Sunteți pe pagina 1din 9

L1 L2 L3 L4 L5

Cod Activitate
Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018
A1 Managementul proiectului Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018

1,Manager de proiect
(Daniela - 80 lei/h brut x 4 h/zi
x 21 zile/luna x 16 luni
2,Responsabil Achiziþii
Publice (Melania - 73,64 lei/h
brut x 2 h/zi x 21 zile/luna x 16
luni
3,Responsabil Financiar Irina)
- 73,64 lei/h brut x 2 h/zi x 21
A1.1 Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018
zile/luna x 16 luni 4,Secretar de
proiect (Anda - 36.83 lei/h
cost total x 4 h/zi x 21 zile/luna
x 16
luni
5,Responsabil comunicare
(Anca Constantin)- 73,640 lei/h
brut x 2 h/zi x 21 zile/luna x 16
luni

Activități de informare și
A1.2 publicitate și alte activități Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018
administrative conexe

Dezvoltarea de instrumente
evaluare a impactului mixului
A2 Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018
legislativ privind Statutul
Artistului
Responsabil realizare studii de
cercetare (Andrei
A2.1 RodicaCorina) - 80 lei/h brut x Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018
3 h/zi x 21
zile/luna x 4 luni

1, Responsabil realizare studii


de cercetare (Ionela - 98,23
lei/h brut x 2 h/zi x 21 zile/luna
A2.2 x 4 luni 2,Responsabil Apr-2018 May-2018 Jun-2018 Jul-2018
realizare studii de cercetare
(Oana - 98,23 lei/h brut x 1 h/zi
x 21 zile/luna x 4 luni

Dezvoltarea mecanismelor de
A3 consolidare a dialogului social May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018
și civic
Adriana 98,23 lei/h brut x 4
A3.1 h/zi x 21 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018
zile/luna x 15 luni (

A3.2 May-2018 Jun-2018 Jul-2018 Aug-2018

Dezvoltarea gradului de
implicare a actorilor relevanti
din domeniul cultural si
capacitarea acestora pentru
A4 elaborarea, implementarea și Aug-2018
monitorizarea politicilor
publice, în contextul mixului
legislativ privind Statutul
Artistului

Expert coordonator propuneri


politici publice - 98,24 lei/h brut
A4.1
x 2 h/zi x 21
zile/luna x 2 luni (

1,Formator 1 - 98,23 lei/h brut


x 4 h/zi x 21 zile/luna x 3 luni FARA CIM
A4.2
2,Formator 2 - 98,23 lei/h brut NEGOCIAT
x 4 h/zi x 21 zile/luna x 3 luni
Dezvoltarea și promovarea
unei propuneri alternative la
A5 politicile publice în domeniul
culturii, cu accent pe Statutul
Artistului
Expert coordonator propuneri
politici publice - 98,23 lei/h brut
A5.1
x 4 h/zi x 21
zile/luna x 2 luni (
1,Expert coordonator
propuneri politici publice -
98,24lei/h brut x 2 h/zi x 21
zile/luna x 1 luna
A5.2
2,Expert juridic formulare
politici -98,24 lei/h brut x 2 h/zi
x 21 zile/luna x 1
luna (
1,Expert juridic formulare
politici - 80 lei/h brut x 2 h/zi x
21 zile/luna x 2luni 2,
A5.3 Expert Coordonator
propuneri politici publice - 80
lei/h brut x 4 h/zi x 21
zile/luna x 2 luni
1,Expert juridic formulare
politici - 98,24 lei/h brut x 2
h/zi x 21 zile/luna x 4
2,Expert coordonator
A5.4
propuneri politici publice -
98,24 lei/h brut x 2 h/zi x 21
zile/luna x 4 luni (
luni
Expert coordonator propuneri
politici publice - 98,24 lei/h
A5.5
brut x 2 h/zi x 21
zile/luna x 2 luni
L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019
Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019
Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018

Sep-2018 Oct-2018

Sep-2018 Oct-2018 Nov-2018 Dec-2018 Jan-2019

Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Dec-2018 Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019

Feb-2019 Mar-2019

Mar-2019 Apr-2019
Apr-2019 May-2019 Jun-2019

Jun-2019
L16
Jul-2019
Jul-2019

Jul-2019

Jul-2019

Jul-2019
Jul-2019

Jul-2019

Jul-2019
Jul-2019

Jul-2019