Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT

LA LIMBA SI LITERATURA
ROMANA
PE TEMA:
Scopul omului este
umanitatea.Adica
binele, adevarul si
iubirea.

A elaborat :Bratu Dumitru


A controlat :Dumitran Valentina
Scopul omului este umanitatea.Adica binele,
adevarul si iubirea.

"Inceputul tarilor acestora si neamului moldovenesc si muntenesc si câti sunt si în tarile unguresti
cu acest nume, români si pâna astazi, de unde sunt si din ce semintie, de când si cum au
descalecat aceste parti de pamânt a scrie, multa vreme la cumpana au statut sufletul nostru"

(M.Costin)

"Sa hie de învatatura ce este bine si ce este rau si de ce sa se fereasca si ce va urma".

(M.Costin)

"Rumânii câti se afla locuitori în Ţara Ungureasca si la Ardeal si la Mara Moresu, de la un loc
sântu cu moldovenii si toti de la Râmi se trag".

(G.Ureche)
Discurs pnetru sustinera ideii

Ideile umanismului ne arata viziunea antropocentrică, prin care omul este consacrat în
condiţia de valoare supremă pentru om, iar scopul său este desăvârşirea spirituală şi realizarea
fericirii în viaţa practică. Interesul pentru om ca individ se leagă de apariţia noilor forţe
economice şi sociale, burghezia, care impune treptat o viziune laică şi pragmatică despre om. Ea
are interes pentru cunoaşterea naturii, pentru cunoştinţe verificate şi aplicabile practic, care să
schimbe realităţile şi modul de viaţă al oamenilor.

Cronicarii români au avut un rol important la dezvoltarea culturii române şi la răspândirea


umanismului. Ei au contribuit la dezvoltarea istoriei: au pus bazele istoriografiei româneşti
(bazându-se pe document şi adevăr), au transmis informaţii preţioase cu privire la istoria
medievală (domnii şi evenimente) şi în legătură cu etnogeneza românilor.

În concluzie, umanismul românesc atinge apogeul datorită cronicarilor români si


letopiseţelo lor.
Literatura română umanistă se dezvoltă începând cu secolul al XVII-lea, prin figuri de
cărturari cunoscători ai limbilor greacă, slavonă și latină, precum Grigore Ureche, Miron Costin,
Ion Neculce, Dimitrie Cantemir și Constantin Cantacuzino.

În concepția lor, istoria este purtătoarea unor valori educative și de aceea principala lor
preocupare este de a recupera trecutul prin scris.

Grigore Ureche nu este interesat numai de cantitatea stirilor, ci si de calitatea lor. El nu scrie
numai pentru a informa, ci si pentru a educa, pentru a oferi un îndreptar de viata

Viziunea proprie

Prima şi fundamentala idee vehiculată este conştiinţa originii noastre latine, a unităţii de limbă
şi tradiţii a poporului român. Apoi: „ideea capacităţii limbii populare de a exprima adevăruri
înalte sau de a servi în creaţiile literare”. - În continuare, „întâlnim motivul atât de tipic umanist
al înnobilării (omului - n. n.) prin virtuţi şi cultură” -, nu lipseşte - atât umaniştilor noştri cât şi
celor occidentali - conceptul de „glorie”; cu deosebirea că, în cazul umanismului românesc, „nu
este o insistenţă asupra gloriei în sine, ci, din nou, o aplicare a unui concept umanist la un
imperativ politic românesc al secolului al XVII-lea - lupta pentru libertate”. În acelaşi scop, sunt
mereu mai frecvent afirmate „ideea de patrie şi datoria sacrificiului pentru neatârnarea ei”.
Aprecieri

Cronicarii au avut un rol important la dezvoltarea culturii romane si la raspindirea


umanismului.Ei au contribuit la dezvoltarea istorie .

In concluzie ,umanismul romanesc atinge apogeul datorita cronicarilor .