Sunteți pe pagina 1din 2

Institutul Teologic Baptist București

COMUNICAREA CU GENERAȚIA TÂNĂRĂ


Anul universitar 2019-2020, semestrul 1

Lect. univ. dr. Teodor-Ioan Colda


Mr. Phil Rice (Youth Ministry International)

I. DESCRIEREA CURSULUI

Acesta este un curs dedicat studiului tehnicilor de discurs, alcătuirea predicilor, pregătirea lecțiilor, și
competențelor (abilități) generale de vorbire în public într-un context cultural specific. O atenție specială
va fi oferită adolescenților/tinerilor și unei comunicări potrivite (adecvate) vârstei acestora. Cursul va
include un studiu despre practicarea comunicării adevărului biblic tinerilor și adolescenților, cu scopul
prezentării Evangheliei Domnului Isus Hristos pentru mântuire.
II. OBIECTIVELE CURSULUI
A.l ajuta pe student să se familiarizeze cu tehnicile necesare vorbirii în public, incluzând:
1) competențe de adresare în contextul studiului într-un grup de adolescenți sau tineri;
2) pregătirea unui mesaj specific tinerilor/ adolescenților (predică sau lecție);
3) identificarea a ceea ce este potrivit din punct de vedere cultural pentru tineri/adolescenți;
4) abilități de prezentare eficientă (susținere a unui mesaj).

III. MANUALE
Obligatoriu:
1. Bruce Wilkinson, Cele 7 legi ale învățării (Cluj-Napoca: Logos, 2003).

Lectură sugerată (pentru cunoscătorii de limbă engleză)

1. Davis, Ken. Secrets of Dynamic Communications. Zondervan Books


2. Hendricks, Howard. Teaching to Change Lives. Multnomah Books
3. Zuck, Roy. Teaching as Jesus Taught. Wipf & Stock, Publishers
4. Fields Robbins, Speaking to Teanagers
IV. CERINȚE ȘI EVALUARE:
Mai jos sunt prezentate cerințele acestui curs. Pentru promovarea cursului este necesară achitarea de toate
cerințele specificate.
1. Lectură și rezumat (25% din notă)
Scrie un rezumat de 5..10 pagini (minim 5 pagini / la 1,5 rânduri în Word, font Times New Roman,
caractere de 12) la volumul Cele 7 legi ale învățării. Acestă rezumat trebuie să arate înțelegerea voastră și
modul în care veți aplica principiile prezentate în carte. Se recomandă includerea unui sumar clar al
fiecărui capitol, pentru a demonstra parcurgerea integrală a materialului. Termen limită: 5 ianuarie 2017.

2. Temele periodice (25% din notă)


Vor fi câteva teme practice care trebuie parcurse în timpul unui semestru. Acestea sunt deja afișate pe
platforma Moodle.
3. Studiu biblic pentru tineri sau adolescenți în grupuri mici (25% din notă)
Informațiile necesare pentru conducerea unui grup mic de tineri/adolescenți vor fi puse la dispoziția
studenților într-o prezentare PPT sau într-un material PDF încărcat ulterior pe platforma Moodle. Fiecare
student va prezenta o fișă din care să reiasă pașii care ar trebui să fie parcurși în conducerea unui grup mic
de tineri, potrivit materialului încărcat pe platform Moodle.

4. O predică/lecție scrisă alcătuită special pentru tineri/adolescenți (25% din notă)


Informațiile necesare pentru realizarea unei predici/lecții pentru tineri/adolescenți vor fi puse la dispoziția
studenților într-o prezentare PPT sau un material PDF încărcat ulterior pe platforma Moodle. Fiecare
student va prezenta un material scris care să conțină toate aspectele/componentele necesare pregătirii și
prezentării unei predici specific adresată tinerilor/adolescenților, potrivit materialului încărcat pe platform
Moodle.

V. EXAMENUL
Deoarece cursul acesta este un curs practic, examenul este compus din cerința nr. 4.

Succes!