Sunteți pe pagina 1din 2

MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA (1808-1873)

      

Andrei Șaguna - canonizat în luna


Octombrie 2011

S-a născut în anul 1808, în Miscolt, Ungaria, având la naştere numele de botez Anastasie. A fost
numit la data de 27 iunie 1846 vicar general (locţiitor al episcopului) al eparhiei vacante
a Sibiului.
      S-a adresat prin numeroase  memorii Curţii din Viena, (unde stă şi insistă timp de şapte luni), prin

care se cerea ieşirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, de sub jurisdicţia  Mitropoliei
sârbeşti din Carloviţ şi reînfiinţarea vechii Mitropolii proprii pentru românii ortodocşi.
      La data de 24 decembrie 1864, se aprobă reînfiinţarea vechii Mitropolii Ortodoxe a

Transilvaniei şi numirea lui Andrei Şaguna ca mitropolit.


      Încă din anul 1850 s-a hotărât ca preoţii să funcţioneze ca directori şcolari. Şcolile erau

organizate şi întreţinute de Biserică. Preoţii parohiei erau directori, iar protopopii, inspectori


şcolari. Profesorii erau pregătiţi, fie în Institutul Pedagogic din Sibiu, fie la Gimnaziul din Braşov,
ambele înfiinţate şi întreţinute de Episcopia Ortodoxă din Sibiu.
      Pentru apărarea Ortodoxiei şi întărirea vieţii duhovniceşti şi culturale în Transilvania, episcopul

Andrei Şaguna a înfiinţat, în anul 1850, o vestită tipografie eparhială la Sibiu. Sub îngrijirea


episcopului Andrei s-au tipărit, în decurs de 11 ani, 35 de cărţi bisericeşti, dintre care se pot
aminti:
   - Elementele dreptului canonic (1854);      - Kiriacodromionul (1855);        - Istoria Bisericii
Ortodoxe răsăritene universale (1860), în două volume;      - Ceaslovul, Octoihul, Psaltirea,
Penticostarul şi Triodul.      - Apoi cele douăsprezece Mineie (1853-1856), „după originalul
îndreptat al Preasfinţitului episcop al Argeşului, Kir Iosif"; Biblia ilustrată (1856-1858), „după
originalul celor 72 de tălmăcitori din Alexandria" şi altele.
      Numai la un an de la înfiinţarea tipografiei, se tipăriseră la Sibiu 5.000 de Catehisme, 5.000

de Abecedare, 700 de Ceasloave, 3.000 Istorii Biblice, 3.000 de cărţi despre Datoriile
supuşilor şi 1.500 Apostoli.
      Odată cu organizarea tipografiei, în anul 1850 a înfiinţat în Sibiu un Institut Teologic şi

Pedagogic cu durata de unu până la trei ani, pentru formarea de preoţi buni, acordând celor
săraci şi iubitori de învăţătură ajutoare, burse şi cărţi gratuite. S-a îngrijit de soarta elevilor
lipsiţi de mijloace materiale,  acordând burse din veniturile proprii, fie prin fundaţiile pe care
le-a înfiinţat în acest sens: “FUNDAŢIA GOJDU”-înfiinţată la îndemnul său.
      În 1852, Şaguna a cerut ca fiecare parohie să îşi ridice un edificiu şcolar, iar ca manuale,

puteau fi utilizate doar cele care erau editate în tipografia de la Sibiu. Se cunosc un număr de 25
de manuale, scrise la îndemnul lui Şaguna (abecedare, catehisme, bucoavne, cărţi de muzică, de
aritmetică, de gramatică, de istorie şi geografie, pentru şcolile săteşti - parohiale, pentru gimnazii
şi mai ales, pentru Seminarul Teologic din Sibiu).
      La sfârşitul arhipăstoririi sale, erau în eparhie 800 de şcoli, dintre care cel puţin jumătate au fost

înfiinţate la iniţiativa sa. La şcolile primare confesionale predarea se făcea în limba română.
În ele se învăţau, atât cunoştinţele religioase, cât şi cele de cultură generală.
      În 1870 a rânduit ca în fiecare parohie să se ţină cursuri serale pentru “neştiutorii de carte”.

      Prin aceste trei mijloace - prin preoţi vrednici şi biserici, prin şcoli confesionale şi prin cărţi

tipărite în grai românesc - mitropolitul Andrei Şaguna a întărit peste Carpaţi unitatea credinţei
ortodoxe, unitatea etnică naţională şi unitatea de gândire şi acţiune, împotriva atâtor influenţe
străine.

S-ar putea să vă placă și