Sunteți pe pagina 1din 2

Prelegeri

Tematica prelegerilor (45 + 6 = 51 ore)

Semestrul I

1.      Unitatea de învățare 1. Limbajul HTML


1.      Introducere. Istoria apariţiei şi dezvoltării reţelei Internet. Noţiune de pagină Web. Accesarea paginilor prin reţeaua Internet.
Noţiune de browser, adresă IP, DNS.
2.      Pagini Web. Clasificarea paginilor Web. Noţiune de sit web. Structura unui sit web. Etapele de proiectare ale sitului web.
3.      Limbajul HTML. Noţiune de tag, clasificare. Structura documentului HTML.
4.      Tag-uri de oformare a textului. Poziţionarea, dimensiunea şi stilul textului. Crearea link-urilor. Crearea meniurilor pe baza link-urilor.
5.      Tabele în HTML. Crearea tabelelor. Poziţionarea în tabele. Crearea listelor.
6.      Lucrul cu imagini statice. Inserarea imaginilor. Stabilirea parametrilor imaginilor. Crearea hărţilor de imagini.
7.      Forme de introducere a datelor. Tag-ul form. Obiectele formularului.  (l.control)
8.      Introducere în limbajul HTML 5. Despre sintaxa HTML5. Tag-uri noi.
9.      HTML5 - Elemente și atribute noi în formular.
2.      Unitatea de învățare 2. Limbajul CSS
1.      CSS. Sintaxa. Clasificarea CSS. Utilizare CSS pentru configurarea fondului, textului, listei, link-urilor. Proprietăţi şi valori.
2.      Configurarea blocurilor de text. Crearea structurii paginii web folosind css.
3.      Poziţionarea obiectelor, proprietăţile float, display. (l.control)
3.      Unitatea de învățare 3. Limbajul PHP. Lucrul cu baze de date.
1.      PHP. Noţiuni generale. Caracteristici. Variabile în PHP. Tipuri de date. Constante. Variabile dinamice.
2.      Operatori. Structuri de control. Variabile predefinite. Transmiterea datelor. Metodele GET şi POST.
3.      Funcții PHP. Funcţii de lucru cu vectori şi şiruri de caractere. Funcţii predefinite. Expresii regulate.
4.      Utilizarea fişierelor şi dosarelor. Încărcarea fişierelor pe server.
5.       Utilizarea variabilelor cookie, a sesiunilor de lucru.
6.       Lucrul cu baze de date. MySQL. (l.control)
7.       PHP și MySQL. Conexiunea la baza de date. Citirea, inserarea şi ştergerea datelor.
8.        Programarea orientată pe obiecte în PHP. Crearea de imagini şi documente PDF cu PHP. 
4.      Unitatea de învățare 4. Limbajul JavaScript.
1.      JavaScript. Sintaxa. Funcţii predefinite.
2.      Obiecte pe parte de client. Ierarhia DOM.
3.      Obiecte. Proprietăţi şi metode. Domenii de utilizare a limbajului JavaScript, optimizare. (l.control)
 

Semestrul II
5.      Unitatea de învățare 5. Tehnologia Ajax. Utilizarea bibliotecilor, RSS.
1.      Tehnologia Ajax. Prezentare generală.
2.      Biblioteci: Prototype, Scriptaculous, Yahoo ui, jQuery, Dojo.
3.      RSS. Utilizare şi implementare.