Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECTIE

DATA:
SCOALA: “Scoala cu clasele I-VIII
CLASA: a VI -a B
PROFESOR: Minulescu Ştefan-Mihail
OBIECT: Educatie muzicala
UNITATEA DE INVATARE: Deprinderi melodice
SUBIECT: “ Tonalitatea Fa Major ”
TIPUL LECTIEI: mixtă
OBIECTIVE DE REFERINTA:
• Să descifreze tonalităţi majore cu o alteraţie
la cheie;
• Să interpreteze vocal, individual sau în
colectiv cântece de diferite tipuri şi genuri
• Să asculte cu interes lucrări musicale de
diferite tipuri şi genuri, sesizând
expresivitatea elementelor de limbaj învăţate

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa rezolve constient, corect si sincronizat
exercitiile muzicale propuse;
O2 - sa recunoască tonalitatea Sol Major în
exerciţiul ritmico-melodic;
O3 – sa descopere singuri alcătuirea gamei Fa
Major în funcţie de succesiunea tonurilor şi a semitonurilor şi
în funcţie de intervalele specifice cunoscute;
O4 – sa intoneze correct sunetele gamei Fa Major
respectând diferenţele de înălţime dintre sunete;
O5 – să- şi însuşească, prin solfegiere, cântecul
“Copilul şi floarea2- J. Brahms
O6 – sa participe cu interes si placere la lectie.
METODE SI PROCEDEE:
M1 – exercitiul,
M2 – conversatia,
M3 – explicatia,
M4 – demonstratia,
M5 – problematizarea,
M6 – audierea,
M7 – cantarea in variante.

MIJLOACE DIDACTICE:
m1 – instrumente muzicale de percutie
( tamburina, triangle, tobita),
m2 – planse,
m3 – imagini,
m4 – diapazon
m5 – C.D.- player,
m6 – C.D.- uri,
m7 – mape cu cantece.

TIPURI DE ÎNVĂŢARE: - prin descoperire


- prin repetitie
- cognitivă
- perceptivă
- prin identificare
Nr.crt Secv.lectiei OB. M m Activitatea profesorului Activitatea elevilor Durata
.
I. ACTIVITATI Se creeaza o atmosfera
INTRODUCTI prielnica desfasurarii lectiei
VE
Se pregatesc materialele
a)organiza-
didactice in ordinea folosirii
torice
lor.

Se prorune spre rezolvare


b)muzicale
urmatorul exercitiu ritmic:

(fiecare popune un exercitiu


adaptat nivelului clasei)

M1 Se cere analizarea exercitiului, Analizeaza si exe-


O1 apoi executarea lui, rostind cuta exercitiul.
M2 silabele “Ta” pentru patrimi si
doimi, iar “ti” pentru optimi; Executa exercitiul 10′
M3 batand in acelasi timp patrimea acompaniindu-se cu
m1 in banca. ajutorul instru-
Se folosesc apoi instrumentele mentelor de per-
muzicale de percutie pentru cutie.
marcarea patrimilor din
O5 exercitiu.

Se propune rezolvarea urmato-


rului exercitiu melodic:

(fiecare popune un exercitiu


adaptat nivelului clasei)

Se cere analizarea exercitiului, Dupa primirea


iar dupa primirea tonului si a tonului si a
semnalului de incepere, se cere semnalului de
intonarea exercitiului. incepere, intoneaza
Se propune intonarea exercitiul.
II. REACTUA- cântecului însuşit anterior –
LIZAREA “Cucu” – melodie elveţiană.
CUNOSTIN-
TELOR SI
Se poartă o conversaţie despre - Intonează cântecul
DEPRINDERIL tonalitatea Sol Major , după 8′
OR INSUSITE care se cere intonarea gamei - Participă la
ANTERIOR Sol Major şi a arpegiului conversaţie
acesteia
M1 - Să extragă din cântecul
Copilul şi floarea scara
PREZENTARE
muzicală şi astfel se formează
III. A MATE-
RIALULUI O2 m2 o nouă gamă de pe sunetul Fa 10′
STIMUL m3 şi care se termină tot pe
sunetul Fa.
M2
Anuntarea temei şi a
IV. DIRIJAREA M3 obiectivelor.
INVATARII “Azi veţi invata o nouă gama
M5 numită Fa Major
Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi
M7 în caiete
m6
m7 Se scrie schiţa lecţiei
m8
Se cere intonarea noii game şi
a arpegiului acesteia Scriu schita lectiei
Se explică scrierea bemolului in caiete.
la armură, pe linia a IIIa a
O4 portativului, care indică locul Completează în
O6
sunetului Si. caiete

Cantec aplicativ
m4 Se propune spre insusire
cantecul “Copilul şi floarea” –
de J. Brahms

Se cere invatarea cantecului,


respectand metodologia
insusirii cantecului prin
solfegiere 20′
- analiza cantecului Isi insusesc cante-
- solfegierea cantecului cul, respectand
O3 - intonarea model cerintele cerute de
M1 - asocierea solfegiului cu profesor.
m6
M2 m7
text.
M3 m8 - consolidarea insusirii
cantecului prin interpre-
tarea lui cu ajutorul acom-
paniamentului inregistrat
M4
m6
Se propune spre audiere W.
m7 A. Mozart – Flautul Fermecat
– Aria lui Papageno Asculta cu atentie
M7 2′

Se apreciaza verbal si prin note


activitatea elevilor.
V. EVALUAREA