Sunteți pe pagina 1din 5

PERIOSTITA ACUTĂ

PURULENTA LA COPII
PROTOCOL CLINIC NAȚIONAL

CHIȘINAU 2016
ABREVIERILE FOLOSITE IN PROTOCOL

PREFAȚĂ

A. PARTEA INTRODUCTIVA

A.1.Diagnosticul: Periostita acută purulentă la copii

Exemple de diagnostic:

1. Periostită acuta purulentă a maxilarului superior


2. Periostită acuta purulentă a maxilarului inferior
3. Periostita acută purulentă a dinților deciduali
4. Periostită acută purulentă a dințilot permanenți

A.2.Codul bolii: K10.2

A.3.Utilizatorii:

 oficiile medicilor de familie (medici de familie şi asistentele medicale de familie);


 centrele de sănătate (medici de familie);
 instituţiile/secţiile consultative (stomatolog, chirurg stomatolog);
 secțiile de pediatrie din spitalele raionale, municipale (pediatri);
 secțiile de chirurgie din spitalele raionale (chirurgi stomatologi);
 secţia de chirurgie oro-ma1ilo-facială pediatrică a IMSP SCRC “E. Coţaga”

Notă: Protocolul, la necesitate, poate fi utilizat şi de alţi specialişti.

A.4. Scopul protocolului:

1. A spori nivelul informațional cu privire la măsurile profilactice în prevenirea PAP.


2. A spori eficacitatea tratamentului pacienţilor cu PAP, prin acordarea primelor îngrijiri medicale.
3. A reduce numărul de complicaţiiîn urma PAP.
4. A contribui ca întreaga conduită terapeutică și chirurgicală să respecte cerințele de refacere morfologică,
funcțională, estetică și psihică prin aplicarea metodelor contemporane de tratament.
5. A contribui la recuperarea precoce a copiilor care au suportat PAP.
6. Diagnosticul corect precoce al procesului patologic;
7. Alegerea planului de tratament ( chirurgical, conservativ sau combinat);
8. Alegerea locului în care se va acorda asistența medicală (ambulator sau staționar);
9. Alegerea modului de anestezie, volumului manoperelor chirurgicale, curs rațional de tratament;
A.5. Data elaborării protocolului: 2016

A.6. Data următoarei revizuiri: 2018

A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la
elaborarea protocolului

Numele, prenumele Funcția deținută


Ciupac Sergiu asistent universitar, catedra chirurgie OMF pediatrică, Pedodonție și Ortodonție, IP
USMF “N. Testemiţanu”
Lupan Ion d.h.ş.m., profesor universitar, şef catedră chirurgie OMF pediatrică, pedodonție și
ortodonție, IP USMF ”N. Testemiţanu”

Protocolul a fost discutat, aprobat şi contrasemnat

Denumirea instituției Persoana respomsabilă - semnatura


Catedră chirurgie OMF pediatrică, pedodonție și ortodonție, IP
USMF ”N. Testemiţanu”
Comisia ştiinţifico-metodică republicană de profil “Stomatologie”
Catedra medicină de familie
Consiliul de experți al MS
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate
Compania Națională de Asigurări în Medicină

A.8. Definiţiile folosite în document

Periostita odontogenă (abcesul vestibular) este o afecțiune inflamatorie a periostului, cauzată de infecţiile
ţesuturilor dentare şi parodontale. La copii, periostitele acute odontogene pot evolua ca formă nozologică sau ca
simptom în unele forme clinice: pulpita acută purulentă, chisturile purulente odontogene, în osteomielitele acute
odontogene. Abcesul vestibular este forma cea mai frecventă a infecţiilor de origine dentară sau parodontală la copii
(50%).

A.9. Informaţie epidemiologică

Etiologia periostitelor, de regulă, sunt de origine dentară cu flora microbiană caracteristică gangrenei pulpare și
cea existentă în cavitatea bucală. Examenul microbiologic a depistat asocierea microorganismelor: stafilococi (alb și
auriu, 66%) şi β-streptococi (32%), enterococi, asocieri fuzospirilare, asocieri fuzospirilare, anaerobi (Clostridium
perfringens, oedematiens), în unele cazuri microorganismele grampozitive şi gramnegative (2%).

Periostitele se întîlnesc la copiii de toate vîrstele, dar cu o frecvenţă mai mică la cei pînă la 3 ani. La 3‒7 ani,
periostitele sunt cauzate de molarii doi primari (49%), premolari – (30%), primul molar permanent (l4%), incisivii de
lapte (4%), canini (3%). Numărul cazurilor de periostită crește la vîrstele de 7‒15 ani, în timpul schimbului fiziologic
dentar activ. În această perioadă de vîrstă, majoritatea periostitelor sunt provocate de leziunile dento-parodontale ale
primilor molari permanenţi (66%), mai rar ‒ molarii primari (l6%); premolari 6%, canini de lapte (3%), foarte rar ‒ de
molarii doi permanenţi, incisivii, premolarii (9%).
B. PARTEA GENERALĂ

B.1 Nivel de asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească

Descriere Motive Pași


(măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare)
I II III
1. Diagnosticul
1.1. Examenul clinic Diagnosticarea de urgenţă a TOMF Obligatoriu:
permite acordarea rapidă comple1ă a  anamneza
ajutorului medical ce contribuie la  examenul obiectiv general
reducerea considerabilă a complicaţiilor.  examenul local cu determinarea
gravităţii și a determinării dintelui
cauza
2. Tratamentul
2.1.Tratamentul de Administrarea precoce complexă a Obligatoriu:
urgenţă la etapa tratamentului de urgenţă local  Calmarea durerilor
prespitalicească  Drenarea transdentara a dintelui cauză

2.2. Transportarea Monitorizarea şi transportarea Obligatoriu:


pacientului cu PAP în pacientului în staţionarul de profil.  Evacuarea stării generale a copilului
secţiile specializate a
spitalelor raionale,
municipale sau
republicane.
B.2. Nivelul de asistență medicală primară (medicii de familie)

Descriere Motive Pași


(măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare)
I II III
1. Profilaxia
1.1. Profilaxia primară a  Asanarea cavității bucale Acordarea informaţiei “Educaţiei pentru
PAPC  Reducerea riscului de periostite sănătate” în rîndurile populaţiei (părinţi,
se va face în baza lecțiilor de pedagogi, educători etc)
“Educaţie pentru sănătat” în
colectivele școlare de către
medicii de familie sau
asistentele medicale ale
medicului de familie.
2. Diagnosticul
 Diagnosticul precoce a Obligatoriu:
traumatismelor asociate și PAP  Anamneza, timpul cînd au
cu. început durerile dentare.
 · Determinarea grupului de  Examenul obiectiv al regiunii
sănătate a coplului cu scop de a capului, gîtului.
prognoza complicațiile generale  Aprecierea gradului de
și locale afectare a organelor și
sistemelor .
Recomandabil:
 Estimarea indicaţiilor pentru consultul
altor specialişti: pediatru, stomatolog,
ORL.