Sunteți pe pagina 1din 3

BINE AI VENIT, VGZAHIU


 ACASA
 MENIU
 DECONECTARE

Raspunsuri - Test laborator ASC IVB - Arhitectura


sistemelor de calcul
Raspunsurile au fost salvate.
 Teste laborator - Arhitectura sistemelor de calcul
 
»
 Raspunsuri - Test laborator ASC IVB - Arhitectura sistemelor de calcul
L01a Testare procesoare
1. Care credeţi că ar trebui să fie diferenţele majore dintre o aplicaţie de
benchmarking multinucleu şi o aplicaţie de benchmarking destinată
arhitecturilor mononucleu?Diferentele majore ar trebui sa fie constituite pe
alogritmii de testare, care ar trebui sa fie optimizati pentru procesoare in
paralel, pe toate nucleele procesorului din statia de lucru. Astfel a fost
implementat, spre exemplu algoritmul High Performance Linpack, ca
varianta optimizata a algoritmului Linpack, pentru testarea
supercalculatoarelor.
L01b Testare magistrale
2. Să se compare două magistrale (la alegere) după numărul liniilor de
adresă. Comentariu. Din ce categorii fac parte magistralele alese, conform
celor 4 criterii de clasificare?Comparand in functie de numarul de linii de
adresa si de numarul de linii de date, cele doua magistrale ating aceeasi
performanta, cu un numar egal de 32 de linii de adresa si 32 de linii de date.
Frecventa de lucru difera, SBUS avand o frecventa de 25 MHz, iar Multibus II,
20 MHz. Dupa numarul de cicluri de date/clock, SBUS este mai performant
avand doua cicluri de date/clock, fata de Multibus II cu un ciclu de date/clock.
In concluzie, se poate spune ca magistrala SBUS este mai rapida decat
Multibus II.
L02a Mecanisme de prelucrare paralelă
3. Fie o prelucrare prin multiprogramare în cazul existenţei a 5 procese
paralele, ale căror etape de calcul au următoarele durate (exprimate în ms):
c1 = 7, c2 = 0, c3 = 5, c4 = 2, c5 = 8. Duratele etapelor de intrare sunt
egale cu 1 ms fiecare, iar ale celor de ieşire sunt egale cu 2 ms fiecare,
pentru toate procesele. Care este durata totală a execuţiei?Avand duratele c-
urilor si a etapelor de intrare si iesire, se va putea calcula astfel: in cazul
CPU, durata este c1 + c2 + c3 + c4 + c5 = 22, care impreuna cu i1 si o5 duc
la rezultatul 25, iar in cazul operatiilor I/O, suma dintre i1 + i2 + o1 + o3 +
o2 + i4 + o3 + i5 + o4 + o5 = 15.
L02b Multithreading şi performanţe
4. Fie un număr de p = 4 procesoare, cu timpii de execuţie secvenţiali sau
seriali (în ordine): 10, 8, 6, 4 [ms] şi timpul de execuţie paralel: TP = 16 [ms].
Calculaţi suprasarcina TO şi costul C.Costul, C = TP * p = 64 TO1 = p * TP -
TS1 = C - 10 = 54 ms TO2 = p * TP - TS2 = C - 8 = 56 ms TO3 = p * TP - TS3
= C - 6 = 58 ms TO4 = p * TP - TS4 = C - 4 = 60 ms
L03a Memoria RAM statică şi dinamică
5. Analizaţi comparativ memoriile DRAM sincrone şi asincrone pe două cazuri
particulare la alegere cu parametri numerici.Memoria sincrona nu necesita
semnal de ceas pentru sincronizarea cu unitatea master apelanta. Memoria
asincrona necesita un semnal de ceas pentru validarea semnalelor de
control. Memoriile DRAM asincrone sunt mai lente decat cele sincrone, dar
sunt mai ieftine si au un consum de energie mai mic.Prin implementarea
unei interfete sincrone se elimina perioadele de asteptare ale procesorului.
Un alt avantaj al interfetei sincrone este faptul ca ceasul este singurul
semnal de sincronizare care trebuie furnizat memoriei DRAM.
L03b Memoria cache
6. Care este cazul particular în care maparea asociativă pe seturi se reduce
la maparea directă? Explicaţi pe un exemplu concret cu valori
numerice.Maparea asociativa pe seturi se reduce la maparea directa pentru I
= L si J = 1. Maparea asociativa pe seturi se reduce la maparea asociativa
pentru: I = 1 si J = L.
L04a Tranzacţii I/O
7. Daţi exemple de utilizări tipice ale unui transfer DMA.DMA-ul ofera
abilitatea perifericelor sa acceseze memoria principala fara interventia
procesorului. Exemple tipice de periferice care au nevoie de accesul la
memoria principala sunt: placa de sunet, floppy-disk-ul, HDD-ul, etc.
L04b Transmisiuni seriale
8. Ştiind că echivalentul în binar al caracterului R este 1000110, cum va
arăta cadrul de biţi format după adăugarea biţilor de start, paritate şi stop?
Se adauga bitul de start (0), de paritate, si de stop (1): 00100101011
L05a Magistrale sincrone şi asincrone
9. Cum influenţează schimbarea tipului particular al cipului de memorie
asupra vitezei de lucru a magistralei sincrone? Daţi un exemplu.Utilizarea
unor memorii de viteza mai mare nu implica in mod obligatoriu reducerea
duratei unei operatii de citire/scriere, intrucat viteza operatiilor este
determinata de frecventa ceasului magistralei. In concluzie, pentru a conecta
in mod optim un ansamblu de circuite la magistrala este preferata
arhitectura asincrona.
L05b Arbitrajul magistralei
10. Fie 4 dispozitive master, notate de la 0 la 3 începând din stânga, care
solicită accesul la magistrală la momentele de timp şi cu duratele de transfer
următoare: disp.0: t0 = 4, d0 = 2; disp.1: t1 = 1, d1 = 1; disp.2: t2 = 1, d2 =
5; disp.3: t3 = 0, d3 = 3. Să se detalieze modul de ocupare a magistralei
pentru fiecare dispozitiv în parte, dacă se foloseşte algoritmul de arbitrare cu
priorităţi statice.Avem perifericul 0 cu prioritate 3, prioritaeta scazand pe
masura cresterii numarului dispozitivulu. La momentul de inceput 0,
perifericul activ este 0, apoi la momentul de inceput 3, perifericul activ este
1, la momentul de inceput 5, perifericul activ este 2, iar apoi la momentul 11
vom avea activ perifericul 3. Se observa ca prioritatea este proportionala de
la stanga la dreapta.
L06a Maşina microprogramată MIC-1
11. Care este rolul registrului MPC? Daţi un exemplu de utilizare a
acestuia.MPC - Micro Program Counter MPC este folosit in general pentru a
incarca registrul MIR cu urmatoarea microinstructiune. In orice caz, MPC
poate lua doar doua valori posibile: + valoarea lui NEXT_ADDRESS +
valoarea lui NEXT_ADDRESS, cu aplicarea functiei SAU intre MSB si 1.
L06b Memoria virtuală
12. Un sistem de memorie are 16 pagini virtuale şi 4 pagini fizice. Iniţial,
memoria fizică este goală. Un program accesează paginile virtuale în
ordinea: 1, 6, 11, 4, 1, 3, 14, 8, 2, 6, 13, 1. Care sunt adresările de memorie
care provoacă erori de pagină, dacă înlocuirea paginilor se face cu algoritmul
NRU?Fault page este de 11, singura data cand aceasta nu creste este la al 5-
lea pas deoarece 1 se afla deja in memorie si nu trebuie adus, daca nu ar fi
fost 1 pe a 5-a valoare in sir, atunci ar mai fi fost un fault page.

Aplicatie realizata de catre Mihai Ureche in 2015 sub indrumarea Conf. dr.


ing. Radu Radescu
© Easy-Learning 2019