Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Datele inițiale necesare elaborării procesului tehnologic de


asamblare
Pentru a proiecta procesul tehnologic de asamblare a
unui produs sunt necesare următoarele date inițiale :
- desenul de ansamblu al produsului ;
- desenele subansamblelor componente;
- programul de producție și termenele de livrare a
produsului;
- condițiile tehnice de recepție și normele privitoare
la precizia și condițiile de funcționare a produsului;
- dotarea tehnică existentă pentru asamblare.
2. Organizarea secțiilor de asamblare
În construcția de masini, formele de organizare a asamblării
sunt condiționate de caracterul producției și de particularitățile
constructive ale produsului respectiv.
Astfel se pot distinge formele de organizare a asamblării
prezentate în figura alăturată

Asamblarea staționară cu ritm impus


Se practică în cazul fabricației de
serie mică si mijlocie a utilajelor grele
si cu gabarit mare.
În cazul acestei metode de
asamblare, procesul tehnologic de
asamblare se diferențiază în mai
multe operații, astfel încât să se
poată executa la mai multe locuri de
muncă
Fiecare operație diferențiată se execută de către o echipă
de muncitori.
Echipele sunt specializate pe tipuri de operații si după
terminarea unei operații trec la un alt loc de muncă pentru a
efectua aceeasi operație.
Pentru a realiza un rit cât mai uniform de asamblare, se
poate efectua o repartizare judicioasă a numărului de operații
diferențiate pe locuri de muncă.
Faptul că fiecare echipă de muncitori trebuie să termine
lucrările de asamblare înainte să vină echipa următoare imprimă
caracterul de ritm impus (forțat )