Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE

Citeşte textul 

:”Astfel eu, pierdut în noaptea unei vieţii de O, cum Rafael creat-a pe Madona dumnezeie,
poezie, Cu diadema-i de stele, cu surâsul blând, vergin,
Te-am văzut femeie stearpă, fără suflet, fără foc Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie,
Şi-am făcut din tine-un înger, blând ca ziua de Cu inima stearpă, rece şi cu suflet de venin!
magie,
Când în viaţa pustiită râde-o rază de noroc. Plângi, copilă? C-o privire umedă şi rugătoare
Poţi zdrobi şi frânge apostat-inima mea?
Ţi-am dat palidele raze ce-nconjoară cu magie La picioare-ţi cad şi-ţi caut în ochi negri-adânci ca
Fruntea îngerului-geniu, îngerului ideal, marea,
Din demon făcui o sântă, dintr-un chicot simfonie, Şi sărut a tale mâne, şi-i întreb de poţi ierta.
Din ochirile-ţi murdare ochiu-aurorei matinal. Şterge-ţi ochii, nu mai plânge!...A fost crudă-
....................................................................... nvinuirea

A fost crudă şi nedreaptă, făra reazem, fără fond.


Suflete! de-ai fi chiar demon, tu eşti sântă prin iubire,
Şi ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond.„

( M.Eminescu, Venere şi Madonă)


Cerinţe:

1.Argumentează că textul dat aparţine genului liric;


2.Venere şi Madonă este o poezie: filosofică, religioasă, de dragoste, de critică socială.
Argumentează-ţi opţiunea;
3.Rescrie din text 4 trăsături ale femeii.
4.Ce reproşuri îi adresează eu liric femeii? Explică !
5.Desparte în silabe următoarele cuvinte : demon, rugătoare, nedreaptă, murdare.
6.Transcrie din text două figuri de stil (diferite);

II. Construieşte enunţuri în care să întrebuinţezi neologismele: epocă, etern, computer,


hit, proces.

III.Compune un dialog de 7 replici in care un elev îi povesteşte altui elev o întâmplare


hazlie.

IV. Care sunt elementele situaţiei de comunicare din următorul dialog:


- Bună Radu, ce faci?
- Ce să fac Mariane, sunt acasă .
- Nu vrei să ieşi în oraş? E deja ora 18, eu mă pregăteam să mă întâlnesc cu Marius,
nu vii şi tu?
- Nu, nu pot mai am încă de învăţat la geografie.
- Păi, ce avem geografia mâine ?
- Da, ori ai uitat?
- Se pare că da. Si ce avem de pregătit?
- Lecţia despre Carpaţii Meridionali.