Sunteți pe pagina 1din 3

ŞOMAJUL

CUPRINS
1. Natura şi formele şomajului
2. Indemnizaţia de şomaj şi munca
3. Măsuri de diminuare a şomajului şi a efectelor sale
1. NATURA ŞI FORMELE ŞOMAJULUI
Somajul – problemă generală
Şomajul, fenomen complex, cercetat ştiinţific încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost şi
este definit în moduri diferite, este astăzi o problemă majoră în toate ţările lumii, date fiind
dimensiunile sale, durata mare şi implicaţiile pe care le induce.
Percepţia generală asupra şomajului
Persoane care nu muncesc pentru că nu găsesc locuri de muncă.
În termenii pieţei muncii
Şomajul – excedent al ofertei faţă de cererea de muncă. Surplus de mână de lucru în raport cu cei
angajaţi.
Şomajul – rezultanta schimbărilor ce intervin în dinamica productivităţii, populaţiei active şi
creşterii economice.
În condiţiile în care unul din factorii de mai sus se modifică şi ceilalţi rămân constanţi :
• creşterea economică scade ⇒ şomaj;
• productivitatea creşte ⇒ şomaj;
• populaţia activă creşte ⇒ şomaj;
Formele şomajului
Şomaj voluntar – determinat de refuzul oamenilor de a se angaja la un anumit moment, pentru
că estimează că salariul şi condiţiile de muncă nu recompensează în mod corespunzător eforturile
pe care ei le consimt atunci când lucrează;
Şomaj involuntar sau Keynesian – generat de dezechilibrul de pe pe piaţa bunurilor;
Şomajul ciclic – determinat de conjunctura economică şi caracterul sezonier al diferitelor
activităţi;
Şomajul structural – urmare a restructurărilor economice, geografice, zonale, sociale etc ;
Şomajul tehnic – provocat de discontinuităţile apărute în procesele de producţie;
Şomajul de creştere (economică) – urmare a creşterii ofertei de muncă;

1
Şomajul fricţional sau tranzitoriu – consecinţă a schimbării locului de muncă şi inactivităţii de
scurtă durată.
Comensurare a şomajului
Şomajul în optica Biroului Internaţional al Muncii – persoane :
• de peste 15 ani ;
• apte de muncă ;
• disponibile pentru muncă ;
• caută loc de muncă.
b. Nivelul şomajului :
– numărul absolut al şomerilor
– rata şomajului: a) în funcţie de populaţia ocupată ;
b) în funcţie de populaţia activă.
c. Intensitatea şomajului – şomaj total, parţial;
d. Durata şomajului – sau perioada de şomaj ;
e. Structura şomajului – componentele şomajului după vârstă, gen, rasă etc.
2. INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ ŞI MUNCA
Ajutorul de şomaj
Indemnizaţia de şomaj – minim de existenţă fixat oficial, diferit pe ţări şi perioade. Măsură de
protecţie socială cu funcţie pasivă.
Indemnizaţia de şomaj are şi o funcţie activă, de asistenţă – susţinerea programelor de calificare,
recalificare, reorientare şi încadrare în activitate a şomerilor.
Impozitul negativ – altă formă de transfer de venit în favoarea celor defavorizaţi.
3. MĂSURI DE DIMINUARE A ŞOMAJULUI ŞI EFECTELOR SALE
- reglementări oficiale, vizează firmele şi societatea, precum şi diferite organizaţii
neguvernamentale.
Direcţii de acţiune
a. Măsuri care privesc direct pe şomeri – pregătirea şi calificarea celor în căutarea unui loc de
muncă, facilităţi pentru crearea de noi firme,susţinerea unei părţi din salariu la angajarea
şomerilor de către firme etc.

2
b. Măsuri care privesc populaţia ocupată – previn creşterea şomajului şi creează posibilităţi
suplimentare de angajare (reducerea timpului de muncă săptămânal şi duratei vieţii active,
repatrierea imigranţilor).