Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele Data

Clasa

Test 1 1p din oficiu

1. Treceți în coloana corespunzătoare litera din dreptul evenimentului istoric. (0,6p X 5 = 3p)
Evenimente istorice:
a) Bătălia de la Grivița,
b) Convenția româno-rusă,
c) Proclamarea României regat,
d) Capitularea Plevnei,
e) Tratatul de la Berlin,
f) Proclamarea independenței.

Date Aprilie 1877 Mai 1877 August 1877 Noiembrie Iulie 1878
istorice 1877
Răspuns
Punctaj
acordat

2. Numiți localitățile, regiunile, țările indicate cu cifre pe harta de mai jos a sud-estului Europei
la 1877 – 1878. (0,2p X 11 = 2,2p)
Nr. crt Aspect Răspuns Punctaj
acordat
1. Țara
2. Țara
3. Țara
4. Țara
5. Poporul care trăiește în acea
regiune sub dominație
otomană directă la 1877
6. Localitate, centrul în jurul
căruia s-au construit mai multe
redute
7. Țara
8. Regiunea
9. Țara
10. Regiunea
11. Regiunea

3. Comparați prevederile celor două tratate prezentate /din care se citează în continuare.
Identificați două asemănări și două deosebiri. (0,5p X 4 = 2p)
Tratatul de la San Stefano
Independența României a fost recunoscută de Imperiul Otoman (articolul 5), însă România a
fost obligată să cedeze Rusiei Basarabia de Sud, dar a primit drept compensație Dobrogea
(articolul 19). Totuși, Rusia, deranjată de reacțiile românești privind pierderea Basarabiei, a
impus ca orașul Silistra să-i fie acordat Bulgariei, România considerând că este „un ghimpe în
inimă”.

Tratatul de la Berlin
Aspect Răspuns Punctaj
obținut
Asemănarea 1

Asemănarea 2

Deosebirea 1

Deosebirea 2

4. Descrieți desfășurarea Războiului de independență.

Aspecte care trebuie avute în vedere/care se Punctaj acordat Punctaj obținut


punctează
Două cauze ale participării României la 0,2p
războiul ruso-turc din 1877 – 1878 0,2p
Trei acțiuni militare 0,2p
0,2p
0,2p
Numele conducătorului armatei române 0,2p
Rezultatul războiului 0,2p
Respectarea ordinii cronologice a 0,1p
evenimentelor prezentate
Formularea unor enunțuri simple, clare, 0,1p
corecte din punct de vedere gramatical,
istoric
Folosirea corectă a termenilor de 0,2p
specialitate

Răspuns

S-ar putea să vă placă și