Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Vleju Antonia-Romina
PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VII-a
Profesor: Vleju Antonia-Romina
Obiectul: MATEMATICA / GEOMETRIE
Scoala:
Unitatea de invatare: Relatii metrice in triunghiul dreptunghic
Tema: Teorema inaltimii .
Tipul lectiei: Predare

Competente generale:
1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul
în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

Competente specific:
3.1. Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o
configuraţie geometrică dată
3.2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor
elemente ale acestuia
3.3. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
3.4. Exprimarea, în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii
metrice
3.5. Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic
3.6. Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice
la situaţii-problemă date

Strategii didactice:
Metode si procedee: metodele active: conversia, explicatia, exercitiul, observatia.
MijIoace de realizare: manulalul, culegerea de probleme, fise de lucru, creta colorata.
Forme de organizare: pe grupe sau frontala

1
Prof.Vleju Antonia-Romina
Desfasurarea lectiei
Etapele Compe- Continutul lectiei Strategii
lectiei tente didactice
I. Momentul
organizatoric Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea lectiei. Conversatia
si captarea
atentiei
Verificarea prezentei elevilor
II. Verificarea Verificarea temei prin sondaj, iar unde apare o greseala se Conversatia
temei pentru va face problema la tabla. Explicatia
acasa
III. Anuntarea Se anunta tema si obiectivele urmarite. Conversatia
temei si a Elevii vor nota titlul pe caiete
obiectivelor
” Teorema inaltimii ”
IV. Ce este proiectia unui punct? Conversatia
Reactualizarea Ce este proiectia unei drepte?
cunostintelor
V. Teorema inaltimii: Conversatia
Consolidarea Intr-un triunghi dreptunghic, lungimea inaltimii din Observatia
cunostintelor
varful unghiului drept este media geometrica a lungimilor Explicatia
proiectiilor ortogonale ale catetelor pe ipotenuza.

Pentru a usura exprimarea putem omite cuvantul


“lungime” si obtine o a doua forma a teoremei, enuntata
astfel:”Intr-un triunghi dreptunghic, inaltimea din varful
unghiului drept este media geometrica a proiectiilor
catetelor pe ipotenuza”.

D
3.1
3.2
3.3
3.5
A B

ABC
m(A)=900  AD2=BD*DC
ADBC
.Se rezolva problema la tabla:
“Intr-un triunghi dreptunghic lungimile proiectiilor
catetelor pe ipotenuza sunt de 2 cm si 0,8 dm. Calculeaza
lungimea inaltimii duse din varful unghiului drept”

In continuare voi scrie pe tabla exercitii din culegerea de la


editura “Paralela 45” pe care le voi revolva elevii.
VI. Voi face aprecieri asupra desfasurarii lectiei, asupra Conversatia
Evaluarea cunostintelor elevilor. Voi scrie pe tabla tema pentru acasa.
activitatii

S-ar putea să vă placă și