Sunteți pe pagina 1din 4

Invitație la Concursul Interdisciplinar Spectacolul Științelor

An școlar 2019-2020, ediția a XI-a

Școala Gimnazială Nr. 150 București, în parteneriat cu ISMB, Facultatea de Fizică și


Facultatea de Biologie București vă invită să partcipați sâmbătă, ​în a doua parte a lunii mai
2020​ la concursul interdisciplinar ​ONLINE​ ”Spectacolul Științelor”.
Concursul (cuprins în CAER 2020 poziția 457) se adresează elevilor claselor III-VIII și
profesorilor care predau matematică, biologie, fizică, chimie, istorie, geografie, limbi stăine
(engleză, franceză, germană). Juriul va fi format din profesori de științe- inspectori de
specialitate ISMB, cadre didactice universitare, personalități ale științei românești.

Inspector şcolar pentru Inspector şcolar Inspector şcolar Inspector şcolar


educaţie permanentă de specialitate fizică de specialitate chimie de specialitate biologie
Prof. Elena Ştefan prof. Stoica Victor prof. Luminiţa Doicin prof. Camelia Afrim

Şcoala Gimnazială Nr. 150 , Bucureşti


str. Eroii Sanitari 29-31, Bucureşti

Echipa de implementare a proiectului:


Director adj, Prof. Biologie, Prof. Fizică,
prof. Vîlcu Adelina Corina Kodjabashija Carmen Theodorescu
Prof. Pentru Învățământ Primar
Alina Benea
PROIECT EDUCATIV
(CAER 2020 )

Spectacolul știinţelor - concurs transdisciplinar

Echipa de implementare a proiectului:


prof Vîlcu Adelina
prof Theodorescu Carmen
prof Benea Alina
prof Kodjabashija Corina
prof Bolocan Miruna
prof Popescu Manuela
prof Jecu Elena
prof Țopa Gabriela
prof Colț Monica
prof Constantin Alexandra

Argument:
Proiectul pe care îl propunem se adresează elevilor din clasele III-VIII. Ne dorim să stabilim
relaţii clare între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor
discipline şcolare distincte, crescând gradul de intergrare al curriculumului printr-o ​abordare
transdisciplinară a științelor​. Ne dorim să transmitem un ​model de gândire specific, să reflectăm
valorile ştiinţifice în viaţa de zi cu zi,​ să stimulăm curiozitatea nativă a copiilor astfel încât
învăţarea​ să poată continua în afara şcolii, ​pe tot parcursul vieţii de adult​.
Secțiunile concursului:
1) lucrări experimentale:​ ​„RIGOARE ŞI EXPERIMENT ÎN ŞTIINŢĂ”- ​participare indirectă
-filme documentare ale modului în care s-au realizat experimentele/lucrările practice care să
exemplifice aplicabilitatea noţiunilor ştiinţifice teoretice în dispozitive şi sisteme practice. Jurizarea
(premierea) se va realiza pe două categorii de vârstă (clasele III-V/ clasele VI-VIII).
2) sesiune de comunicari ştiinţifice: „CUNOAŞTEREA ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI FICŢIUNE”-
participare indirectă
-ilustrarea interdisciplinară a unui concept din fizica teoretică sau aplicată/ biologie/ chimie/
geografie/ matematică printr-un discurs filmat susţinut eventual de prezentare computerizată.
Jurizarea (premierea) se va realiza pe două categorii de vârstă (clasele III-VI/ clasele VII-VIII).
3) concurs interdisciplinar:​ „DUELUL ŞTIINŢELOR”- ​participare indirectă
-probele de concurs sunt teoretice, interdisciplare (limbi străine- engleză, germană- , matematică,
fizică, biologie, chimie, istorie, geografie), de tip grilă și se desfășoară online, pe platforma
concursului. Subiectele interdisciplinare vor solicita creativitatea, spontaneitatea, logica științifică,
deprinderile de calcul și competența de a comunica într-o limbă străină. Jurizarea (premierea) se va
realiza pe fiecare nivel de studiu.
4​) ​expoziţie de fotografie/grafică, film:​ ​ ​„ MIRACOLELE VIEŢII”- ​participare indirectă
-fotografii, lucrări grafice (colaj, grafică computerizată, fotografie- format A4), filme documentare
și artistice care să definească în mod cât mai original şi creativ anumite concepte din domeniul
fizicii, chimiei, biologiei, filme de prezentare a unor cercetări experimentale de mai lungă durată
realizate de elevi (filme compatibile youtube cu durata de ​maxim 15 min)​ . Fotografiile și lucrările
grafice vor fi însoțite de o interpretare de 3-4 fraze a fenomenelor științifice surprinse. Jurizarea va
fi realizatată pe două subcategorii – fotografie+grafică, respectiv film, indiferent de vârsta autorilor.

Regulament
Proiect educaţional-Spectacolul ştiinţelor
I. ​Înscrierea participanţilor: se face până la data de ​8 mai 2020 prin completarea fişei de
înscriere de pe site-ul concursului​: ​https://sites.google.com/site/150spectacolulstiintelor ​. Un
concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni. ​Pentru secțiunile de experimente și de
comunicări participarea este directă. ​Participarea indirectă este admisă numai pentru secțiunea a
treia, ”Miracolele vieții”.
La secțiunile ”Rigoare și experiment în știință”, respectiv ”Cunoașterea între știință și
ficțiune”, se pot forma echipe de maxim 3 elevi din clasele IV-VIII, înscrierea fiind realizată doar
de către unul dintre autori, sau de către profesorul coordonator. Formularul de înscriere on-line
solicită următoarele informații: numele autorilor, școala, clasa, numele profesorului/profesorilor
coordonatori, număr de telefon și mailul autorilor și al profesorilor, secțiunea la care participă,
numele lucrării. Activităţile interdisciplinare pot fi îndrumate de către institutorii/profesorii de la
clasele din ciclul primar sau de către 1-2 profesori de matematică, fizică, chimie, biologie, geografie
la clasele din ciclul gimnazial.
II. ​Depunerea lucrărilor:
1. până la data de ​10 mai 2020 se trimit în format electronic la adresa
150.spectacolul.stiintelor@gmail.com materialele pentru secțiunile ​”Rigoare și experiment
în știință”, respectiv ”Cunoașterea între știință și ficțiune” ​(descrise mai jos)​ ​.
2. Fotografiile format A4 pe ​hârtie fotografică​, având notate pe verso ​numele elevului, școala,
numele prof coordonator,​ trebuie trimise pe mail până la ​10 mai 2020 ​și după reluarea
activității și la sediul Școlii Nr 150 (str Eroii Sanitari 29-31, sector 5, cod 050471, București,
cu mențiunea ”Pentru concursul Spectacolul Științelor). Fotografiile pot avea un singur
autor. ​Fotografiile, afișele și lucrările grafice trebuie ​însoțite de o interpretare de 3-4 fraze
a fenomenelor științifice surprinse (TNR 24), interpretare ce va fi afișată alături de
lucrare.
Pentru secțiunea de comunicări​: redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte,
la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) ​cu caractere româneşti,​ titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie
autorul, profesorul coordonator şi instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele
autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). Bibliografia se va consemna la sfârşit,
în ordinea alfabetică a autorilor. Comunicările vor fi însoțite de câte un rezumat de maximum o
jumătate de pagină; ele pot fi însoțite și de prezentări ppt care nu vor depăși 20 slide-uri, machete,
modele. Prezentarea va fi realizată de elevi de acasă și va fi înregistrată, filmul neputând depăși 5
minute. Autorii vor trimite odată cu comunicarea propriu-zisă si filmul și acordul GDPR semnat de
părinți.
➢ Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
condiţiile tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
➢ Prezentarea în PowerPoint a fiecărei lucrări va conține în principal imagini sugestive,
cuvinte cheie, restul informațiilor necesare fiind prezentate oral de către autori (timp maxim
alocat 10 minute). Autorul va folosi pentru prezentare programe compatibile Windows 97.
➢ atât prezentarea în PowerPoint cât și comunicarea științifică vor fi depuse conform
cerințelor menționate la punctul 2 al prezentului regulament.
3. Pentru secțiunea de experimente: lucrările practice vor fi însoțite de o ​fișă de experiment
care va descrie pe scurt: scopul experimentului, materialele necesare, descrierea tehnicii de lucru,
rezultate așteptate, explicația fenomenului demonstrat. Fișa de experiment model poate fi descărcată
de pe site-ul concursului. Prezentarea va fi realizată de elevi de acasă și va fi înregistrată, filmul
neputând depăși 5 minute. Autorii vor trimite odată cu fișa de experiment și filmul, și acordul
GDPR semnat de părinți.
4. Pentru secțiunea ”Duelul științelor”: ​pentru toate fazele concursului subiectele sunt unice, de
tip grilă, şi vor fi întocmite de grupul de lucru pentru subiecte, format din membrii comisiei.
Participarea este individuală. În ziua concursului elevii vor rezolva proba de concurs on-line.
Modele de subiecte vor fi afișate pe site-ul concursului
https://sites.google.com/site/150spectacolulstiintelor​ .
5. ​Filme pentru secțiunea ”Miracolele vieții” pot fi lucrate în echipe de maxim 3 elevi.
Videoclipurile trebuie salvate în formatele de fișiere ​acceptate pe youtube (​MOV, MPEG4, MP4,
.AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.​) și nu trebuie să depășească 10 minute. Fișierele se
vor trimite ​pe adresa de mail a concursului ( ​150.spectacolul.stiintelor@gmail.com ) ​și la adresa
k.g.corina@gmail.com , prin intermediul siteului ​www.wetransfer.com​, sau a altor siteuri similare,
menționand în caseta destinată comunicării (message) numele autorilor și titlul filmului. Filmele pot
prezenta ​în stil documentar sau interviu un fenomen sau un experiment realizat de elevi (caz în care
se enunță scopul experimentului, materialele necesare, descrierea tehnicii de lucru, rezultate
așteptate, explicația fenomenului demonstrate). Filmele artistice pot să definească în mod cât mai
original, creativ, interdisciplinar, anumite concepte/fenomene din domeniul matematicii, fizicii,
chimiei, biologiei, geografiei.
III. ​Desfăsurarea concursului​: va avea loc online
Certificarea activităţii
Evaluarea​: Toate lucrările vor fi cuprinse în catalogul online al simpozionului. Fiecare
cadru didactic coordonator va primi diplomele de participare ale elevilor, diplomele cu premiile
obținute și adeverinţe de participare după semnarea acestora de către ISMB.

Pentru informații suplimentare: ​0740799836 - prof Theodorescu Carmen (fizică), 0730073051 - prof
Kodjabashija Corina (biologie), 0723292331- prof Bolocan Miruna (germană- pentru secțiunea Duelul
științelor), sau la adresa de mail a concursului,​ ​150.spectacolul.stiintelor@gmail.com