Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Direcția ID / IFR


Program de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar  
Anul III – ID-IFR, 2019 - 2020

STUDENT:TUDOR (ALBU) ALINA LILIANA

DIDACTICA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE CIVICĂ

Prof. Niculina ILARION


TEMATICA PORTOFOLIU DIDACTICA DOMENIULUI OM SI
SOCIETATE

(INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR)


PROFESOR NICULINA ILARION

1. Modalități de formare a deprinderilor civice - ESEU (maximum 4 pagini);


OBLIGATORIU să conțină 2,3,4 joculețe prin care să transmiteţi conţinuturile prevăzute în programa de educaţie civică;
2. Proiect didactic pe o temă privind conținuturile învățării din programa școlară.
Modalități de formare a deprinderilor civice

Conform Dicționarului Explicativ al limbii romane civic înseamnă „care aparține cetățenilor, privitor la cetățeni; cetățenesc” și
provine din limba latina – civicus (civism însemnând cetățeni). Asadar se naste intrebarea :de ce este necesar sa fim educați ca și
cetățeni? Putem noi școlarii, atât de mici, sa fim considerarăți cetățeni?
Educația prin și pentru democrație este un proces complex și de lungă durată. Școlarul mic este implicat în viața socială prin
apartenența sa la familie, la grupurile de prieteni și de învățare, dar și prin relațiile specifice pe care el le poate stabili cu diverse
instituții și organizații din comunitatea în care trăiește (de exemplu școala, primăria, biserica, diferite organizații nonguvernamentale
etc.). De aceea, procesul de socializare poate și trebuie să înceapă de timpuriu.
Studiind aceasta disciplina elevii vor cunoaște drepturile și libertățile fundamentale ale copiilor și persoanelor, precum și ce
înseamnă sa fim toleranți și sa manifestam un comportament civilizat care sa integreze aceste valori în relațiile cu ceilalți.
De asemenea ei se vor familiariza cu noțiuni și date concrete despre societate precum și ce înseamnă moralitatea și cum se pot
raporta ei critic la acestea, favorizând dezvoltarea aptitudinilor și comportamentelor democratice.
Formarea atitudinilor și comportamentelor democratice, în special în ceea ce privește comunicarea sociala, trebuie și poate sa
înceapă de la vârste mici, astfel încât deprinderi pozitive sa fie exersate în contexte diferite și consolidate în timp. A ști sa-i asculți pe
alții, a ști sa-ti exprimi ideile/opiniile personale în mod argumentat, a participa la dialog în mod decent, a face fata conflictelor și a le
găsi acestora o rezolvare constructivă nu sunt lucruri ușor de învățat. Competentele de acest gen au nevoie de o formare sistematica, în
timp, care sa permită actualizarea lor flexibila, în funcție de situație.
Este important de menționat caracteristica importanta a acestei materii – interdisciplinaritate. Aceasta caracteristica necesita o
buna pregătire a cadrului didactic, astfel încât sa poată evita moralizarea ieftina precum și inocularea de valori și norme morale.
Învățătoarea/învățătorul îl poate ajuta pe elev sa descopere judecata morala în concordanta cu societatea din care face parte.
Obiectivele principale ale educației civice ca și disciplina în învățământul primar sunt:
 formarea la elevi a competentelor și atitudinilor solicitate de exercitarea cetățeniei într-o societate democratica, precum
competentele de comunicare, de participare sociala și atitudinea toleranta;
 cunoașterea de către elevi a valorilor și practicilor democratice de baza;
 cunoașterea drepturilor copilului și a instituțiilor/organizațiilor implicate în respectarea acestora;
 dezvoltarea capacitații de a face deosebirea, în raport cu un anumit context, între "bine și rău", între “practici democratice" și
"practici nedemocratice", pornind chiar de la activitățile de educație civica realizate în clasa.
Aceste obiective se împletesc cu interdisciplinaritatea și se conturează conținuturile educației morale: în spiritul valorilor
socio-umaniste, a relațiilor interumane, în spiritul valorilor patriotice, a conduitei cooperante și coparticipative, a valorilor conduitei
disciplinate și a atitudinii proactive.
Cum poate însă învățătoare/învățătorul la clasa sa le trezească și modeleze spiritul civic elevilor?
Programa școlară a disciplinei Educație civică are ca finalitate integrarea elevilor în comunitate, realizată prin:
- alfabetizarea moral-civică a copiilor;
- dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți;
- valorificarea experienței specifice vârstei, prin accentuarea dimensiunilor afectivatitudinale asociate celei cognitive;
- inițierea elevilor în practicarea unui comportament moral-civic într-o societate democratică – un comportament activ, liber,
responsabil, tolerant, deschis, comunicativ, reflexiv,autoevaluativ.
În acord cu finalitatea urmărită prin studiul acestei discipline, învățarea vizează interiorizarea unor norme de conduită,
manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic pornind de la contextele firești de viață și de la grupurile din care fac parte
elevii la această vârstă.
Cadrele didactice pot utiliza diferite tipuri de strategii didactice, precum:
a) strategii inductive bazate pe utilizarea exemplelor - din povești, fabule, desene animate sau din viața reală - pentru
identificarea și recunoașterea trăsăturilor persoanei, a grupurilor mici din care elevii fac parte; exemplele pot fi utilizate și pentru
identificarea unor norme morale, a unor situații de respectare/încălcare a unor reguli și norme, a rolului normei morale ca model de
acțiune;
b) strategii analogice care utilizează modele - din povești sau din experiența proprie - pentru caracterizarea persoanei, a
grupurilor din care fac parte elevii, pentru analizarea regulilor și a relațiilor din cadrul grupului;
c) strategii euristice bazate, de exemplu, pe: descoperire, dialog euristic, problematizare, pentru explorarea grupurilor mici;
realizarea unor povestiri, dramatizări privind aplicarea unor reguli simple de conduită în familie, în grupul de joacă, în grupul de
învățare; realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale localității, țării, ale spațiului european.
La aceasta varsta valoarea formativă a strategiilor didactice utilizate în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina
Educație civică poate fi sporită de cadrul didactic prin valorificarea efectelor benefice ale conduitei ludice, jocul reprezentând o
componentă esențială a activităților de învățare.
Jocuri și scenarii posibile pentru ora de educație civica:

„PLASA PRIETENIEI”
SCOP: optimizarea deprinderilor de relaționare interpersonală
Materiale: un ghem de sfoară (de preferat mai groasă).
Etape ale activității:
- li se cere elevilor să formeze un cerc;
- cadrul didactic prinde capătul sforii de degetul arătător de la mâna sa dreapta, ia ghemul în desfășurare, îl aruncă unuia dintre
elevi și îl roagă să se prezinte cu numele mic și să spună care crede el că este cea mai importantă trăsătură (calitate) a sa;
- acesta se prezintă, apoi își înfășoară sfoara în jurul degetului său arătător de la mâna dreaptă și derulează ghemul spre un alt
coleg ales de el, cu aceeași rugăminte;
- pânza sau plasa prieteniei se ,,țese”, astfel ghemul trece de la un participant la altul, formând o rețea ce-i va lega pe toți;
- ghemul derulat ajunge din nou la cadrul didactic, după ce fiecare s-a prezentat în mod personal și special și toți elevii sunt
prinși în “pânza prieteniei”
Jocul continuă și sfoara se reașază pe ghem făcând cale întoarsă: fiecare elev adresează celui care-i urmează un compliment
privind trăsătura ce îi place / admiră cel mai mult la el.

„PETALELE AMESTECATE”
CONȚINUTUL JOCULUI: Elevii sunt împărțiți în 4 grupe, fiecare grupă primește un plic cu petale de floare pe care sunt scrise
cuvinte. Ei trebuie să ordoneze petalele în așa fel încât să obțină un proverb/enunț logic referitor la cele două trăsături morale învățate,
respectiv minciuna și sinceritatea. Apoi vor lipi petalele, alegând mijlocul florii potrivit proverbului descoperit. Fiecare echipă va
prezenta floarea obținută, citind proverbul de pe petale.
Scopul:
- să lucreze împreună;
- să fie ordonați și atenți;
- să respecte timpul dat
EVALUAREA:- se vor face aprecieri verbale referitoare la modul de lucru
- va fi evidențiată grupa care a terminat prima
Proverbele:
Minciuna are picioare scurte.
Mincinosul când spune adevărul se-îmbolnăvește.
Greseala recunoscuta este pe jumatate iertata.
Cinstea nu se cumpără, nici nu se vinde.

"SPUNE ADEVĂRUL ! "


Acest joc urmărește viteza de reacție a copiilor și promptitudinea cu care aceștia pot face fată unor întâmplări, fapte nu tocmai
bune, educarea în spiritul adevărului. Sarcina didactică: să găsească replici cu care să se înlăture neadevărul pe care-1 cuprind frazele
celui ce inventează așa zisele “minciuni”.
Material didactic: ilustrații stimul, texte, ghicitori care pot constitui puncte de plecare în elaborarea unor idei nu tocmai
adevărate. Desfășurarea jocului: Colectivul de copii este împărțit în două grupe. Sunt invitați în fata clasei doi reprezentanți. Unul
dintre ei are sarcina să povestească ceva în care să strecoare multe “minciuni” sau lucruri nu tocmai frumoase, politicoase.
Cel de-al doilea trebuie să fie foarte-atent și să-și oprească colegul din povestit ori de câte ori sesizează ceva și în același timp,
să găsească o soluție prin care se poate înlătura minciuna.

„CANDELA APRECIERILOR”
SCOP: descoperirea imaginii pe care o au colegii despre ei
Materiale:
- o candelă sau o lumânare;
- o cutie de chibrituri.
Etape ale activității
- elevii formează un cerc;
- cadrul didactic tine în mână lumânarea sau candela aprinsă și împărtășește grupului ce anume apreciază la un anumit membru, fără să
specifice despre cine este vorba.
Apoi oferă lumânarea persoanei pe care tocmai a apreciat-o;
acea persoană, la rândul ei, își împărtășește aprecierea fată de altcineva din grup, fără să specifice numele colegului, după care
înmânează lumânarea celui apreciat;
- candela aprecierilor trece astfel de la un elev la altul
se continuă până ce fiecare elev a primit și oferit candela de cel puțin două ori;
Recomandare:
-cadrul didactic este atent să aprecieze el copiii care riscă să rămână neapreciați.
PROIECT DIDACTIC
CLASA : a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Educație civică
UNITATEA : Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
SUBIECTUL LECŢIEI: *Respect – lipsă de respect*
TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă
SCOPURI: Formarea unei atitudini pozitive şi respect faţă de cei din jur;

COMPETENTE SPECIFICE:
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană;

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să definească valoarea morală „respect” ;
O2 - să explice înţelesul expresiei „lipsă de respect”
O3 - să răspundă corect la întrebările legate de textul citit;
O4 - să identifice persoanele faţă de care trebuie să manifeste respect;
O5 - să recunoască formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei înşişi.
STRATEGIA DIDACTICA:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
 Sistemul metodologic: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic , cercul
complimentelor.
 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în perechi, în grup.

RESURSE:
 Umane: 21 elevi;
Materiale: calculator, videoproiector, film PPT, tabla, , fișe, bilețele,caiet, manual,
Spațiale: sala de clasă;

 Temporale: 45 minute;
 Bibliografice:
Programa școlară pentru disciplina Educație civică (clasa a III-a – a IV-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr.
5003/02.12.2014;
Manualul Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Educație civică, clasa a IV-a, , Ed. Aramis, AROBS,Transilvania Software;

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


MOMENTELE OB/ CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI
1.Moment . Se creează condiţiile optime pentru buna Instructajul Materiale Frontal Observarea
organizatoric desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu verbal necesare Individual comportament
1 min educaţional, materiale didactice, climat activităţii ului elevilor
psihoafectiv). Conversaţia

2.Verificarea . Se verifică tema scrisă prin citirea de către


temei şi a elevi a acesteia apoi se verifică cunoștințele Explicaţia Planşă Frontal
cunostintelor dobândite în lecția anterioară plecând de la
anterioare proverbul: „O vorbă rea rănește mai mult
decât sabia ascuțită.”(citatul va fi scris pe o Flipchart
5 min planșă).

Planșa este afișată pe flipchart și se discută


mesajul scris.

Se pun întrebări cu privire la lecția ,,Bunătate și


răutate” Conversaţia
 Ce înseamnă a fi bun? Dar rău?
 Cum se demonstrează
bunătatea/răutatea?

Se citeste poezia „Salutul” de Aurora Luchian:


3.Captarea Lectura Poezia Frontal Observarea
Dimineaţa când eu plec,
atenţiei Iată-n uşă mă opresc, învăţătoarei „Salutul” de sistematică
2 min. Şi salut, cald, cu plăcere: Aurora
-V-am pupat! La revedere!
Luchian
Dar la prânz mă-ntorc acasă,
Mulţumită, bucuroasă!
Şi-o salut frumos pe buna:
-Buni-am venit! Sărut-mâna!

Ziua iar s-a isprăvit!


De la joacă am venit;
Soarele coboară "scara",
Şi salut cu: Bună seara! (Anexa 1)

Prin întrebări successive, conduc elevii să


descopere titlul lecției ,,RESPECTUL ȘI
LIPSA DE RESPECT,,.
Conversaţia
- Ce face fetiţa din poezie?(…salută)
- Când salută ea? (…dimineaţa, la prânz şi
seara.)
- Cum este ea în acest caz? (…o fetiţă
respectuoasă.)

4.Anunţarea Se anunţă tema activității si obiectivele Explicaţia Tabla Frontal Observarea


temei urmărite într-o manieră accesibilă elevilor. Caietul sistematică
3 min. Se scrie pe tablă și pe caiete
titlul: ,,Respectul - lipsa de respect”
5. Dirijarea  Indiferent ce facem, transmitem respect
învăţării celor din jurul nostru și simțim respect din Explicația Frontal Observarea
partea lor. sistematică
20min
 Elevii vor observa imaginile din Manual
manual și vor spune ce cred ei că înseamnă
cuvântul „respect”, apoi li se dă explicaţia din
O1 DEX. Observația
Respect = atitudine sau sentiment de stimă,
de considerație sau de prețuire deosebită
față de cineva sau de ceva. (Slide 2)
Manual
 Se citește textul Învățătorul nostru după
Edmondo de Amicis
 Elevii discută despre cele citite. Conversația Frontal Aprecierea
Ce părere ai despre comportamentul băiatului Problematizarea răspunsurilor
O3
în timpul orei? elevilor
Ce semnifică gestul elevului față de învățător? Frontal
Cum și-a corectat acesta comportamentul? Conversația
O1
Ce înțelegeți prin expresia: Vom fi ca o
familie?
Respectul înseamnă să iei în considerare Observația
nevoile, ideile, dorințele și preferințele
cuiva Respect = stimă, cinste, prietenie, Exercitiul
O2 preţuire
Se notează definiţia la tablă. Problematizarea
 Exerciţiu: Bifează pătrățelele din
dreptul enunțurilor ce ne indică un Fisa Frontal Observare
comportament de respect. (Anexa 2) sistematică
Elevii primesc câte o fişă (Anexa 3) care
cuprinde următoarele citate :
„În căminul familiei, tinerii să respecte pe
O3
părinţii lor, în afară de cămin pe toată lumea,
în singurătate pe ei înşişi .“
Aprecieri
„Adu-ţi aminte de mama ta şi de tatăl tău când verbale
şezi în mijlocul oamenilor. “

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-


ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi.“

„Dascălul este părintele meu de suflet.“

„Scoateţi respectul din prietenie şi îi veţi lua


cea mai frumoasă podoabă.“

Pe baza citatelor/proverbelor şi a discuţiilor,


elevii identifică persoanele faţă de care trebuie
să se comporte cu respect: părinţii, dascălii,
O4 prietenii, vecinii, persoanele vârstnice etc.si
completează Anexa 4 cu aceste persoane . Explicația

 Se discută despre modul în care putem


depăși momentele când nu suntem respectați. -
Ce putem face atunci când nu suntem Frontal
respectați? Evaluarea
 Se explică elevilor că Orice persoană globală
trebuie să-i respecte pe cei din jur şi să se Conversația
străduiască să câştige respectul celorlalţi.
Respectul înseamnă stimă, preţuire faţă de o Frontal
anumită persoană. Aprecieri
 A avea respect înseamnă: verbale
să-l asculți fără să-l întrerupi;
să iei în considerare sentimentele lui;
să înțelegi punctele lui de vedere; Explicaţia
să comunici cu el în mod direct;
să-l prețuiești ca persoană, apreciindu-i
calitățile Exerciţiul
O2 să nu-l minți;
să ai încredere în el.
 Lipsa de respect = comportament
negativ față de o persoană. Acest lucru duce
la distrugerea relațiilor între persoane
Conversaţia Aprecieri
verbale
O5 Se completează planșa,, CUM ARATAM
RESPECTUL”(Anexa 5)
6. Obţinerea Explozia stelară Fișe Individual Evaluarea
performanţei şi scrisă
asigurarea feed-
back-ului
10 min.

7. Activitate  Îmbrăţişări Grup Aprecieri


recreativă  Cântec: Dacă vesel se trăieşte. verbale
5 min.
Se apreciază și se recompensează

8. Încheierea şi participarea elevilor la activitate. Conversația Frontal Aprecieri

evaluarea  Se notează tema – exercițiul 4 de la verbale

activităţii pagina 53: Imagineză-ți un dialog între bunic

1 min. și nepoțică din care să reiasă respectul.


Anexa 1

SALUTUL
Aurora Luchian

Dimineaţa când eu plec,


Iată-n uşă mă opresc,
Şi salut, cald, cu plăcere:
-V-am pupat! La revedere!

Dar la prânz mă-ntorc acasă,


Mulţumită, bucuroasă!
Şi-o salut frumos pe buna:
-Buni-am venit! Sărut-mâna!
Ziua iar s-a isprăvit!
De la joacă am venit;
Soarele coboară "scara",
Şi salut cu: Bună seara!

Anexa 2

Exerciţiu

Bifează pătrățelele din dreptul enunțurilor ce ne indică un comportament de respect.

Dacă lovesc pe cineva cu mingea, la joacă, îmi cer scuze.


Nu salut toți cunoscuții.
Nu ridic tonul față de nici o persoană.
Ascult pe celălalt fără să-l întrerup.
Vorbesc cuviincios cu toată lumea.
Nu ascult cu atenție atunci când mi se vorbește.
Îmi țin promisiunile întotdeauna.
Anexa 3
Bilețele

„În căminul familiei, tinerii să respecte pe părinţii lor, în afară de cămin pe toată lumea, în singurătate pe ei înşişi .“

„Adu-ţi aminte de mama ta şi de tatăl tău când şezi în mijlocul oamenilor. “

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să- ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi.“

„Dascălul este părintele meu de suflet.“

„Scoateţi respectul din prietenie şi îi veţi lua cea mai frumoasă podoabă.“
Anexa 4
MANIFEST

RESPECT

Anexa 5
CUM ARĂTĂM

RESPECTUL