Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a,

Disciplina: matematică

Activitatea de învățare:
-” Transformarea fracţiilor ordinare în fracţii zecimale şi invers” în contextul lecției cu tema ”Transformarea
fracțiilor zecimale periodice în fracții ordinare” de la unitatea de învățare ”Fracții zecimale”.
Competența generală vizată:
Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice( CG 3)
Competența specifică vizată:
3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau zecimale
- metodă principală folosită este metoda expunerii didactice , exercițiului .
Organizarea elevilor pe grupe de 4-5 elevi, sau individual (dacă activitatea se desfășoară online).
Resurse :Manual, tablă cretă, aplicații de calcul, Videoproiector, filmulețe din manualul elecronic de clasa a V-a
editura intuitext, https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Matematica/Intuitext/# , site-uricu
aplicații : https://www.mathsisfun.com/converting-decimals-fractions.html,
https://www.mathsisfun.com/converting-decimals-percents.html
Instrumente:Fișe de lucru (anexă),temă, Aplicația google classroom, pentru activitatea online, google meet,
Deschideri spre alte discipline: T.I.C.
Împreună cu elevii se va actualiza tipurile de fracții zecimale periodice care se obțin prin împărțirea
termenilor unei fracții ordinare, apoi se prezintă regulile de transformare inversă, se verifică valabiliatea
acestora prin exemple,se analizează exemplele din fișa de lucru apoi încearcă să aplice regulile după model.pe
grupe sau individual. Profesorul supraveghează activitatea și intervine unde este cazul.
Ca evaluare este tema din fișă.

TRANSFORMAREA FRACŢIILOR

Fişă de lucru

A. TRANSFORMAREA FRACŢIILOR ORDINARE ÎN FRACŢII ZECIMALE


Mod de lucru:
Se împarte numărătorul la numitor
1.Transformaţi în fracţii zecimale:

2 7 17 11 19 17 22 8 36 15
; ; ; ; ; ; ; ; ;
3 5 18 30 12 6 21 45 63 6

TEMĂ:
24 38 43 56 26 85 43 18
; ; ; ; ; ; ; .
15 6 12 15 4 20 5 25
B. TRANSFORMAREA FRACŢIILOR ZECIMALE PERIODICE SIMPLE ÎN FRACŢII
ORDINARE
MOD DE LUCRU:
a ab ab−a abc−a abc−ab
0,(a)= ; 0,(ab)= ; a,(b)= ; a,( bc)= ; ab,( c)=
9 99 9 99 9

2. Transformaţi în fracţii ordinare:

0,(6); 0,(5); 7,(3); 15,(2); 6,(12); 14,(37)

TEMĂ:
0,(3); 0,(14); 3,(5); 1,(12); 21,(36); 6,(47)

C. TRANSFORMAREA FRACŢIILOR ZECIMALE PERIODICE MIXTE ÎN FRACŢII


ORDINARE

MOD DE LUCRU:
a ab abc−ab abcd−ab abcd−abc
0,0(a )= ; 0,0(ab )= ; a,b(c)= ; a,b(cd)= ; ab,c(d )=
90 990 90 990 90

3. Transformaţi în fracţii ordinare:

0,0(4); 0,0(31); 0,1(3); 1,1(3); 22,5(1)

TEMĂ:
0,4(3); 0,4(15); 3,2(5); 1,2(3); 4,5(72).