Sunteți pe pagina 1din 2

Chimia in caiet

1. Caracterul acid a unei soluții poate fi pus în evidență folosind indicatorul pH

Caracterul de acid în exemplu nostru îl are:

H2SO4 - ph=0

HCL – pH=1

HPO4 - pH=2,5

HS- Ph=3,6

Ex 10. pg126

2. A B

CaCO3 - sare neutra hidrogenocarbonat de


magneziu
Ca (HCO3)2 - sare acida carbonat de magneziu
MgCO3 - sare neutra hidrogenocarbonat de Calciu
Mg (HCO3)2 - sare acida carbonat de Calciu,

Ex 12. Pag.126

Clasificã dupã tãrie (acizi tari, medii sau slabi) urmãtorii acizi: H2SO4, H2CO3, H2SO3, H2S,
HCl, HBr, HI, HNO3, CH3COOH, H3PO4. Scrie ecuațiile de disociere a acestora.

Rezolvare
Acizi tari : H2SO4 ,  HCl, HBr, HI, HNO3,
Acizi slabi : H2S, CH3COOH , H2CO3, H3PO4, H2SO3
Ecuațiile de disociere H2SO4, H2CO3, H2SO3, H2S, HCl, HBr, HI, HNO3, CH3COOH,
H3PO4.
ACIZI TARI
HCl  ------> H⁺  + Cl⁻
H2SO4----> 2H⁺  + SO4²⁻
HBr ------> H⁺  + Br⁻
HI------> H⁺  + I⁻
HNO3----> H⁺  + NO3⁻

ACIZI SLABI

H2S ------> 2H⁺  + S2⁻


-
CH3COOH ------>CH3COO +
H+
H2CO3------> 2H⁺  + CO3²⁻

H3PO4------> 3H⁺  + PO43⁻

H2SO3------> 2H⁺  + SO22⁻