Sunteți pe pagina 1din 19

lect. univ.

Tîrşu Valentina
 să definească noțiunea de raport;
 să identifice etapele principale de creare a raportului;
 să descrie elementele componente ale raportului;
 să posede aptitudini la un grad corespunzător de
utilizare eficientă a instrumentelor de creare a
rapoartelor;
 să redacteze informaţia plasată în secțiunile raportului;
 să aplice parametrii de formatare pentru diferite
elemente ale raportului;
 să propună formule de calcul pentru totalizări de grup și
raport.
1. Noţiuni introductive
2. Crearea rapoartelor în Design
3. Controale utilizate la crearea rapoartelor
4. Gruparea înregistrărilor în raport
 Un raport - constituie o modalitate de
prezentare a rezumatelor informaţiilor din
unul sau mai multe tabele conţinute în BD.

 Raportul conţine o mare cantitate de


informaţii selectate, prelucrate,
sistematizate după anumite reguli de
prezentare, în concordanţă cu cerinţele de
informare ale utilizatorilor.
Rapoartele se caracterizează:

 prin oformarea atractivă, care ajută să prezinte raportul


mai uşor de citi şi de înţeles;
 prin gruparea şi sortarea informaţiei;
 prin prezentarea imaginilor grafice, fotografii sau
imagini scanate....
1. Crearea raportului in Regimul Design

2. Anexarea sursei de date la raport: clik dreapta in


zona, selectam Properties.
1. Sectorul antet de pagină
2. Sectorul detalii
4. Sursa de date
3. Sectorul subsol de pagină
Secţiunea Descrierea
Textul care apare în partea de sus a primei pagini a unui
Report Header
raport, cum ar fi un titlu, o sigilă de firmă sau o
(antet de raport)
introducere.
Page Header Textul care apare în partea de sus a fiecărei pagini a unui
(antet de pagină) raport, cum ar fi numerele de pagini, antetul tabelului...
Group Header Textul care apare înainte de fiecare grup de înregistrări,
(antet de grup) cum ar fi o anumită dată.
Detail Conţine partea principală a raportului, câmpurile care
(secţiuni de detalii) afişează valori.
Group Footer Textul care apare la sfârşitul unui grup de înregistrări,
(subsol de grup) cum ar fi totalurile.
Textul care apare în partea de jos a fiecărei pagini a unui
Page Footer
raport, cum ar fi numerele de pagină sau explicații de
(subsol de pagină)
simboluri.
Report Footer Textul care apare la sfârşitul raportului, cum ar fi
(subsol de raport) totalurile raportului sau alte informaţii rezumative.
La crearea rapoartelor în regimul design, pot fi adăugate
următoarele tipuri de controale:

1. Controale asociate (bound controls) – sunt câmpuri de date


prezente în obiectul anexat la raport (tabel, interogare) care se
găsesc în fereastra de dialog – Add Existing Fields.

2. Controale ne asociate (unbound controls) – etichete, casete de


text, formule, imagini grafice, butoane … care se găsesc în
fereastra de dialog - Controls.

Fiecare tip de control are caracteristici specifice care pot fi


modificate folosind opţiunea Properties (clik drepta cu mouse-ul pe
controlul care se doreşte a fi formatat).
1. Controls 2. Antet si subsol de raport

4. Eticheta
controlului 3 Add Existing Fields

5. Controlul
propriuzis
Destinaţia butoanelor din caseta Toolbox:
(Text box - control calculat) – crează o casetă de text în care utilizatorul poate să
introducă o expresie de calcul.
(Label - etichetă) – crează o etichetă de text, cum ar fi textul necesar pentru
instrucţiunile utilizatorului sau denuimirea raportului:
(Image) – înserează o imagine grafică (cum ar fi o sigilă ş.a.).
(Line) – desenează o linie.
(Recangle) – desenează un dreptunghi sau un chenar.
crează butoane care permit utilizatorului să efectuieze o selecţie Yes/No.
(Page break) – forţează câmpurile care încep din punctul de înserare a controlului
respectiv să apară pe pagina următoare.
(Combo Box) – crează o casetă combinată în care utilizatorul are opţiunea de a
introduce un text sau de a selecta o variantă dintr-o listă.
(List Box) – crează o casetă cu listă care permite unui utilizator să selecteze o
variantă dintr-o listă de opţiuni.
(Command Button) – crează un buton care rulează o macrocomandă atunci când
utilizatorul execută clic pe buton.
Exemplu: pentru a proiecta raportul ce rezumă informaţia despre sumele
achitate de fiecare abonat se vor urma următorii paşi:
1. Se crează o interogare cu informaţia-sursă pentru viitorul raport.
2. Se proiectează un raport în regim Design.
3. Secţiunile raportului se completează cu controale.

1. Control Label
(etichetă)
2. Etichetele
controalelor asociate
3. Controale asociate

4. Controale Text Box


(calculate)
 Gruparea şi sortarea înregistrărilor în raport se face cu ajutorul casetei de dialog
Sorting and Grouping
2. Clik pe Add a group
1. Sorting and Grouping

3. Este selectat campul pentru a


forma grupuri

4. Formarea subsolului de grup: More >with a


header section >with a header section
◦ =date() - data curentă
◦ =time() – ora curentă
◦ =Now() – data şi ora curentă
◦ =Page() - pagina curentă
◦ = pages() – pagini totale
◦ =”pagina” & [page]& “of” &[pages] – pagina M
din paginele N
◦ =Current User() – utilizatorul curent.
◦ =Sum([cost])
◦ =IF(([Page]>1); “pagina”&[page];””)
◦ =IF(([Page] mod 2=0); “pagina”&[page];””)
◦ =IF(([Page] mod 2 >0); “pagina”&[page];””)
Mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și