Sunteți pe pagina 1din 6

GRUPA pregătitoare

CATEGORIA DE ACTIVITATE: - Activitate integrată


TEMA ACTIVCITĂŢII„ ”
MIJLOC DE REALIZARE:joc-concurs
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Trezirea sentimentelor de dragoste pentru păsări, pentru foloasele pe care acestea le aduc naturii,
precum şi ocrotire a lor; consolidarea cunoştinţelor despre păsările călătoare; formarea deprinderii de
exprimare corectă, fluentă şi coerentă în propoziţii şi fraze; dezvoltarea operaţiilor gândirii, analiza,
sinteza, generalizarea; cultivarea interesului şi plăcerii pentru învăţarea prin cooperare.
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
a) cognitiv-informaţionale:
- să adreseze întrebări colegilor din celelalte grupe (echipe).
- să realizeze un ciorchine simplu;
- să încercuiască litera cu care incepe cuvântul dat;
- să despartă cuvintele în silabe stabilind numărul acestora;
- să scrie cifra care arată câte silabe are cuvântul;
- să rezolve sarcinile de lucru cooperând în grup;
- să elaboreze idei şi soluţii originale pentru cerinţele date;
- să examineze lucrările (tablourile) făcând observaţii şi comentarii în calitate de vizitatori şi critici;
- să reexamineze produsul realizat (fiecare grupă) pe baza comentariilor critice din timpul turului
galeriei aducând corecţiile necesare.
b) psiho-motorii:
- să folosească corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea sarcinilor.
c) afective:
- să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de păsările călătoare, de ocrotire şi bunăstare a lor;
- să coopereze cu coechipierii pentru rezolvarea fiecărei sarcini;
- să se ajute încurajându-se reciproc.
STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: Explicaţia, expunerea,exerciţiul, conversaţia, interviul de grup, ciorchinele,
învăţarea prin cooperare,trierea aserţiunilor, turul galeriei.
Material didactic folosit: panou pentru evidenta bulinelor primite; siluete-jetoane cu păsări, copaci,
cuiburi, alte elemente pentru realizarea tablourilor; ecusoane cu păsări călătoare,cariocă,lipici, un
copil îmbrăcat în zâna Primăvară , coşuleţ,plicuri numerotate.
.

Durata: 35 – 40 minute
Material bibliografic:
„Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii”
Viorica Preda, „Grădiniţa altfel – scrisori metodice”, Ed. Integral, Bucureşti, 2003
Silvia Breban,Elena Gongea,Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga- Metode
interactive de grup
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii
didactic didactice Evaluare

Momentul Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru buna


organizatoric desfăşurare a activităţii.

Captarea Introducerea în activitate se va realiza prin elementul surpriză „primăvara”, (Zâna Primăvară)
atenţiei având cu ea un coşuleţ în care se află mai multe plicuri numerotate, surpriza
stimulente şi un plic cu sarcinile concursului.
Anunţarea Astăzi, ne vom întrece pe două echipe ”Ce ştim despre păsările Expunerea
jocului şi călătoare” – cu scopul de a-i arăta zânei Primăvara câte lucruri ştim.
enunţarea Pentru ca jocul nostru să fie mai frumos iar Primăvara l mulţumită, va Instructajul Ecusoane
obiectivelor trebui să ne împărţim în două echipe, după ecusoanele pe care le aveţi în verbal
piept:
Explicarea - echipa berzelor şi echipa rândunicilor
jocului - Voi trebuie să fiţi foarte atenţi la cerinţele mele!Pe rând câte un copil din Explicaţia
fiecare echipă va fi invitat de către Primăvara să extragă din coşuleţ un plic,
care va fi citit de către mine şi apoi echipa respectivă va rezolva sarcina aşa
cum i se cere. Cei care rezolvă corect fără să greşească vor fi aplaudaţi şi
recompensaţi cu câte o bulină roşie, la tablă.
Va ieşi câştigătoare echipa care acumulează cele mai multe buline.
Desfăşurarea
jocului-concurs Ghicitorile
Un copil de la echipa berzelor va extrage plicul cu nr.1şi voi citi cerinţele: Interviul de grup verificare orală,
Fiecare echipă va formula o ghicitoare despre o pasăre călătoare, pe care o recompensă (bulină)
va adresa echipei adversă.
Dacă s-a realizat corect sarcina , echipa va primi bulina roşie.
Ciorchinele cu abordare interdisciplinară
Un copil de la echipa rândunelelor v-a extrage plicul cu nr.2 şi voi citi
cerinţele: Ciorchine Pe echipe-verificare
Fiecare echipă va realiza un ciorchine,pornind de la ecusonul pe care-l au în simplu orală
piept. recompensă
Exerciţiul joc se va realiza oral la tablă. (bulină)
Voi cere copiilor din echipa berzelor să spună la ce se gândesc când le spun
barză. În acest timp eu scriu pe tablă Barză şi îl încercuiesc.De jur ,împrejur şi individual-verificare
trasez săgeţi şi scriu cuvintele pe care le spun copii. Conversaţia, scrisă
La fel procedez şi cu echipa rândunelelor. exerciţiul scris recompensă
Voi ruga apoi echipele să-şi aleagă un reprezentant care v-a lucra la (bulină)
tablă.Copiii desemnaţi vor încercui litera care arată cu ce sunet începe
cuvântul......(un cuvânt din cele enumerate de copii), v-a despărţi cuvântul
în silabe şi v-a scrie lângă cuvânt cifra care arată câte silabe are acel cuvânt.
Trierea aserţiunilor
Voi chema un copil de la echipa berzelor să extragă plicul cu nr.3 şi eu Instructajul observaţia sistematică
citesc cerinţele: verbal verificare, recompensă
Priviţi imaginile care reprezintă comportamentul copiilor faţă de păsări.În (bulină)
pătrăţelele din dreptul lor coloraţi: Trierea
 Bulină verde pentru imaginile care reprezintă comportamente cu aserţiunilor
care eşti de acord-aşa da!; Exerciţiul scris
 Bulină galbenă pentru imaginile care reprezintă comportamentele cu
care –uneori eşti de acord, alteori nu eşti de acord!;
 Bulină roşie pentru imaginile care reprezintă comportamente cu care
nu eşti de acord-aşa nu!
Turul galeriei
Voi chema un copil de la echipa rândunelelor să extragă plicul cu nr.4 şi eu
citesc cerinţele:
- Fiecare grupă are ca sarcină realizarea unui tablou, cât mai original, Instructajul Pe echipe, verificare,
folosind imaginile date. verbal, analiza
- Se expun tablourile formând astfel, o galerie expoziţională. Exerciţiul produselor,recompensare
- La semnalul educatoarei, grupurile de copii (vizitatori şi critici) trec pe la -practic
fiecare exponat, observă ,comentează critic şi fac notiţe pe margine Turul galeriei
(elemente care au fost omise din tablou).
- Grupurile se întorc la locurile iniţiale îşi reexaminează produsul şi aduc
completări.
Încheierea În încheierea concursului se face corespondenţa bulinelor. Echipa care a Conversaţia de Stimulente morale şi
activităţii acumulat mai multe buline va fi declarată câştigătoare – se aplaudă şi va fi încheiere materiale
stimulată moral de către Zâna Primăvară , care înmânează diplome (ecusoane)
echipelor şi le mulţumeşte copiilor pentru strădania lor.
Voi face aprecieri colective şi individuale asupra modului de participare la
joc şi drept răsplată voi lăsa copiilori ecusoanele care le-au purtat în timpul
jocului.
Vor ieşi din clasă interpretând un cântec despre păsări.
GRĂDINIŢA ON nr.2 BASARABI

Se acordă locul................. " echipei Berzelor"(............................................


...........................................................................................................) pentru rezultate
foarte bune obţinute la concursul "Ce ştim despre păsările călătoare".

27.4.2007 Director,

GRĂDINIŢA ON nr.2 BASARABI


Se acordă locul.......... " echipei RÂNDUNELELOR"(............................................
...........................................................................................................) pentru rezultate
foarte bune obţinute la concursul "Ce ştim despre păsările călătoare".

27-04-2007 Director,