Sunteți pe pagina 1din 12

Igiena materialelor,

instalațiilor și a
bazelor sportive
Bază sportivă reprezintă o construcţie sau
amenajare specială, permanentă sau temporară,
care împreună cu anexele social-sanitare necesare
şi instalaţiile şi materialele adecvate asigură
practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului în
condiţii de siguranţă.
Clasificarea bazelor sportive:

1. După natura construcţiei:


• baze sportive deschise, unde activitatea se desfăşoară în funcţie de
anotimp (stadioane, bazine de înot, pârtii de schi etc.);
• baze sportive închise, unde activitatea se desfăşoară pe tot parcursul
anului (săli de sport, piscine etc.).

2. După amploarea activităţii sportive:


• baze sportive simple, destinate unei singure ramuri de sport (teren de
volei, baschet, tenis, sala de gimnastică, de judo, box etc.);
• baze sportive complexe, destinate practicării mai multor ramuri de
sport (săli polivalente, stadioane, complexe sportive).
Baza sportivă cuprinde:
1. amenajări de bază, la nivelul cărora se practică exerciţiile fizice:
terenul propriu-zis, bazinul de înot, etc.

2. amenajări auxiliare sanitare, destinate activităţilor care au legătură


directă cu practicarea exerciţiilor fizice: garderobă, vestiar, cabinet
medical, grupuri sanitare, saună, etc.

3. amenajări auxiliare administrative, destinate asigurării condiţiilor


materiale: magazii pentru echipament şi materiale, ateliere de
reparaţii, restaurant-cantină, etc.

4. amenajări pentru spectatori: spații simple sau tribune moderne


dotate cu spaţii comerciale, grupuri sanitare, restaurante, baruri, etc.
Cerinţe igienice pentru bazele sportive deschise:

• Terenul (solul) să aibă granulaţii mari, uniforme, care să-i confere un grad mare
de porozitate, respectiv permeabilitate;
• terenul trebuie să fie însorit, cu o pantă suficient de mare care să asigure
scurgerea apei;
• amplasarea bazei să se facă în funcţie de gradul de poluare a aerului, direcţia
vântului, alimentarea cu apă potabilă şi posibilitatea de evacuare a apelor
reziduale;
• orientarea bazei se va face cu axa lungă pe direcţia nord-sud;
• asigurarea de jur-împrejurul terenului a unui spaţiu de siguranţă de minim 3m;
• respectarea cerinţelor regulamentare privind instalaţiile şi materialele sportive;
• întreţinerea obligatorie a acestor instalaţii şi materiale sportive;
• terenurile trebuie să fie prevăzute cu grupuri sanitare destinate sportivilor, şi
după caz spectatorilor;
• existenţa căilor de comunicaţie în interiorul bazelor sportive care să permită
accesul uşor al spectatorilor, dar şi evacuarea în caz de urgenţă.
Cerinţe igienice pentru bazinele descoperite:

• să fie amplasate departe de surse de poluare;


• orientarea lor să fie cu axa lungă pe direcţia est-vest;
• să aibă de jur-împrejur o bordură înaltă de 10cm şi un şanţ cu apă
care se schimbă mereu;
• să aibă duşuri amplasate pe margine;
• pe pereţii interiori ai bazinului la 10-15 cm deasupra apei să existe
un şanţ “sparge val” prevăzut din loc în loc cu guri de scurgere;
• blocstarturile să fie acoperite cu o suprafaţă rugoasă pentru a
preveni alunecarea;
• apa din bazin trebuie să aibă o temperatură de 22 – 24 0 C.
Cerinţe igienice pentru pârtiile de schi:

• să fie amenajate pe versanţii nordici ai munţilor pentru a nu se topi


zăpada repede;
• pârtia să aibă o lăţime minimă de 20 m şi prevăzută cu plase de
protecţie;
• zăpada să fie în strat compact de minim 15 cm;
• în probele de slalom zăpada să fie bine bătătorită, astfel încât, prin
cădere, schiorii să nu producă gropi;
• să fie amplasată lângă o sursă de apă;
• aprovizionarea să se facă uşor.
Cerinţe igienice pentru sălile de sport:
• orientarea lor să fie cu axa lungă pe direcţia est-vest;
• podeau trebuie să fie compactă, elastică, netedă şi călduroasă, să
atenueze zgomotul şi nu trebuie să fie alunecoasă;
• temperatura trebuie să fie de 16 – 18 0 C;
• umiditatea să fie între 35 şi 65 % iar curenţii de aer să nu
depăşească 0,5 m/s;
• să se asigure o ventilaţie corespunzătoare;
• iluminatul natural – prin ferestre orientate spre sud, sud-est sau sud-
vest;
• iluminatul artificial – să aibă o intensitate suficientă şi lumina să fie
repartizată uniform, să nu prezinte pericol de incendiu;
• existenţa unui spaţiu de siguranţă de jur-îmrejurul terenului de 3 m
până la pereţi sau tribună;
• aparatele, materialele trebuie depozitate în încăperi speciale;
• în tribună, spațiul pt fiecare spectator trebuie să fie de 0,5 – 0,8 m.
Exemplificaţi, în cel puţin 3 sporturi diferite,
efectele nerespectării condiţiilor
igienico-sanitare ale bazelor sportive.
Tema pentru acasă

Identificaţi o situaţie în care spectatorii


s-au accidentat datorită nerespectării
cerinţelor igienico-sanitare ale
bazelor sportive.

S-ar putea să vă placă și