI PROPRII
I. Fonduri
II. Creanțe - ..................................................................
- .......................................................... ............ ................
- .......................................................... ............ II. Rezerve din reevaluare
- .......................................................... ............ - ................................................. ............
- .......................................................... ............ III. Rezultatul patrimonial
............ ................
- .......................................................... - .............................................................
IV. Rezultatul reportat
................
III. Investiții pe termen scurt - ............................................................
- .......................................................... ..........

1
ACTIVELE CIRCULANTE ALE ORGANIZAȚIEI

IV. Casă, conturi la bănci și trezorerie


- ...................................................................... ............
- ...................................................................... ............
- ...................................................................... ............
- ...................................................................... ............
- ...................................................................... ............
- ...................................................................... ............
- ...................................................................... ............
- ..................................................................... ...........

C. CHELTUIELI ÎN AVANS
- ..................................................................... ...........

................ ..................

Fig. 1. Schema orizontală de bilanț la 31.12.2015