Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Babeş-Bolyai

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Studiu privind analiza


cursului valutar
___/___

Student:
Anul III FB , Gr.

2020
1. a) Graficul evoluţiei cursului valutar al perechilor EUR/ USD și EUR/.................în
perioada (data în fisierul Excel)................................... ( pe același sistem de axe).
Scurt comentariu vis a vis de cele două grafuri.
b) Graficul evoluţiei cursului valutar al perechii EUR/................. în perioada (data
în fișierul Excel)...................................
2. Analiza evoluţiei cursului valutar al perechii EUR/......... în
perioada .............................(cea dată în fișierul Excel)

Comentaţi evoluţia cursului valutar în baza datelor statistice şi a informaţiilor relevante


de pe pieţele financiare internaţionale (trend de apreciere/depreciere sau stagnare, puncte
de maxim/minim în corelație cu factorii economici și financiari ce influențează valutele
analizate).
3. Precizaţi tipul de regim valutar din ţara monedei cotante. Ce avantaje/dezavantaje
prezintă (în general, revizie a literaturii de specialitate)? A avut vreun impact asupra
evoluției cursului valutar analizat?
4. a) Previzionați cursul EUR/........ pentru data de 19.10.2019 și comparați cursul
previzionat cu cel oficial de la data de 19.10.2016, 19.10.2017 și 19.10. 2018.

b) Determinați gradul de apreciere/depreciere al monedei cotante în raport cu moneda de


bază:
- pentru 19.10 2017 în raport cu 19.10.2016
- pentru 19.10.2018 în raport cu 19.10.2017
- pentru 19.10.2019 în raport cu 19.10.2018

c) Determinați gradul de apreciere/depreciere al monedei de bază în raport cu moneda


cotantă:
- pentru 19.10 2017 în raport cu 19.10.2016
- pentru 19.10.2018 în raport cu 19.10.2017
- pentru 19.10.2019 în raport cu 19.10.2018

NOTĂ: Unde se menționează, se vor lua în considerare cursurile oficiale valabile


pentru data de 19.10.2016, 19.10.2017, 19.10.2018 și 19.10.2019.
5. Creați o problemă în care să determinați efectele evoluției cursului perechii valutare care
a făcut obiectul proiectului asupa participanților la tranzacție.
6. Determinați cursul USD în moneda atribuită respectiv al monedei atribuite în raport cu
USD la data de 18.07.2019. (curs încrucișat).
7. Pornind de la modelele din seminar creați o speculație valutară cu perechea EUR/ X
desemnată. Rezolvați în toate variantele prezentate. În rezolvare dați toate amănuntele
necesare. Nu uitați să atașați cifrelor unitățile de măsură.
8. Pornind de la modelele din seminar creați un arbitraj care să implice moneda cotantă X
desemnată.
Bibliografie