Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI

CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET


ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

OBSERVAŢIE INDIVIDUALĂ___
conform articolului 234 alineatul____ din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Vă rugăm să luaţi legătura cu dirigintele clasei, să urmăriţi frecvenţa şi comportamentul


elevului/ei în vederea evitării săvârşirii altor abateri disciplinare. În caz contrar vom fi nevoiţi să
recurgem la aplicarea măsurilor disciplinare şi legale, în conformitate cu prevederile
regulamentelor în vigoare.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni:
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI
CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET
ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

PREAVIZ DE EXMATRICULARE
conform articolului 238 din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Vă rugăm să luaţi legătura cu dirigintele clasei, să urmăriţi frecvenţa şi comportamentul


elevului/ei în vederea evitării săvârşirii altor abateri disciplinare. În caz contrar vom fi nevoiţi să
recurgem la măsura extremă – EXMATRICULAREA din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni:
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI
CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET
ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

MUSTRARE SCRISĂ
conform articolului 235 din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Vă rugăm să luaţi legătura cu dirigintele clasei, să urmăriţi frecvenţa şi comportamentul


elevului/ei în vederea evitării săvârşirii altor abateri disciplinare. În caz contrar vom fi nevoiţi să
recurgem la aplicarea măsurilor disciplinare şi legale, în conformitate cu prevederile
regulamentelor în vigoare.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni:
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI
CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET
ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

RETRAGEREA TEMPORARĂ SAU DEFINITIVĂ A BURSEI ______________________


conform articolului 236 din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Vă rugăm să luaţi legătura cu dirigintele clasei, să urmăriţi frecvenţa şi comportamentul


elevului/ei în vederea evitării săvârşirii altor abateri disciplinare. În caz contrar vom fi nevoiţi să
recurgem la aplicarea măsurilor disciplinare şi legale, în conformitate cu prevederile
regulamentelor în vigoare.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni:
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI
CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET
ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

MUTAREA DISCIPLINARĂ LA O CLASĂ PARALELĂ


DIN ACEEAŞI UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
conform articolului 237 din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Vă rugăm să luaţi legătura cu dirigintele clasei, să urmăriţi frecvenţa şi comportamentul


elevului/ei în vederea evitării săvârşirii altor abateri disciplinare. În caz contrar vom fi nevoiţi să
recurgem la aplicarea măsurilor disciplinare şi legale, în conformitate cu prevederile
regulamentelor în vigoare.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni:
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI
CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET
ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

EXMATRICULAREA cu drept de reînscriere, în anul următor, în


aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu
conform articolului 240 din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni:
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" BOTOŞANI
CENTRU DE RESURSE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE N-E – PHARE TVET
ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2011 – 2014
Strada Prieteniei nr. 7, cod 710127, jud. Botoşani
Tel. 0231-584006, Fax. 0231-584007, E-mail asachicolbt@yahoo.com Web: http://asachicolbt.ro

Nr._____________din ___________________
Către,

Doamna/Domnul ________________________________________

Vă aducem la cunoştinţă faptul că fiul/fiica dvs. ________________________________,


în calitate de elev/ă în clasa a ________ la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoşani, a
încălcat prevederile regulamentelor în vigoare, respectiv Statutul Elevilor şi Regulamentul intern
al unităţii de învăţământ prin ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
motiv pentru care conducerea unităţii a dispus sancţionarea elevului/ei cu

EXMATRICULAREA fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate


de învăţământ
conform articolului 241 din Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

Director, Diriginte,
prof. Moruzi Diana prof.___________________________

Au luat la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, au fost informaţi de conţinutul art. 246 din
Regulamentul intern (contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor) în data de
_________________ şi semnează pentru conformitate:

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui/susţinătorului legal al elevului/ei


___________________________________________, semnătura __________________
Numele şi prenumele elevului/ei
___________________________________________, semnătura __________________

Alte menţiuni: