Sunteți pe pagina 1din 1

0 Partea teoretica: structurata astfel incat sa puna in valoare scopul si

obiectivele proiectului, problemele practice solutionate, perspectiva personala a


candidatului in abordarea temei, precum si utilitatea practic-aplicativa a
solutiilor gasite de candidat
0 Anexe: desene, schite, fotografii, rezultatele determinarilor de laborator,
descrierea experimentelor, fisele se observatie, prelucrari de date, statistici,
etc
0 Partea finala, cuprinz�nd:
? Concluzii asupra lucrarii
? Recomandari sau
? Contributia personala a candidatului la �ngrijirea pacientilor
TOTAL: minim 40 pagini
OGLINDA PAGINII:
v Pagina standard este de dimensiune A4 delimitata astfel:
? Marginile in partile de sus si jos: 2 cm
? Marginea din dreapta : 2 cm
? Marginea din stanga: 2,5-3 cm
? Capitolele �ncep totdeauna pe o pagina noua
? Lucrarea va fi imprimata la un r�nd si jumatate, �n scara 12, respect�nd
alineate si paragrafe, format normal/justified, font Times New Roman.
? Titlul subcapitolului va fi scris cu litere minuscule, caracterele av�nd
dimensiunea de 12/13.