Sunteți pe pagina 1din 1

inciuna este o afirmație care este contrazisă de către experiență, observație sau bun simț, care

este oferită de mincinos în mod premeditat sau spontan prin contorsionarea totală sau parțială a
faptelor și a adevărului sau prin argumentarea selectivă, dar aparent semnificativă, a faptelor. De
regulă, minciuna se consideră o acțiune intențională de declarare a unei stari modale
necomfirmabile sau imediat (ori ușor) confirmabilă, pentru a produce confuzie, a oferi false
speranțe, a determina o anume acțiune sau a crea o anume stare intelectivă, socială ori afectivă
care servește într-un fel sau altul mincinosului. Deși minciunile premeditate sunt cele care sunt
considerate a fi mult mai devastatoare și de neiertat, se pot totuși identifica și minciuni spontane,
nepremeditate, posibil determinate de lipsa de informare, de înțelegere corectă și/sau de
interpretarea greșită a informațiilor existente sau accesibile la un moment dat.
Privit dintr-o anumită perspectivă, se poate afirma că minciuna caracterizează personalitatea iar
adevărul realitatea, în sensul că personalitatea poate produce afirmații confirmabile sau
infirmabile cu privire la realitate, dar reflectarea realității în individ, care este un adevar, este o
distinctă transpunere a unei cantității purtătoare de informații care se metamorfozează "realitate"
cu o structură și fenomenalitate distinctă.
Astfel, se pot identifica diferite variante ale minciunii, precum ar fi

 Minciuna individuală cotidiană, produsă spre a genera convingeri, atitudini sau emoții
predeterminate, așteptate, în partenerii de acțiune sau de afectivitate;

 Minciuna individuală politică, orientată către schimbarea opiniei și convingerilor unui


individ sau a unei mulțimi de subiecți, cu obținerea posibilității de a manipula intențiile și
comportamentele altora în favoarea unui singur individ;

 Minciuna colectivă practicată de un grup sau de către o comunitate cu o anume poziție


socială și privilegii. Minciuna politică colectivă vizează păstratea statutului și privilegiilor de
catre o minoritate aflată în conflict de interese cu o majoritate defavorizată, lipsită de
privilegiile grupului;

 Minciuna economică, individuală sau colectivă, ascunde intenționat starea reală a unei
economii locale, regionale, statale sau globale din diferite motive.
Minciuna socială este acea afirmație sau ansamblu de afirmații care declară sau susțin existența
unor deosebiri de performanță și calitate umană între indivizi, grupuri de indivizi sau mari
colectivitati umane. Aceasta minciună de tip social (care poate fi adesea
orientată rasial sau cultural) caută să introducă diferențe de valoare între oameni sub raport
conceptual sau afectiv și să motiveze orice acțiuni discriminatorii aplicate și aplicabile celor
indezirabili.