Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr.2lTFR
l.Codul unic de identificare a produsului tip : TIGLA FRANCIA
Tipul : Tigla cu imbucare din argila arsa
2.Utilizare preconizata : Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri in panta
( pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc )
3.Fabricant : SC. SICERAM . SA- Sighisoara . str.Viilor , ff.123 , jud.Mures , U3
4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 4 .
5.a.Standa.rd armonizat : SR EN 1304 : 2013

6.Performanta declarata :
Lista caracteristici esentiale Performanta declarata
Dimensiuni (mm)
-Lungimea 492
-Latimea 295
Toleralte dimensionale + 2 o/o din valoarea declarata

Rectilinitate longitudinala , % 0,15-0,60

Coeficient de planeitate , o% 0,35-0,60


Rezistenta la rupere prin incovoiere , N 1400 - 2300
Rezistenta la inghet dezghet Min. 300 de cicluri
Metoda B
Impermeabilitatea < 0,4
( Coeficientul de impermeabilitate )
Metoda de incercare 2
Reactia la foc A1

Emisie de substante periculoase NPD

Mod de prindere pe sipci Doua ciocuri si o gaura de cui


Panta acoperis Min.18'

T.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la
punctul 6 .
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul ( uE nr.
)
3051201I , pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 .

Sernnata pentru si in numele S.C. SICERAM S.A. Sighisoar.a de catre :

Director general :
Ing\ Sbarcea Damian Florian

In Sighisoara la data...... "dt}1h11#