Sunteți pe pagina 1din 4

Matricea de analiză

Probabilitatea de apariţie* Impactul*


Nr. crt. Risc
Probabilitate Scor Probabilitate
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
...

Risc Interpretare Clasificare


Foarte mare
Sunt cele mai mari riscuri
Impact mare/
cărora întreprinzătorii A
Probabilitate mare
trebuie să le acorde o
atenţie deosebită.

Mare
Impact mare/
Probabilitate medie Aceste riscuri au fie o
probabilitate mare de B
Impact mediu/
apariţie, fie un impact
Probabilitate mare
semnificativ

Mediu
Impact mediu/ Există o şansă medie ca
C
Probabilitate medie riscurile un impact sesizabil
să apară.

Impact mediu/
Mic
Probabilitate
Aceste riscuri pot apărea în
scăzută D
unele situaţii şi au un
Impact scăzut/ impact scăzut sau mediu.
Probabilitate medie

Neglijabil
Impact scăzut/ Sunt riscuri cu probabilitate
Probabilitate mică de apariţie şi cu un E
scăzută impact scăzut. De aceea pot
fi neglijate.

IMPACTUL
Scăzut Mediu Mare
(impact
rezonabil, (va avea un
(nesemnificativ,
necesită impact
trebuie doar notat)
monitorizar semnificativ)

PROBABILITATEA
e)
Scăzută
(puţin probabil să se E D C
întâmple)
Medie
(se poate produce la un D C B
moment dat)
Mare
C B A
(probabil se va produce)
ea de analiză a riscurilor

Impactul* Grad de expunere al riscului**


Scor Probabilitate Scor Probabilitatea de apariţie Scor
0 Foarte mică 0-20
0 Mică 21-40
0 Medie 41-60
0 Mare 61-80
0 Foarte mare 81-100
0