Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA LUCRĂRII SCRISE SEMESTRIALE/ SIMULĂRII

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- CLASA A VIII-A

Structura simulării Evaluării Naționale pentru anul şcolar 2019-2020( semestrul I) pentru
clasele a VIII-a constă într-o machetă cu două componente, folosind ca suport un text literar
(Ion Minulescu, Cântec de drum), respectiv un text nonliterar(„Orchestra Română de Tineret. O
poveste de success pentru present și viitor”, în Caiet Program la Oamenii Timpului, Ediția a III-
a,2016, Ro+), pe baza cărora se formulează itemi obiectivi şi/sau semiobiectivi cu răspuns scurt
si cu răspuns elaborat, referitori la receptarea textelor și verificarea cunoștințelor de fonetică,
lexic, ortografie si punctuaţie, morfologie și sintaxă, și doi itemi subiectivi, care presupun
redactarea unor compuneri. De altfel, este respectată structura subiectelor propuse pentru
Evaluarea Națională.
În contextul acestei evaluări, cu rol deopotrivă diagnostic si prognostic, s-au avut în vedere
competenţele fundamentale vizate de această disciplină, iar atenţia se concentrează asupra
îmbinării echilibrate a proceselor de receptare si a proceselor de producere a mesajului. Se au în
vedere competenţele specifice din programa aferentă Evaluării Naționale, parcurse până la acest
moment. În acest fel, se pot identifica acele cunoştinţe, abilităţi/ deprinderi care stau la baza
anticipării performanţelor elevilor la Evaluarea Națională si, mai ales, se va facilita proiectarea
activităţilor didactice prin corelare cu situaţia reală a elevilor, prin trasee particularizate, cu
caracter remedial sau stimulativ.
Obiective cognitive urmărite:
I.A. 1. Stabilirea sinonimelor unor cuvinte date;
2. Explicarea rolului cratimei într-o secvență dată;
3. Transcrierea unor grupuri de sunete diferite;
4. Explicarea modului de formare a unor cuvinte;
5. Transcrierea unor figure de stil diferite;
6. Precizarea unor elemente de versificație;
B. Redactarea unei compuneri de exprimare a opiniei;
II.A. 1-2. Identificarea unor informații relevante pentru înțelegerea textului nonliterar;
3. Identificarea diatezei și modului unor verbe;
4. Precizarea funcției sintactice și a valorii morfologice a unor cuvinte;
5. Realizarea expansiunii unei părți de propoziție din text;
6. Construirea unei fraze îndeplinind anumite condiții;
B. Redactarea unei compuneri imaginative.

Analizând lucrările elevilor, am constatat:

Cei 19 elevi ai clasei a VIII-a B au obținut următoarele note:

Procentaj medii
Sub 5 5 – 5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
peste 5,00

8 3 3 4 1 - - 57,89%
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ/ SIMULARE
LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- CLASA A VIII-A B
20 noiembrie 2019
REZULTATE OBȚINUTE
Nr. crt. Numele și prenumele Nota obținută Nota rotunjită
1. ANDONE ADELIN 4,70( patru 70%) 5(cinci)
2. BADIU GABRIEL 6, 40(șase 40%) 6( șase)
3. BODORIN ERIC 5, 50( cinci 50%) 9(șase)
4. BOURCEANU BEATRICE 7, 80(șapte 80%) 8(opt)
5. DRAGOMIR BIANCA 7, 20( șapte 20%) 7 ( șapte)
6. FERARU CLAUDIA 8, 60( opt 60%) 9(nouă)
7. FILIP CRISTINA 4, 90( patru 90%) 5(cinci)
8. GRAMA DENISA 5, 70( cinci 70%) 6( șase)
9. HUHU ANDREEA 6, 70( nouă 60%) 7( șapte)
10. LAZĂR FLORIN 3, 60( trei 60%) 4( patru)
11. NĂSTASE CRISTIAN 4,00( patru) 4( patru)
12. PATRICHI NICOLETA 1, 80( nouă) 2( doi)
13. PETCU IONUȚ 7, 10( șapte 10%) 7(șapte)
14. POROȘNICU RADU 4, 50( patru 50%) 5(cinci)
15. RADU VALENTINA 5, 60( cinci 60%) 6(șase)
16. SIMION VLAD 4, 00( patru) 4( patru)
17. TĂNASĂ VALENTIN 7, 80(șapte 80%) 8(opt)
18. TOMESCU ANDRA 4, 10(patru 10%) 4(patru)
19. TUDORIE ALEXANDRA 6, 00( șase) 6( șase)

Media clasei: 5, 73( cinci 73%) Prof. Antofi Marian


Cei 28 elevi ai clasei a VIII-a A au obținut următoarele note:
Procentaj medii
Sub 5 5 – 5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
peste 5,00
1 5 5 1 12 4 -

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ/ SIMULARE


LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- CLASA A VIII-A A
20 noiembrie 2019
REZULTATE OBȚINUTE
Nr. crt. Numele și prenumele Nota obținută Nota rotunjită
1. AVĂDĂNII LORENA 8,10(opt 10%) 8( opt)
2. BREAZ ANA-MARIA 8,00(opt) 8(opt)
3. BUTCARU ROBERT 5,80(cinci 80%) 6(șase)
4. CACIUC CRISTINA 8,00(opt) 8( opt)
5. CIOBOTĂRAȘU IONUȚ 6,30(șase 30%)) 6(șase)
6. CÎRJANU GABRIELA 8,20(opt 20%) 8( opt)
7. COMĂNESCU ALEXANDRA 9, 10( nouă 10%) 9(nouă)
8. CRISTEA ȘTEFAN 5,60( cinci 60%) 6(șase)
9. CUCU MARIO 4,70( patru 70%) 5(cinci)
10. DOCUZ ANDREI 5,90(cinci 90%) 6(șase)
11. FOCȘA ANGELO 5,10( cinci 10%) 5(cinci)
12. FRUMUZACHE NICU 5,60( cinci 60%) 6(șase)
13. GHERMAN MARIO 8,10(opt 10%) 8( opt)
14. GOLIANU ȘTEFAN 8,10(opt 10%) 8( opt)
15. IONESCU RAUL 7,00(șapte) 7(șapte)
16. IVAȘCU ANDREEA 8,20(opt 20%) 8( opt)
17. LEPĂDATU OANA 5,40( cinci 40%) 5(cinci)
18. LUPEA ROXANA 8,50(opt 50%) 9(nouă)
19. MÎNDRU SERGIU 5,30( cinci 30%) 5(cinci)
20. OPREA GABRIEL 2,50(doi 50%) 3(trei)
21. PÎRVU ANDREI 7,50(șapte 50%) 8( opt)
22. TUDOSE BIANCA 8,60(opt 60%) 9(nouă)
23. TUDOSE DANIEL 7,60(șapte 60%) 8(opt)
24. ȚURCANU MARIUS 7,90(șapte 90%) 8( opt)
25. UNGUREANU ALECSIA 8, 20(opt 20%) 8( opt)
26. UNGUREANU IOSIF 5,10( cinci 10%) 5(cinci)
27. VINTILĂ ANDREEA 8,20(opt 20%) 8( opt)
28. ZOREA MARIA 8,90(opt 90%) 9(nouă)

Media clasei: 6, 98( șase 98%) Prof. Gaiu Florentina