Sunteți pe pagina 1din 3

Calitatea de proprietar.

Încălcarea dreptului de proprietate

Rezolvând exercițiile de mai jos veți putea răspunde la întrebările următoare.

a. Ce este proprietatea?
b. Care sunt principalele forme de proprietate?
c. Cum poate deveni o persoană proprietar?
d. Care sunt obligațiile proprietarului?
e. Cum este încălcat dreptul de proprietate?

1. Analizaţi imaginile de mai jos. Menţionaţi în fiecare caz obiectul stăpânit, persoana care stăpânește acel lucru și
drepturile pe care aceasta le are asupra obiectului menționat.

a. b.

2. Care dintre bunurile marcate cu X în imaginile următoare sunt ale statului (comunității) – proprietate publică, ale unei
persoane – proprietate privată individuală, ale mai multor persoane – proprietate privată asociativă.
3. Identificaţi în imaginile următoare felul în care cineva poate deveni proprietar.

a b .

c. d.

4. Precizaţi obligaţiile proprietarului încălcate în situaţiile reprezentate în imaginile de mai jos.

a. b.

c. d.
5. Indicaţi încălcările dreptului de proprietate înfăţișate în imaginile următoare ori descrise în textele de mai jos. Explicaţi
răspunsul dat.
În perioada 2011-2014,
în calitate de gestionar
al depozitului de
material lemnos la
Ocolul Silvic L, Dorin
X. a sustras din
gestiune cantitatea de
778 metri cubi de
material lemnos,
a) b) c)
cauzând un prejudiciu
de peste 305000 lei.
Gestionar – cel care răspunde de păstrarea bunurilor unei întreprinderi.
Gestiune – totalitatea bunurilor încredinţate cuiva în vederea administrării lor.
Delapidare - însușirea, folosirea, traficarea (vinderea unor bunuri procurate pe căi necinstite) de către un angajat, în
interesul său ori al altei persoane, a unor sume de bani sau a altor bunuri aflate în gestiunea sau în
administrarea sa; sustragere de bani sau de bunuri din avutul statului.

S-ar putea să vă placă și