Sunteți pe pagina 1din 1

1. Impozitul pe profit reprezintă regula în 1.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor


materia impunerii persoanelor juridice și reprezintă excepția
unor asocieri fără personalitate juridică
2. Sediul materiei: art. 13- 46 C. fisc 2. Sediul materiei: 47-57 C. fisc.
3. Persoanele impozabile: Persoanele 3. Persoane impozabile:
juridice de drept privat: persoanele -Microîntreprinderea este o persoană
juridice cu scop lucrativ (societăți) și juridică constituită și înregistrată conform
persoanele juridice fără scop lucrativ legislației române, cu sediul în România
( asociații, fundații, partide politice) -societățile nou înființate
4. Baza impozabilă: rezultatul fiscal se 4. Baza impozabilă: este constituită din
calculează ca diferență între veniturile și veniturile din orice sursă din care se scad
cheltuielile înregistrate conform veniturile aferente costurilor stocurilor
reglementărilor contabile aplicabile, din de produse
care se scad veniturile neimpozabile și
deducerile fiscale și la care se adaugă
cheltuielile deductibile
5. Cheltuielile cu impozit pe profit se Singura cheltuială efectiv deductibilă sunt casele
stabilesc ca parte din profit de marcat
6. Pentru trimestrele I-III, declararea și plata Calculul și plata impozitului se efectuează
impozitului pe profit se efectuează trimestrial până la data de 25 inclusiv a lunii
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a următoare trimestrului pentru care se calculează
primei luni următoare încheierii impozitul
trimestrului
Pentru trimestrul IV, definitivarea și plata
impozitului pe profit aferent anului fiscal
respectiv se efectuează până la data de
25 martie a anului următor
7. Pentru bunurile cu durată de exploatare Microîntreprinderile sunt obligate să țină
deducerea se face în sistem de evidența amortizării fiscale.
amortizare fiscală
8. Regulile contabile sunt mai riguroase Microîntreprinderile sunt avantajate în ceea ce
privește ținerea evidențelor contabile- nu mai
este nevoie să țină evidențe contabile și să judece
atât de riguros deductibilitatea unor cheltuili
9. Cota de impunere 16 % Cota de impunere 1% sau 3%(dacă nu are
salariați)
10. Odată aleasă această opțiune (impozit pe Dacă o microîntreprindere realizează venituri mai
profit) nu se mai poate face trecerea pe mari de 100.000 euro aceasta datorează impozit
microîntreprindere pe profit