Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de lucru „Moara cu noroc”

PERSONAJUL GHIȚĂ
1. Locul ocupat în operă şi statutul social

Locul Statut

2. Trăsături. Mijloace de carcterizare

Fragmente Trăsături. Interpretări


 Narator
o „… acum el se făcuse mai de tot ursuz, se 
aprindea pentru orişice lucru de nimic, nu mai zâmbea
ca mai nainte, ci râdea cu hohot”;
 Autocaracterizare
o „Iartă-mă Ano! Iartă-mă cel puţin tu, căci eu n- 
am să mă iert cât oi trăi pe faţa pământului”;
o „Ce să-mi fac!? Aşa m-a lăsat Dumnezeu! Ce să-
mi fac dacă în mine e ceva mai tare decât voinţa 
mea!”;
o „Lică, tu trebuie să înţelegi că oamenii ca mine
sunt slugi primejdioase, dar prieteni nepreţuiţi”

 Alte personaje
o „Ghiţă e om harnic şi sârguitor şi aşa se 
gândeşte mereu ca să adune ceva pentru casa lui. Are
şi el, ca tot omul, o slăbiciune: îi râde inima când îşi
vede sporul” (Bătrâna)
o „Tu eşti om cinstit Ghiţă, şi am făcut din tine om
vinovat” (Lică) 
o „Tare om eşti tu, Ghiţă. Şi eu îl urăsc pe Lică,
dar n-aş fi putut să-mi arunc o nevastă ca a ta drept
momeală în cursa cu care vreau să-l prind” (Pintea) 
o „Tu eşti om Lică, iar Ghiţă nu e decât o muiere
îmbrăcată în haine bărbăteşti”(Ana)

 Relația cu familia
o „… iar tu eşti bună, Ano, şi blândă, dar eşti 
uşoară la minte şi nu înţelegi nimic”.
o „- Fiindcă tu le fierbi toate în tine şi mie nu-mi
spui nimic, zise ea. Apoi tot eu sunt de vină dacă nu 
ştiu ce te pune pe gânduri”
„De când se împrietenise cu Lică, Ghiţă fugea de
dânsa, parcă-i ascundea ceva şi se ferea să nu rămâie
singur cu dânsa” 
 Fapte şi gesturi
o „Noi nu ştim nimic şi ne căutăm de treaba 
noastră”.
o „ – Lică, grăi cârciumarul, nu crede că poţi să
mă ţii de frică. Dacă eşti om cuminte, caută să te pui la 
bună înţelegere cu mine.”
o „ Mi-ai luat liniştea sufletului şi mi-ai stricat
viaţa: să-ţi fie de bine! Dar să nu crezi că mă ţii legat,
să nu crezi că te prinde să mă iai în bătaie de joc.” 

Personajul Lică
1. Locul ocupat în operă şi statutul social

Locul Statut

2. Trăsături. Mijloace de caracterizare


Caracterizare directă Trăsături
- narator:
 „un om cam de treizeci şi şase de ani, înalt, uscăţiv
şi supt la faţă cu mustaţa lungă, cu ochii mici şi verzi
şi cu sprâncenele dese şi împreunate la mijloc”

- autocaracterizare:
 „Eu sunt Lică Sămădăul… multe se zic despre mine,
şi multe vor fi adevărate şi multe scornite:…eu voiesc
să ştiu întotdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe
aici, cine zice şi ce face, şi voiesc ca nimeni afară de
mine să nu ştie.”

-alte personaje:
 „Tu nu eşti om, Lică, ci diavol” (Ghiţă)
„Lică e om rău şi primejdios: asta se vede din ochii
lui, din rânjetul lui şi mai ales din căutătura ce
are…” (Ana)

Caracterizarea indirectă Trăsături

 Comportament

 dialog
 „Tu nu ştii încă… ce grozavă e plăcerea de a-l
lovi pe omul care te supără, de a-l lovi tare, ca să-l
sfarămi, când te-a atins cu o vorbă sau cu o privire,
de a răsplăti însutit şi înmiit…”;
 „... Acum sângele cald e un fel de boală care mă
apucă din când în când”.

 relaţia cu celelalte
personaje

Asemănări LICĂ
GHIȚĂ

Relația dintre personaje


Stăpân și sclav

Căsuţa personajului Ghiţă

1
5 0 6

7 8
3 4
1 9

Legenda
1-2: Două trăsături de bază ale personajului caracterizat.
3-4: Două trăsături secundare ale personajului.
5-6: Două trăsături ce ajută personajul în relaţiile cu ceilalţi
7-8: Două trăsături de caracter ce ajută personajul să iasă din orice încurcătură.
9: O trăsătură intimă, sesizabilă doar la o lectură mai profundă.
10: O trăsătură negativă de care personajul s-a debarasat sau ar trebui să se debaraseze.

Mara de I. Slavici
1.Identifica particularitatile stilistice folosite de autor in caractrizarea personajului:
a) stilul direct, indirect;
b) monologul;
c) limbaj plasticizant (figuri de stil);
d) puritatea vocabularului (limbaj ,,colturos’’, lipsit de neologisme, armonizat cu
lumea evocata);
e) amestecul de voci narative (împletirea vocilor/2 voci):
 narator/ povestitor obiectiv care se confundă cu autorul (narator auctorial);
 un povestitor înlocuit uneori în relatare de către un personaj;
 narator auctorial a cărui voce se confundă uneori voit cu cea a personajului Mara, creându-se
astfel un fel de empatie a cititorului faţă de personaj.;
f) repetitii, constructii exclamative ;
g) mijloace pitoresti in cracterizarea personajelor – simboluri, metafore.

2.Gasiti trei asemanari/deosebiri între Mara si Smaranda Creanga

MARA SMARANDA

Asemanari