Sunteți pe pagina 1din 13

Clasa: I şi a III-a

Data: 28 martie 2019


Prof. înv. primar : Radu Ana-Maria
Aria curriculară: Arte şi Tehnologii
Disciplina: Muzică şi mişcare

Unitatea tematică: Vestitorii primăverii


Subiectul lecţiei: Interpretarea-cântec vesel-cântec pentru copilaşi
Tipul lecţiei: mixtă
Forma de realizare: activitate integrată
Mijloc de realizare: cântec de primăvară – Înfloresc grădinile
Scopul lecţiei: formarea şi dezvoltarea auzului muzical prin intermediul cântecelor
repetate

Competenţe specifice:
 Muzică şi mişcare
1.1 Receptarea cântecelor cu o structură ritmico – melodică asemănătoare cântecelor
din folclorul copiilor
2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text

 Comunicare în limba română


1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi
rar
 Dezvoltare personală
2.2 Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
3.1 Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea
unor sarcini simple de lucru

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
a) cognitive:
O1 – să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul,
durata şi înălţimea sunetelor;
O2 – să execute corect elemente de tehnică vocală (respiraţie, emisie, dicţie);
O3 – să interpteteze cântecul sau jocul muzical, individual, dialogat sau în grup,
acompaniaţi sau nu;
O4 – să formuleze corect răspunsuri la întrebări, pe baza textului cântecului;
b) motorice:
O5 .– să acompanieze cântecele cu diverse jucării muzicale şi cu mişcări ale propriului
corp;

c) afective:
O6 – să –şi exprime emoţiile şi trăirile personale prin mişcări şi gesturi.
Strategia didactică
 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, problematizarea,
exerciţiul, jocul didactic, munca în echipă
 Mijloace de învăţământ: planşă, laptop, videoproiector, fişe de lucru,
instrumente muzicale (jucării), note muzicale, fişe
 Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe
 Resurse: umane – 8 elevi; spaţiale – sala de clasă; temporale – 45 de minute
 Evaluarea- observarea sistematică, conversaţia examinatoare, aprecieri
verbale, individuale şi colective, verificarea orală

Bibliografie:
1. M.E.C.T.S., Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare –
clasa pregătitoare, I, II, Bucureşti, 2014 (ordinul nr. 5003/02.12.2014)
2. M.E.C.T.S., Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare –
clasele III-IV, Bucureşti, 2014 (ordinul nr. 5003/02.12.2014)
3. Aldea, Georgeta, Munteanu, Gabriela, Didactica educaţiei muzicale în
învăţământul primar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001
4. Manualul pentru clasa a III-a, semestrul al II-lea, ed. INTUITEXT, 2016
Ob. Moduri de
Etapele lecţiei op. Conţinut instructiv – educativ Metode Mijloace organizare Evaluare
1. Moment - Se vor asigura condiţiile necesare unei
organizatoric desfăşurări optime a lecţiei. Asigur
ordinea şi disciplina.
2. Pregătirea Exerciţii de respitaţie sub formă de
vocilor pentru joc: Conversaţia Activitate
cântat ,,Spatele de scaun rezemăm, frontală
O1
Pieptul înainte îl îndreptăm,
O2 Trandafirul cu drag mirosim
O3 Şi rostim: Ce frumos miroase floarea!”
,,Balonul mare acum îl umflăm, Demonstraţia Observarea
O4 sistematică
Deci cu toţii în el să suflăm!”
O3 - Se urmăreşte realizarea unei respiraţii
ample, lungi şi bine dozate.
O3 Exerciţiul
Exerciţii de cultură vocală (de
încălzire a vocii)
- Joc ,,Repetă după mine!”
,,Cu-cu, cu-cu! Aaa! Aaa! Demonstraţia
O-di-ri-di,o-di-ri-di-di-na
O-di-ri-di-di-na, uha!”
,,Toba bate: Bum! Bum! Bum! Exerciţiul
Hai copii cu toţi la drum!”
- Vocalize pe sunetele arpegiului gamei Activitate
DO, cu ajutorul vocalelor: a, e, i, o, u. frontală
- Se execută împreună cu elevii.
3. Reactualizarea Conversaţia
cunoştinţelor - Ce cântec aţi învăţat ora trecută? examinatoare
-Se intonează cântecul Planşă
O5 “PRIMĂVARA“: cântare colectivă,
O6 cântare pe grupuri de elevi, cântare
4. Captarea solist –cor. Conversaţia
atenţiei
- Se prezintă o planşă cu un rebus.
Răspunzând corect la întrebările
adresate, elevii vor descoperi denumirea
anotimpului, adică PRIMĂVARA.
(Anexa 1) Conversaţia Observarea
5. Anunţarea -Vă place anotimpul acest anotimp? sistematică
lecţiei noi şi a -Ce se întâmplă cu natura în acest
obiectivelor anotimpul primăvara?
- Se anunţă titlul lecţiei: ,,ÎNFLORESC
GRÂDINILE” – cântec. Laptop
- Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei:
să execute corect exerciţiile de încălzire
a vocii, să interpteteze noul cântec sau Videoproiector
joc muzical – întreaga clasă şi pe grupe,
participând activ la lecţie, să
formuleze corect răspunsuri la
întrebările referitoare la textul
Activitate
cântecului, să –şi exprime emoţiile frontală
şi trăirile personale prin mişcări şi
gesturi.
6. Dirijarea Se audiază un clip pentru noul
învăţării cântec şi se poartă o discuţie pe baza Aprecieri
versurilor. Se explică înţelesul verbale
cuvintelor noi întâlnite în text. Explicaţia
Elementele specifice anotimpului
primăvara regăsite în cântec vor fi fixate Activitate Verificare
prin observarea unei planşe. individuală orală

Înfloresc grădinile Activitate Aprecieri


frontală verbale
1. Înfloresc grădinile individuale şi
Ceru-i ca oglinda colective
Demonstraţia
Prin livezi albinele 
Şi-au pornit colinda
2. Cântă ciocârliile
Imn de veselie
Fluturii cu miile 
Joaca pe câmpie
3. Joaca fete şi băieţi
Hora-n bătătură
Ah, de ce n-am zece Activitate pe
grupe
vieţi
Să te cant, natură? 
Ah, de ce n-am zece
vieti
Sa te cant, natură?
Se precizează modalităţile de lucru Exerciţiul
7. Obţinerea pentru însuşirea corectă a cântecului.
performanţei Însuşirea cântecului, respectând etapele:
1. Se cântă prima strofă, reţinându-se
câte două versuri. Se reia prima strofă.
2. Se cântă strofa a doua procedând la
fel. Apoi se cântă prima şi cea de a doua
strofă.
3. Se cântă strofa a treia. Se reia în Explicaţia
întregime cântecul.
Intonarea cântecelului şi cu mişcare
respectând linia melodică şi executarea
de mişcări libere, trasmiţând starea
emoţională.
Elevii vor fi împărţiţi în perechi. Fiecare
pereche ( grupa de ,,Zambile”, grupa de
,,Narcise”, grupa de ,,Ghiocei” şi grupa
de ,,Rândunele”) va colora un simbol
al primăverii utilizând culorile Exerciţiul
corespunzătoare.
Fiecare elev va ieşi pentru a aşeza
simbolul colorat pe un panou,
realizându-se astfel o machetă colectivă
ilustrativă pentru textul cântecului.
*Joc:” De-a instrumentul”
Elevii se impart in 2 grupe .Prima grupă
cântă la vioară , iar cealaltă la
trompetă.Vor interpreta cântecul,
mimând cum se cânta la aceste
8. Încheierea instrumente.
lecţiei Se realizează interpretarea noului cântec
pe grupe şi întreg colectivul.
Se fac aprecieri globale şi individuale cu
caracter motivant privind participarea
elevilor la desfăşurarea lecţiei. Se
acordă stimulente tuturor elevilor .
Anexa 1 REBUS

Completând corect vei descoperi pe verticala de la A-B anotimpul în care înfloresc pomii ___________

1.se întorc în ţară A.


2. are coada ca o furculiţă
3. anotimp cu zăpadă
4. luna lui mărţişor
1.
5. tractoarele ___________ câmpul
6. floare de primăvară
7. a doua lună de primăvară
2.
8. plante mici care se vor muta în straturi
9. adună mierea florilor 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.
Anexa 2 GRUPE
GRUPA NR. 1 GRUPA NR. 2
„ATRAG ROIURI DE ALBINE/ CU FLORI MULTE PARFUMATE/ „FLORICEA CATIFELATĂ/SEAMĂNĂ C-UN CHIP DE FATĂ”
PRIMĂVARA RÂSAR TOATE/ALBE,ROZ,BLEU,COLORATE.”

GRUPA NR. 3 GRUPA NR. 4


„COADA-I CA O FURCULIŢĂ/ROŞIE E-A SA BĂRBIŢĂ/ „CLOPOŢEL MITITEL/ SCOATE CAPUL DIN ZĂPADĂ/
VINE CÂND SE ÎNCĂLZEŞTE/PRIMĂVARA EA VESTEŞTE:” PRIMĂVARA SĂ O VADĂ:”
PLANŞĂ