Sunteți pe pagina 1din 3

Itemi cu alegere multiplă

Calificarea Tehnician in turism


UC10. Marketingul afacerilor
Cls a XI a
C1. Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic

A Citiţi cu atenţie următoarele enunţuri şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect .


10 puncte
1. Ca functie a marketingului, satisfacerea superioara a cerintelor clientilor reprezinta:
a. Functie premisa
b. Functie obiectiv
c. Functie mijloc
d. Functie mijloc si obiectiv.
2. Locul de origine a marketingului este:
a. Europa occidentala
b. Japonia
c. S.U.A
d. Franta
3 . . Reprezinta obiectiv psihologic al marketingului:
a. cifra de afaceri;
a. profitul si rata profitului;
b. cota de piata si cota relativa de piata;
c. imaginea firmei;
4. Principiile marketingului sunt realizate prin:
a satisfacerea clientilor si obtinerea de profit;
b imaginea de marca sau firma;
c fidelizarea clientilor;
d cresterea nivelului investitiilor.
5. . O formă a comunicării nonverbale este:
a. raportul scris;
b. minuta;
c. conferinţa;
d. prezenţa personală
Barem de corectare
A. 10 p
1.b
2.a
3c
4a
5d
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte
Pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia, 0 puncte